Lugeja küsib: milliseid muudatusi peab tegema riskianalüüsis, kui tööle tuleb alaealine?

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Meile tuleb alaealine töötaja. Millega peaks riskianalüüsi tehes arvestama ja kas alaealist peab juhendama teistmoodi kui täisealist töötajat?

Enne alaealise tööle lubamist tuleb tehtava töö kohta läbi viia riskianalüüs, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ja hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Arvestada tuleb töökohtade ja töövahendite kasutamise ja töökorraldusega seotud riske alaealisele.

Alaealise töötaja riskide hindamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele teguritele:

  • tööruumi ja -koha kujundus ja sisustus, näiteks kas töölaud või -pind on sobiva kõrgusega;
  • töökeskkonna ohutegurite mõju alaealise tervisele;
  • töövahendite ja nende kasutamise sobivus alaealisele, näiteks kas töövahendi kasutamine on alaealisele lubatud, kas see on sobiva suurusega ega ole liiga raske;
  • töökorralduse sobivus alaealisele töötajale, näiteks kas alaealine vajab rohkem puhkepause;
  • alaealise töötaja juhendamine ja väljaõpe.

Kui riskihindamise käigus selgub, et alaealine puutub töö käigus kokku tööde ja ohuteguritega, millega kokkupuude on talle keelatud, ei tohi teda tööle lubada. Enne töölepingu sõlmimist veendub tööandja, et ei esine välistusi töö tegemiseks. Välistused on toodud vabariigi valitsuse 11.06.2009 määruses nr 94.

Kui riskide hindamisel selgub, et töö on alaealisele sobiv, peab tööandja tööle asumisel läbi viima juhendamise ja väljaõppe. Seda tehakse kirjaliku ohutusjuhendi alusel, töötaja kinnitab juhendiga tutvumist kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Alaealise juhendamisel tasub tähelepanu pöörata, et juhend oleks talle arusaadav – see peab olema kirja pandud selgelt ja arusaadavalt. Alaealisele võiks juhendis olevat infot ka selgitada ja tema küsimustele vastata, et ta sellest päriselt aru saaks.

Alaealisele tuleb korraldada väljaõpe kogenud töötaja juhendamisel ja ka see tuleb registreerida. Väljaõppe korraldamine on väga oluline, sest alaealine ei pruugi aru saada, kuidas ohutusjuhendis toodud ohutuid töövõtteid praktikas rakendada.

Alaealisele tuleb tutvustada ka töökeskkonna riskianalüüsi, et ta teaks, millised ohud võivad töös esineda ja kuidas neid vältida. Alla 15aastase seaduslikku esindajat tuleb teavitada alaealise tööga seotud riskidest ning tema ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõudest.

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments