Haapsalu linnus pälvis arhitektide liidult kaks teenetemärki

Eesti arhitektide liit jagas neljapäeval teenetemärke headele partneritele ja kolleegidele. Kuuest jagatud teenetemärgist kaks olid seotud Haapsalu linnusega.

„Tellija 2019“ teenetemedal läks Haapsalu piiskopilinnuse juhatajale Kaire Toomingule südamega tehtud töö ja sihikindluse eest Haapsalu linnuse uuenemisel. Tänu Toomingule on Haapsalu linnuse süda saanud uue hingamise, muuseumil on uued siseruumid ning väljapanek on avatud aastaringselt. Tellija eesmärk oli eksponeerida eelkõige ajaloolist linnust ning hoida uues lisanduvas kihis minimalistlikku joont. Arhitektuuriajaloolase ja muuseumi juhatajana oskas Kaire seada lati kõrgele: kasutatavad materjalid ning ruumilahendused pidid olema kvaliteetsed, väärikad, ajatud ja kestvad. Ilma tellija suurepärase koostööta arhitekti ja ehitajaga poleks olnud võimalik saavutada sellist terviklikku tulemust.

„Ehitaja 2019” tiitliga pärjati AS Restori projektijuhti Meelis Saani ehitustöö juhtimise eest Haapsalu linnuse uuendamisel. Ehitusmälestiste puhul tuleb palju infot ilmsiks alles lammutamise ja ehituse käigus, mistõttu tuleb pidevalt ette muudatusi ning tehniliste lahenduste või materjalide asendamise vajadust. Nii oli ka Haapsalu linnuse konserveerimisprojektiga keerulisi hetki, kuid tänu Meelise suurepärasele koostööle arhitektide ja tellijaga ning oskuslikult valitud alltöövõtjatele said kõik ootamatud probleemid lahenduse ning tervikliku välis- ja sisearhitektuuriga projekt valmis õigel ajal.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments