Sotsiaalministeeriumi vastulause Lääne Elu artiklile „Sotsiaalministeerium tõrjus Pagula tugiisikute riigihankelt”

Kaie Ilves

kaie@le.ee

lel3003001

 

Vastulause avaldatud muutmata kujul.

Lääne Elus 30.03.2017 avaldatud süüdistus nagu oleks Sotsiaalministeerium tõrjunud riigihankelt ühe MTÜ, on meelevaldne. Hankel võinuks osaleda iga organisatsioon, mis on osutanud iseseisvat toimetulekut ja kohanemist toetavaid teenuseid vähemalt kahel aastal ning kelle meeskonnas on selleks pädevad inimesed. Samuti on hangete puhul igaühel, kel tundub, et hanke tingimused on ebaproportsionaalselt piiravad, võimalik teha ettepanekuid hanke alusdokumentide muutmiseks või hange vaidlustada. MTÜ Pagula ei teinud kumbagi – ei teinud ettepanekuid nõuete muutmiseks ega vaidlustanud hanget. Riigihangete registri andmetel pole MTÜ Pagula hanke juurde registreerunud, küsinud täpsustusi, teinud ettepanekuid hanke tingimuste leevendamiseks ega ka esitanud vaidlustust hanke alusdokumentide kohta. Lääne Elule oli see fakt teada enne artikli ilmumist.

Mullu toimunud riigihange tugiisikuteenuse osutaja leidmiseks oli tavapärane sotsiaalteenuste hange, milles pakkujal tuli tõendada oma kutsealast pädevust ja varasemaid kogemusi. Inimeste igapäevast toimetulekut toetavate ja suunavate tegevuste teostamisel on äärmiselt oluline, et abistajad oleksid oma rollist teadlikud ning suudaksid tõendada oma pädevust inimestega töötamisel. Muuhulgas tuleb ka osata näha ja vältida võimalikke inimlikke ohukohti: klientides õpitud abituse tekke võimalikku soodustamist, piiride hägustumist töösuhtes abistaja ja abivajaja vahel jms.

Lääne Elu võib soovi korral rõhuda värskelt loodud MTÜde riiklike rahastamisvõimaluste vähesusele, kuid sotsiaalministeeriumi riigihangete puhul on alati esmatähtsad pakkuja pädevus, kogemus ja kvaliteetne teenus.

Karin Volmer

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
uskmatu+toomas
5 aastat tagasi

Kõigepealt tahaks teada kes need siia tulijad üldse on-pagulased,sõjapõgenikud või majanduspõgenikud ?Teiseks kui sõjapõgenikud siis pärast sõjalise konflikti lõppemist peaksid nad minema oma maad üles ehitama aga meil püütakse nendest väe võimuga teha eestimaalasi.Kusjuures isegi siilile on selge -moslem on ja jääb moslemiks ega muutu kunagi teise kultuuri koostisosaks !

LE, kuidas siis on sellega?
5 aastat tagasi

„Jääb mulje, et teete MTÜ Pagula tellimuslugu. Sotsiaalministeeriumi juhib kaks ministrit eri erakondadest ning riigihankes võib osaleda igaüks, sõltumata erakondlikust kuuluvusest,” ütles sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Karin Volmer.