Psüühilise erivajadusega inimesed teevad imelist tööd

Lääne Elu

info@le.ee

SA Hea Hoog vahendusel valmistavad psüühilise erivajadusega inimesed eri ettevõtetele käsitööd. Foto erakogu

Juba üheksandat aastat järjest valmistavad SA Hea Hoog vahendusel psüühilise erivajadusega inimesed Sinilille rinnamärke ja punutud käepaelu, et anda oma panus veteranide toetuseks.

Sinilillekampaania eesmärgiks on toetada ja tunnustada Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veterane, kandes aprillikuus Sinilille.

„Ei oskaks kampaaniat ilma nende panuseta ette kujutada, sest Hea Hoog on kampaania üks suur ja väga oluline osa,” ütles Sinilille kampaania koordinaator Laura Milk, MTÜ-st Eesti vigastatud võitlejate ühing. Ta lisas, et Anname Au kampaania toimus sellel aastal juba üheksandat korda, ning SA Hea Hoog on olnud nendega algusest peale.

Miks üheksa aastat tagasi just see sihtasutus valiti, ei osanud Milk täpsustada, sest ta ei olnud siis kampaania juures. Kuid kindlasti oli tema sõnul määravaks see, et heategevuskampaania annaks omakorda tagasi ka ühiskonnale laiemalt- nii nagu kampaania ise toetab lisaks veteranidele ka ühinskonda- erinevaid haiglaid, spordirajatisi jms.

Milk selgitas, et sinililli luuakse igal aastal umbes 25 000 tükki. Sinilillemärk on kujunenud Eestis väga tähtsaks sümboliks ja Hea Hoog võib olla uhke, et see on valminud nende käte läbi. Kindlasti jätkub koostöö ka edaspidi. Kõik töötajad ja kontaktisikud on tema sõnul väga meeldivad ning usinad, tihti peavad tegutsema üsna kiire tempoga ja alati suudetakse nende soovid täita. Pluss on ka see, et erivajadusega inimestele meeldib korrapärasus ja juba tuttavad asjad, seega on igal aastal töötajatel nägu naerul kui näevad juba tuttavat tööd ja sinilille tooteid. Iga toode on valmistatud kohalikust vildist ning on unikaalne käsitöö.

SA Hea Hoog eesmärk ongi psüühilise erivajadusega inimestele töökohtade või eneseteostusvõimaluste loomine.

Koostööd psüühilise erivajadusega inimestega kiidab ka AS Samelini esindaja, kellele SA Hea Hoog valmistab vildist saapasisusid. „Oleme sihtasutuse Hea Hoog tehtud tööga väga rahul, nende toodete kvaliteet on väga hea,” kinnitas ka AS Samelini personalijuht Kristel Haidak, lisades, et soovitavad hea meelega sihtasutuse teenuseid ka teistele.

Erinevad uuringud on näidanud, et suhtumine psüühilise erivajadustega inimestesse on paranenud ning pigem hea. Vaatamata sellele on neil vahel keeruline tööturul läbi lüüa. Põhjuseks võib olla nii tööandjate teadmatus või töökoha ümberkohandamise keerukus.

Grupp Tallinna Ülikooli tudengeid viis läbi projekti, mille eesmärk oli aidata kaasa psüühilise erivajadusega inimeste lõimumisele kogukonnas. Projekti raames otsiti ettevõtteid, kellel on valmidus teha koostööd SA Hea Hoog tegusate inimestega ning palgata psüühilise erivajadusega inimesi tööle.

Tudengid kaardistasid ning helistasid läbi üle 100 ettevõtte erinevatest Eesti piirkondadest. Mõned neist on juba kasutanud psüühilise erivajadusega inimeste teenuseid läbi SA Hea Hoog. Oli ka ettevõtteid, kes kaaluvad, sobiva töökoha tekkimisel, et pakuvad seda inimesele, kelle töövõime on vähenenud.

Projekti teise eesmärgina soovisimegi tutvustada SA Hea Hoog töökeskustes valmistatavaid tooteid, mida valmistavad SA Hoolekandeteenused kliendid. Töökeskuste kaudu on loodud psüühilise erivajadusega inimestele töövõimalused. Ettevõtetele tutvustati võimalust jätkusuutlikult valmistatud käsitöötoodete tellimist e-poest, aga ka ka võimalust koostöös

SAga Hea Hoog töötada välja meeneid just ettevõtte soovidest või vajadustest lähtuvalt. Tee SA Hea Hoog meeskonnani on leidnud juba mitmed ettevõtted.

Psüühiline erivajadus ei määratle inimest. Psüühilise erivajadusega inimesele, nagu kõikidele, on oluline tunda end vajalikuna, tehes võimetekohast tööd. Mõned näited, kus nad tunneksid end mugavalt: käsitöö, laotöö, erinevad abitööd jne. Psüühilise erivajadusega inimesed teevad rõõmuga rutiinseid ja lihtsaid töid, mida paljud inimesed teha ei soovi. Sedasi saavad ka nemad panustada nii ettevõttesse kui ka ühiskonda laiemalt.

Kokkuvõtteks saame öelda, et meil on olemas inimesed ja ettevõtted, kes on avastanud võimaluse tellida tooteid SAlt Hea Hoog ja on olemas inimesed, kes on värvanud töölepsüühilise erivajadusega inimesi. Nad on rahul ja soovitavad seda teistelegi.

Malle Roosild

koos Tallinna ülikooli tudengite ja SAHH (SAga Hea Hoog)

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments