Läänemaa aasta õpetaja on Kalle Lõuna

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

IMG_3076

Kalle Lõuna (keskel) eesti keele eksamil. ARVO TARMULA

Õpetajaks tahtis Kalle Lõuna saada juba keskkoolipäevil. Äsja teatavaks saanud aasta õpetaja tiitli kohta ütleb Läänemaa ühisgümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Kalle Lõuna aga, et tõepoolest polnud tal sellest suurest aust õrna aimugi enne, kui õpetajate vastuvõtul Läänemaa ühisgümnaasiumi aulas tema nimi välja kuulutati.

Mõned minutid pärast väljakuulutamist istume Lõuna kabinetis otse aula kõrval ja Lõuna ütleb tiitli kohta muhedasti, et üllatus, ikka üllatus.

Küsimusele, kas Lõuna on üks neid, kes juba poisikesena tahtis kooliõpetajaks saada, vastab Lõuna, et tõepoolest: õpetajaamet oli üks esimesi. Kõigepealt tahtis ta saada looduskaitseinspektoriks, keskkoolis aga hakkas mõtlema õpetajaameti peale, ja seda ikka sellepärast, et tal endal olid suurepärased õpetajad, sh ajalooõpetaja Heinrich Oja, kes oli Lõunale muu hulgas ka suureks isiklikuks eeskujuks.

„Pärast seiklemist mõningatel muudel aladel jõudsingi lõpuks kooli,” ütleb Lõuna.

Tänavune on tal õpetajaametis kahekümnes aasta. Enne ühisgümnaasiumi on ta töötanud Tartu Veeriku koolis, Ridala koolis, Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumis ja Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumis.

Kui palju on Lõuna enda kunagiste õpilaste seas õpetajaid, ei oska ta öelda, aga ajalugu, filosoofiat ja riigiteadusi on mindud õppima küll, mõni mineja on prageuseks jõudnud ka doktorikraadini.

Selle kohta, mis sorti õpetaja ta on, ütleb Lõuna, et eks stiil  teki aastatega. Tema oma on  selline akadeemilisem, kujunenud isiklike eeskujude toel ja tehtud vigu parandades. Mis vead need on,  seda Lõuna professionaalina ei avalda. Ütleb naljaga pooleks, et ei saa: teised võivad liiga targaks saada. Õpilastega aga ütleb ta endal olevat kõvasti vedanud.

Läänemaa aasta õpetaja tiitel kuulutati välja aasta parimate õpetajate vastuvõtul Läänemaa ühisgümnaasiumi aulas eile. Vastuvõtule olid kutsutud aasta parimaks tunnistatud õpetajad mitmes kategoorias: parimad lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, klassijuhatajad, põhikooliõpetajad, gümnaasiumiõpetajad, kutseõpetajad, huvihariduse õpetajad ja koolijuhid, hariduse sõbrad, täiskasvanud õppijad, koolitajad ja koolitussõbralikumad organisatsioonid.

Kui välja kuulttai Läänemaa aastate õpetaja Helgi Milleri nimi, käis saalist läbi imetluskahin. Helgi Miller on Haapsalus Viigi koolis (endine sanatoorne kool) töötanud erivajadustega lastega tervelt 55 aastat. Kogu selle aja on ta arendanud laste käelisi oskusi kunsti ja näputööd õpetades. Peale käsitöö on Milleri kirg rahvatants. Ta on kakskümmend aastat juhendanud rahvatantsurühmasid, muu hulgas on ta algatanud vähegi viitsijate päeva tähistamise Läänemaal ja võtnud südameasjaks katalogiseerida Läänemaa rahvatantsujuhtide tööd ja tegemised.

Läänemaa teine aastate õpetaja Elle Turnau on töötanud 45 aastat lasteaia muusikaõpetajana, neist 35 aastat Haapsalu Tõrukese lasteaias.

Läänemaa aasta parimad

Lasteaiaõpetaja Aivi Paju, Taebla lasteaed

Klassiõpetaja Sirje Matsik, Ridala põhikool

Klassijuhataja Lii Habak, Haapsalu linna algkool

Põhikooliõpetaja Edita Luik, Oru kool, emakeele- ja kirjanduse õpetaja, õppealajuhataja

Gümnaasiumiõpetaja Kalle Lõuna, Läänemaa ühisgümnaasium, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Huvihariduse õpetaja Viive Marleen, Haapsalu muusikakool, rahvapilli- ja pärimusmuusika õpetaja

Koolijuht Janar Sõber, Lihula gümnaasiumi direktor

Kutseõppeasutuse õpetaja Mario Metshein, Haapsalu kutsehariduskeskus, arvutivaldkonna kutseõpetaja

Haridustegu Kullamaa keskkooli heategevusüritus „Laulud ja tantsud tähtedega” (õpetaja Ülle Tammearu ja huvijuht Riina Gilden)

Hariduse sõber Koit Uus, ettevõtja ja ärimees, kelle initsiatiivil loodi 2014.aastal Läänemaal MTÜ Hoovõtukeskus õpiraskustega laste abistamiseks

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments