Lugeja küsib: kuidas toetada erivajadusega töötajat?

Lääne Elu

info@le.ee

Kontor. Foto: Pixabay

Meie ettevõttesse kandideerib erivajadusega inimene. Kuidas saan tööandjana teda toetada?

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis raskendab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puue tingib vajaduse muuta ja kohandada keskkonda ning tegevusi, et tagada inimesele kõik võimalused iseseisvaks arenguks ja eneseteostuseks.

Eeliste andmist puudega töötajale, sealhulgas erivajadustele vastava töökeskkonna loomist ei peeta diskrimineerimiseks. Töölepingu seadus näeb osalise või puuduva töövõimega töötajale ette iga-aastast põhipuhkust 35 kalendripäeva, kui seadus ei sätesta teisiti. Töötaja ja tööandja võivad kokku leppida ka pikemas põhipuhkuses. Seitse kalendripäeva, mille võrra peab osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus olema pikem, ei ole lisapuhkus, vaid moodustab töötaja tervikliku põhipuhkuse.

Tööandjal tuleb rakendada konkreetsel juhul vajalikke meetmeid, näiteks võimaldada puudega inimesel töökohale pääseda, töös osaleda ja edutust või koolitust saada, kui sellised meetmed ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. Ebaproportsionaalselt suurte kulutuste tuvastamisel arvestatakse ka tööandja rahalisi ja muid kulusid, asutuse või ettevõtte suurust ning nende riikliku rahastamise või teistest allikatest rahastamise võimalust.

Kui tööandja soovib võtta tööle inimest, kellel on tervisest tuleneva takistuse tõttu raske oma tööülesandeid täita, pakub töötukassa tugiisikuga töötamise teenust. Tugiisik juhendab ja abistab inimest tööellu sisseelamisel, tööülesannete täitmisel, töö planeerimisel ja korraldamisel või tööalasel suhtlemisel. Tugiisikuks võib olla kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta. Teenuse taotlemiseks tuleb tööandjal esitada töötukassale avaldus.

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on töötaja tervise tõttu takistatud, saab töötukassa anda töötajale kasutada tööalase abivahendi. Selleks võib olla näiteks ekraani lugemise tarkvara, digitaalne luup või heliülekandesüsteemid. Küll aga tavapärase töövahendiga, mis on tööülesannete täitmiseks vajalik tervisest tulenevast takistusest olenemata, peab tööandja võtma arvesse töö laadi, töökoha töötingimusi, aga ka töötaja kasvu ning tema füüsilisi ja vaimseid võimeid, et tööd saaks teha ergonoomiliselt õiges asendis.

Kui töötajal on tervisest tuleneva takistuse tõttu raske pääseda tööruumidesse või kasutada ettenähtud töövahendeid, saab töötukassa aidata kohandada töö tegemiseks vajaliku ehitise, ruumi või töövahendi talle ligipääsetavaks ja kasutatavaks.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
eks
1 kuu tagasi

ikka nii nagu valitsus teeb, võtab toetused ära