Märtsist annab Lääne-Nigula vald tööd 80 ametnikule ja töötajale

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee


Martna vallavanem Tiiu Aavik (vasakult), Noarootsi vallavanem Triin Lepp ja Nõva vallavanem Kalle Saar on oma töö vallajuhtidena lõpetanud, osavaldau hakkavad juhtima juba uued inimesed. Foto: Urmas Lauri

Tänasel volikogu istungil kinnitatakse Lääne-Nigula vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis. Lisaks vallavalitsusele palkavad ametnikke ja töötajaid Kullamaa, Martna, Noarootsi ja Nõva osavald. Vallal on eelnõu kohaselt 1. märtsist 2018 kokku 78,4 töökohta.

Väikseim allüksus on Nõva osavald. Seal on täiskohaga osavallavanemale lisaks ametis poole kohaga osavallasekretär ja poole kohaga koristaja.

Martna osavallas on täiskohaga ametnikeks osavallavanem ja osavallasekretär. Töötajaist on täiskohaga ametis neli katlakäitajat, haldur, remondi- ja abitööline ning noortejuht. Poole kohaga saavad tööd koristaja-majahoidja ja heakorratööline.

Noarootsi osavallas on täiskohaga ametnikeks osavallavanem ja osavallasekretär. Töötajaist on täiskohaga ametis kultuuri- ja sporditöö spetsialist, Pürksi vabaajakeskuse juhataja, Sutlepa vabaajakeskuse juhataja, autojuht-heakorratööline ja bussijuht. Pool kohta on ette nähtud puhastusteenindajale, arvutivõrgu administraatorile ja kalmistuvahile-heakorratöölisele (Rooslepa kalmistu). 0,4 kohaga saab tööd kalmistuvaht-heakorratööline (Noarootsi kalmistu), veerand kohaga veel üks kalmistuvaht-heakorratööline (Sutlepa kalmistu) ning puhastusteenindaja (Pürksi VAK, kultuurimaja).

Kullamaa osavald annab ametnikest täiskohaga tööd osavallavanemale ja osavallasekretärile. Täiskohaga töötajaist saavad tööd majandusjuhataja, koristaja, tehnik, kalmistuvaht, kaks bussijuhti ja Goldenbecki maja perenaine.

Kõik neli osavallavanemat on ka vallavalitsuse liikmed.

Vallavalitsus on jaotatud seitsmesse osakonda: arendusosakond, vallakantselei, eelarve- ja raamatupidamisosakond, sotsiaalkandeosakond, majandusosakond, ehitus- ja planeerimisosakond ning haridusosakond. Osakondade juhid alluvad vallavanemale.

Arendusosakonnas saab tööd kaks ametnikku: arendus- ja turundusjuht ning arendusnõunik.

Vallakantseleis töötavad ametnikest vallasekretär, abivallasekretär-personalijuht ja registripidaja. Lisaks on ametis ka 0,4 kohaga töötaja – õigusnõunik.

Eelarve- ja raamatupidamise osakonnas saab tööd neli ametnikku: juhataja, vanemraamatupidaja ja kaks raamatupidajat, kes on ametis 1. märtsini 2018. Lisaks on palgal kolm töötaja staatuses vanemraamatupidajat.

Sotsiaalhoolekande osakonda juhib abivallavanem. Ametnikest on täiskohaga töö lastekaitsespetsialistil ja sotsiaaltöö spetsialistil. Osakonna tugiteenuse keskuses on tööl kümme inimest, kokku 8,6 töökohaga. Koduhooldajad ja sotsiaaltöötajad on ette nähtud kõigissse osavaldadesse ja Lääne-Nigula eri piirkondadesse.

Majandusosakonda juhib abivallavanem, ametnikest on täistöökoht veel teede- ja kommunaalnõunikul. Töötajaist saavad täiskohada töö kaks haldurit, Taebla vallamaja koristaja, Piirsalu ja Kuijõe kalmistu kalmistuvaht. Poole kohaga saavad tööd nii Oru kui ka Risti teeninduskeskuse koristajad.

Ehitus ja planeerimisosakonda juhib osakonna juhataja. Ametnikest on täiskohaga tööl maanõunik, ehitusnõunik ning maa- ja planeerimise spetsialist.

Haridusosakonda juhib haridusnõunik. Ametnikest on täiskohaga palgal haridusspetsialist ning kultuuri- ja spordinõunik. Töötajaist on osakonnas ka Linnamäe kultuurisaali projektijuht. Haridusosakonna tugiteenuse keskuses saab tööd kaks logopeedi, kaks koolipsühholoogi, sotsiaapedagoog ja eripedagoog.

5 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Lii
4 aastat tagasi

Kas sotsiaaltöötajaid kohapeale ei jäägi?

Lii
4 aastat tagasi
Reply to  Lii

Vabandust, ikka tuleb

vot ei tea
4 aastat tagasi
Reply to  Lii

vist ikka jäävad, aga mitte osavalla nimekirja vaid otse suure valla alluvusse

Maksumaksja
4 aastat tagasi

Huvitav, kui palju oli töötajaid neis valdades kokku enne ühinemist?

Mikk
4 aastat tagasi
Reply to  Maksumaksja

6 ametnikku oli rohkem st ametnike arv väheneb. Tugiteenistujate arv mõnevõrra suureneb- näiteks kavas võtta juurde üks koolipühholoog, logopeed, eripedagoog, koduhooldaja- aga nende vajaduse osas ei peaks küll kellegi kahtlust olema.