2019. aastal tõusevad toetused ja hüvitised, uuenevad sotsiaalteenused

Lääne Elu

info@le.ee


2019. aastal suurenevad riigi investeeringud vanemlike oskuste arendamisse ja erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut toetavatesse teenustesse. Üks olulisimaid muudatusi tuleb abivahendite rahastamisse, tänu millele ei tule abivahendite saamisel enam eelarvest tingitud katkestusi. Samuti tõuseb esimese ja teise lapse toetus 60 euroni kuus lapse kohta.

Uuest aastast on suurem rahastus ka vanemlusprogrammidel, et parandada koolituste kättesaadavust kõigis Eesti piirkondades.

Uued teenused

 • 1. jaanuarist alustab tööd ööpäevaringne ohvriabi kriisitelefon, mida tänavu katsetati Pärnus. Kriisiabi telefoni number on alates 1. jaanuarist 116 006. Eesmärk on anda abivajajale kohest emotsionaalset tuge ja julgustada võtma kontakti teiste abistavate süsteemidega – ohvriabi töötajaga, naiste tugikeskusega, kohaliku omavalitsusega, perearstiga.
 • Perearsti nõuandetelefonilt 1220 hakkab saama isikustatud nõu. Kui praegu on telefoninõuanne anonüümne, siis alates 2019. aasta 1. augustist tekib nõu andval perearstil võimalus näha inimese nõusolekul ka tema terviseandmeid – tehtud analüüse, määratud ravimeid ja põetud haigusi ning seeläbi täpsemat nõu anda. See võimaldab saada nõuandetelefonil tulevikus ka näiteks lühiajalist retseptipikendust juba väljakirjutatud ravimitele. Lisainfo tervishoiuteenuste loetelu muudatustest.
 • Laste ja perede heaolu suureneb tänu pereteraapia ja vanemlike oskuste arendamise programmidele, mis saavad 2019. aastast täiendava riikliku püsirahastuse. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ on 2019. aastal võimalik kaasata senisest üle kahe korra rohkem väikelaste vanemaid, laieneda rohkematesse kohalikkesse omavalitsustesse ja suurendada rahastust Ida-Virumaal. Mitmedimensioonilist pereteraapiat saab pakkuda järjepidevalt kuni 200 lapsele aastas, tagades, et mitmekülgsete probleemidega lapsed saavad abi, mis aitab ennetada probleemide süvenemist ja edasiste õigusrikkumiste toimepanemist. Lisainfo.
 • Abivahendite kättesaadavus paraneb veelgi, et paremini toetada erivajadustega laste ja täiskasvanute iseseisvat toimetulekut ning hoida ära võimalike tervisekahjude tekkimine või süvenemine. 2019. aastast tehakse abivahendite eelarves esialgu kaheks aastaks põhimõtteline muutus (ravimite kompenseerimisega sarnane eelarve planeerimine), mis võimaldab abivahendite regulatsioonis kokkulepitud alustel tagada abivahendi igale abivajajale. Riigi toel hakkavad isiklikuks kasutamiseks mõeldud abivahendeid suuremas ulatuses saama ka hoolekandeasutustes elavad inimesed. Lisainfo.
 • 2019. aasta sügisest on hooldekodude elanikele gripi vastu vaktsineerimine tasuta. Tasuta gripivastast vaktsineerimist võimaldatakse järgmisest sügisest nii üldhooldekodude kui erihooldekodude elanikele. Eesti inimesed on Euroopa võrdluses kõige vähem gripi vastu vaktsineeritud ja meil on kõrgeim suremus gripi tüsistustesse. Gripist tingitud suremuse vähendamiseks luuakse esmajärjekorras võimalused tasuta vaktsineerimiseks hoolekandeasutustes elavatele inimestele, kelle jaoks on sageli vanuse, terviseseisundi ning rahaliste võimaluste tõttu omaosalusega tervishoiuteenused raskesti kättesaadavad. Lisainfo.
 • Laienevad tasuta hambaravi võimalused füüsilise ja vaimse puudega inimestele. Puudega inimestele on arsti ettekirjutusel määratud üldnarkoosis osutatav hambaravi olnud tasuta ka seni. Uuest aastast võimaldatakse tasuta hambaravi ka neile vaimse ja füüsilise puudega inimestele, kellele üldnarkoos ei ole näidustatud, kuid kes oma üldise tervisliku seisundi tõttu ei saa oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Lisainfo tervishoiuteenuste loetelu muudatustest.
 • 2019. aastast saavad perearstid konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks tervise infosüsteemi vahendusel juba 21 erialal. Perearstid saavad uuest aastast hakata küsima e-konsultatsiooni ka taastusravi ja valuravi arstidelt, naha- ja suguhaiguste arstidelt ning veresoontekirurgidelt. Lisainfo.
 • Tööle hakkab üleriigiline digiregistratuur. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus on saanud valmis üleriigilise digiregistratuuri lahenduse, mida esimesena hakkab alates 2019. aasta algusest kasutama Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Patsientide jaoks tähendab haiglate ülese digiregistratuuri kasutuselevõtt, et kõiki olemasolevaid eriarsti aegu saab broneerida, tühistada või muuta ühes digikeskkonnas. Teised haiglad ühinevad sellega järgmise poole aasta jooksul. Üleriigiline digiregistratuur on kavas käivitada alates 1. juulist 2019.
 • · Eestist ja Soomest saab kaks esimest riiki Euroopas, kes hakkavad omavahel retseptiandmeid vahetama. Jaanuarist saavad Eestit külastavatel soomlastel osta siin asuvast apteegist välja Soomes väljakirjutatud retseptiravimeid. Eestlaste jaoks avaneb võimalus Soomes asuvas apteegis ravimiretseptide realiseerimiseks 2019. aasta jooksul. Lisainfo.

Toetused ja hüvitised

 • Lapsetoetus esimesele lapsele tõuseb 60 euroni kuus. 2019. aastast on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurot. Kui laps jätkab õpinguid, makstakse toetust selle jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus iga lapse eest 100 eurot kuus. Lisaks saab kolme või enamat last kasvatav pere 2017. aasta 1. juulist kehtima hakanud lasterikka pere toetust 300 eurot kuus.
 • Riik hakkab hüvitama lastele kaasaegseid insuliinipumpasid. Haigekassa tasub tulevast aastast 90% ulatuses lastele soetatud kaasaegsete insuliinipumpade eest, mis oskavad nahaaluse sensori abil ise veresuhkrut määrata ja vajadusel insuliini süstida. Lisainfo.
 • Toetatakse uute töökohtade loomist Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. 2019. aastal saavad Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööandjad, kes loovad kahe kuu jooksul vähemalt viis töökohta, taotleda töötukassast töökoha loomise toetust. Et soodustada eelkõige töökohtade loomist, mille panus piirkondade majandusarengusse oleks suurem, toetatakse ainult neid töökohti, kus makstav töötasu on vähemalt poolteistkordne alampalk, mis 2019. aastal teeb 810 eurot. Tööandjaid toetatakse ka uute töötajate oskuste arendamisel, hüvitades vajadusel iga värvatud töötaja koolituskuludest kuni 2500 eurot. Lisainfo.
 • Muutub vanemahüvitise arvestusperiood. 1. septembrist 2019 arvestatakse vanemahüvitist rasedusele (9-le kuule) eelnenud 12 kalendrikuu alusel. Lisainfo.
 • 1. septembrist 2019 ei määra sotsiaalkindlustusamet enam lapsehooldustasu ja selle vahendid seotakse vanemahüvitise süsteemi. Enne 1. septembrit sündivate laste vanematele ja kõigile, kellele on lapsehooldustasu määratud varem, makstakse seda edasi kuni õiguse lõppemiseni või hiljemalt 31. augustini 2024. Lisainfo.

Lisaks sotsiaalministeeriumi haldusalas

 • 2019. aastal on töötasu alammäär 540 eurot ja toimetulekupiir 150 eurot. Valitsus kinnitas 13. detsembri istungil 2019. aasta töötasu alammääraks kuus 540 eurot ja minimaalseks tunnitasuks 3,2 eurot. Esimese või ainsa leibkonnaliikme toimetulekupiir on 2019. aastal 150 eurot, igale järgnevale täisealisele liikmele 120 eurot ja igale alaealisele 180 eurot. See on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste jaoks.
 • Jõustavad muudatused töökeskkonna korralduses. 2019. aasta jaanuarist jõustuvad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mis tühistavad mitmed ajale jalgu jäänud ning ebaselged töökeskkonna nõuded. Kaasajastatakse töötajate tervisekontrolli korraldamist, töötajate juhendamist ja väljaõpet, esmaabi ettevõttes ning tööõnnetuste uurimis.
 • Jõustuvad väljapaneku piirangud alkoholi ja tubaka müügil. Tubakatooted ja alkohoolsed joogid peavad 2019. aasta suveks olema kaupluses paigutatud teistest kaupadest eraldi nii, et tarbija ei peaks nendega vältimatult kokku puutuma. Alkohoolsete jookide väljapaneku piirangud jõustuvad üleminekuajaga alates 1. juunist 2019, tubakatoodete puhul 1. juulist 2019. Kaupmeestele on koostatud juhendmaterjalid alkohoolsete jookide ja tubakatoodete väljapanekuks müügikohas.
 • Võltsitud ravimite tuvastamiseks võetakse kasutusele täiendavad turvameetmed. 2019. aasta 9. veebruaril rakendub kõikjal Euroopas ravimite ehtsuse kontrolli süsteem, mis peab välistama võltsravimite sattumise Euroopa turule. Uute nõuete kohaselt peab ravimitootja paigutama pakendile turvaelemendid – ainulaadse 2D-koodi ning pakendi rikkumist takistava seadme, näiteks kleepsu. Uus süsteem võimaldab kontrollida ravimi ehtsust igas ravimi tarne ahela punktis ja annab inimesele täiendava kindlustunde, et ostetud ravim on ehtne. Lisainfo.
Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
25 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
EKRE
5 aastat tagasi

Peale valimisi kui EKRE võimule tuleb siis teeme Kreekat ja piimajõed ja pudrumäed hakkavad voolama-vaadake täna avaldatud valimislubadusi.

mõngel
5 aastat tagasi

mis te nutate tehke lapsi juurde siiis!! HEAD UUT!!!

uskmatu-toomas
5 aastat tagasi

Tõstame makse st.lisame aktsiise,maksustame töötavaid pensionäre kuigi endal tööjõu puudus majas.Kallineb elekter,maagaas jne.Kaupmehed virutavad kaubale uhkelt hinda juurde jne.
Valitsus tõstab suurte ovatsioonide saatel natuke toetusi ! Kedagi peetakse ikka väga alaarenenuks !

Ebavõrdsus
5 aastat tagasi

See on tõesti ebavõrdne, et kahe lapse pealt saab pere 120€ aga kolmega kohe 600€.

Arvutage
5 aastat tagasi
Reply to  Ebavõrdsus

Mitte 600 vaid 60+60+100+300 ehk 520 €

Uskumatu
5 aastat tagasi

Kui mul on 2 last, siis nad mõlemad on väärt 60€, kokku 120€. Kui kolmas juures, siis on ka 1. ja 2. rohkem väärt, ehk siis kolmepeale kokku 300€ + veel lisa 300€. Ehk kaks last peres väärib riigipoolt 120€ ning 3 last 600€. Kas see on normaalne või?

kuglimugli
5 aastat tagasi
Reply to  Uskumatu

Riigi eesmärk on soodustada peres kolmanda lapse sündi, mu meelest oli see kava kuskil eelnevalt kirjas ka, see on ikkagi parem kui mittemidagi, sest üleüldse –
lapse muretsemisel pead arvestama sellega ka, et ta tuleb üles kasvatada, see on isiklik vastutus, mitte halamine, palju või vähe riik toetab.

Nojah
5 aastat tagasi
Reply to  kuglimugli

Teeme lapsi raha pärast! Päris hull suhtumine ikka.

Ebavõrdsus
5 aastat tagasi
Reply to  Nojah

Mitte raha pärast ei tee lapsi aga lapsed peaksid ju võrdsed olema. Riigi arvates siiski pole.

Arvutage
5 aastat tagasi
Reply to  Uskumatu

Mitte 600 vaid 60+60+100+300 ehk 520 €

Hillar
5 aastat tagasi

2019. aasta sügisest on hooldekodude elanikele gripi vastu vaktsineerimine tasuta.
Aga hooldekodu kuutasu tõuseb 60€

Nojah
5 aastat tagasi

Ei sõnagi sellest, et ka puudega laste toetus tõuseks. Ei tea, kas seal vanemlusprogrammis “imelised aastad” saab abi ka sellele, kuidas olematu rahaga erivajadustega lastele vajaminev muretseda?

Kessu
5 aastat tagasi
Reply to  Nojah

Minul sügava puudega tüdruk kellel välja minek suurem kui see närune 80 seda ei tõsta mitte keegi

uskmatu-toomas
5 aastat tagasi

Elame uhkelt st.suurendame toetusi,et rahvale heategijatena näida . Samas maksustame neid pensionäre kes veel suudavad tööl käia,et teha ruumi võõrtööjõule !

Kodanik
5 aastat tagasi
Reply to  uskmatu-toomas

Pensionääre ju hea odav pidada. Ravikindlustust pole tööandjal vaja maksta.

kuglimugli
5 aastat tagasi
Reply to  Kodanik

See on vale, tööandja maksab sotsiaalmaksu ka töötava pensionäri puhul.

töötu
5 aastat tagasi
Reply to  uskmatu-toomas

Täna elatakse Eestis paremini kui ei iial enne, kuid virisemine ei lõpe vist kunagi.

Karilaid kadunud
5 aastat tagasi

Karilaid kuhugi kadunud! Kas nuputab valmisteks uusi lubadusi? Ega see lihtne pole, kes neid täitmata lubadusi ikka enam uskuma jääb.

pensionär
5 aastat tagasi

Usume ikka. Ootame ära nende lubatud 100€ pensionitõusu. Ei, viimati lubati siiski 80€. Ja peagi selgub ilmselt, et summa on veidi vähenenud ja jääb 0€. No ja siis on juba valimised ja valime teadagi keda 🙂

Nimi(kohustuslik)
5 aastat tagasi

Alimendid tõusevad ja hinnad tõusevad. Kõik läheb kallimaks ühesõnaga.