Haapsalu raudtee projekteerimine jõuab tänavu valmis

BNS

Rong Turbas. Foto: Arvo Tarmula

SA Läänemaa teatel jõuab 2022. aastal Haapsalu raudtee projekteerimine valmis; 2021. aasta valmisid raudtee põhiprojektid lõikudel Turba-Ellamaa ja Ellamaa-Risti.

Põhiprojekti staadium on sihtasutuse teatel piisav, et taotleda ehitusluba ning leida hankega raudtee ehitaja. Euroopa Komisjon eraldas taasterahastust 34 miljonit eurot, mis lubab Eesti Raudteel 2022. aastal teha algust Haapsalu raudtee taastamise teise etapi ehitustöödega.

Suuremamahulised tööd on raudteeviadukti rajamine Ellamaale, et rongide ja maantee sõidukite teede ristumine viia eritasandiliseks, Ellamaa peatuskoha väljaehitamine ja juurdepääsuteede rajamine raudteeületuskohtade arvu minimeerimiseks ja ohutumaks muutmisel ning Risti jaama väljaehitamine.

Risti jaam on projekteeritud uude asukohta ning sellele rajatakse juurdepääs sõidukitega mööda Sireli tänavat ning kergliiklejatele lisaks ka piki raudteed Paldiski maanteelt ning raudtee ülekäigu kaudu Rõuma tänavalt.

Risti jaama lähedal Rõumas ulatub raudteeni muistse asulakoha kaitsevöönd. SA Läänemaa tellimusel valmis 2021. aasta sügisel arheoloogiline uuring, mille raames viidi läbi alal, kuhu kavandatakse raudteed, kaevamistööd võimalike leidude tuvastamiseks. Raudtee seisukohalt on oluline, et tööde tulemusena selgus, et raudtee ehitusele olulisi takistusi või piiranguid ei ole.

Möödunud aastal käivitati ka raudtee Risti-Saunja lõigu projekteerimistööd, mis valmivad 2022. aasta esimeses pooles. See on tööde kõige pikem lõik ning see hõlmab peatusi Paliveres ja Taeblas.

Kuna sellel lõigul on ajaloolisel raudteetrassil enim kõverikke, on projekteerijal ülesanne leida optimaalne raudtee koridor, mis ühest küljest lubaks reisirongidel arendada kiirusi kuni 160 kilomeetrini tunnis, teisalt aga arvestaks piirkonnas välja kujunenud elukeskkonnaga. Tähtsal kohal on ohutuse tagamine eelkõige raudtee ületuskohtade näol. Paralleelselt raudteele projekteeritakse Ristile uut veoalajaama elektriraudtee kontaktvõrgu toiteallikaks.

Palivere lähedal Allikmaa külas on kohalikel elanikel olnud mure, mis hakkab juhtuma veetasemega kaevudes, kui seal raudteetrassi õgvendatakse. SA Läänemaa tellimusel valmis 2021. aasta sügisel uuring, millega määratleti mõjuala suurus kaevude veetaseme mõõdistamiseks.

Uuringu tulemusi arutati kohalike elanikega ning kaardistati mõjualasse jäävate kinnistute lõikes kaevud, millel silma peal hoida. Veetaseme mõõdistustega alustatakse 2022. aastal enne raudtee ehitustöid ning kontrollmõõtmised tehakse pärast raudtee valmimist.

Koostöös Haapsalu linnavalitsuse, Raudtee- ja Sidemuuseumi, transpordiameti ning muinsuskaitseametiga täpsustati raudtee trassikoridori teemaplaneeringut Herjava-Võnnu teel, Uuemõisas ja Haapsalus. Osalised on kujundanud Eesti Raudteega ühtse nägemuse, milline võiks olla raudtee Haapsalus ja millised perspektiivseid arenguid peaks arvestama.

Kõige keerulisem on SA Läänemaa teatel lahendada Haapsalu jaama ala, et sinna mahuksid ära uued reisirongid ja ajaloolised raudteemuuseumi eksponaadid. Raudtee- ja Sidemuuseumil valmis 2020. aasta lõpus arenduskontseptsioon muuseumiraudteest ning ühiselt leitud lahendused lubavad loota, et Haapsalu jaam projekteeritakse kõikidele osalistele sobilikuks.

Restaureeritakse ja võetakse kasutusele Haapsalu ajalooline reisijate ooteplatvorm, tihedama rongiliikluse tarbeks rajatakse jaamahoone taha teinegi reisijate ooteplatvorm ning Rohuküla suunda mineva raudtee äärde kolmaski. Läbi on mõeldud inimeste liikumisteekonnad raudteeharude vahel ja üle raudteede – nii rongireisijate, muuseumi külastajate kui kohalike elanike vaatest.

Uus lahendus töötatakse välja jaamahoone esisele platsile nii, et kergliiklejad, bussi- ja autokasutajad mahuksid sinna koos ära ja vaated Haapsalu ühele iseloomulikumale hoonele ei oleks varjatud. Hange ligikaudu 8 kilomeetri pikkuse raudteelõigu ja raudtee ümbruse projekteerija leidmiseks kuulutatakse välja jaanuaris 2022.

Sihtasutusel on 2022. aasta esimese poole fookuses Haapsalu-Rohuküla raudtee, et täpsustada raudtee trassikoridori teemaplaneeringut ja leida üksmeel ja ühine nägemus eri osapoolte vahel enne raudtee põhiprojekti koostamist. Olulisel kohal on koostöö Rohuküla sadamaga, kellega 2021. aastal kaardistati koostöökohad ning räägiti läbi raudtee ja sadama arenguperspektiivid.

Seepärast on SA Läänema sõnul oluline leida järgneval aastal rahastus ehitustööde lõpuni viimiseks. 2021. aastal valmisid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel “Transpordi- ja liikuvuse arengukava 2021-2035” ning “Avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunav tegevuskava aastateks 2021-2028”, milles nähakse ette elektriraudtee Rohukülani.

SA Läänemaa on 2018–2021 oma raudteeprogrammi kaudu teostanud töid ligikaudu 220 000 euro väärtuses eesmärgiga tuua rongiliiklus kiiremini Läänemaale tagasi.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
7 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
ennegi
2 aastat tagasi

on tsemenditehaseid kõrbe projekteeritud, roostetavad siiani tooraine puuduse taga

? !
2 aastat tagasi

Turba -Ellamaa peatuste vahemaa ainult 5 km. Kas iga hajaasustusega küla vajab üldsegi peatust. Rong siis nagu piimamehe hobune,seisab iga talumehe piimapuki juures…

Sass S
2 aastat tagasi
Reply to  ? !

173 elanikku polegi inimesed ?

Vambola
2 aastat tagasi

Hea uudis!

njah...
2 aastat tagasi
Reply to  Vambola

mõtetu uudis. Järjekordne projekt projekti raha pärast.

Arvos
2 aastat tagasi

Vähem möla ja rohkem tegusid. Ei sõida trammid mitte kusagil 160 km/h ja seega pole ka mõtet midagi õgvendama hakata ja sellega aega raiskama vaid samale trassile peale.

Majaomanik
2 aastat tagasi

Tore,et Haapsalus asjad arenevad!