Statistikaamet avaldas Haapsalu kohta sünge prognoosi

Juhan Hepner

juhanh@hot.ee

Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt elab Haapsalus aastal 2040 ligikaudu 7800 inimest ehk praegusest veerandi võrra vähem. Vaid 2600 inimest oleksid prognoosi kohaselt nooremad kui 40aastased.

Haapsalust protsentuaalselt veel suuremat kaotust ennustab Statistikaamet Sillamäele, Jõhvile, Rakverele, Kuressaarele, Kohtla-Järvele, Narvale, Viljandile, Valgale ja Võrule. Väiksemat langust nähakse Pärnus. Juurde peaksid elanikke saama Maardu, Tartu ja Tallinn.

Rahvastiku vananemise tõttu muutub levinumaks olukord, kus ühe tööealise elaniku kohta on üks ülalpeetav pensioniealine inimene. Praegu on see suhtarv veel kaks tööealist ühe pensioniealise kohta.

Statistikaameti prognoosi kohaselt suureneb linna- ja väheneb maarahvastiku osatähtsus. Eesti 14 suuremas linnas elavad inimesed moodustavad aastal 2040 elanikkonnast praeguse 59% asemel juba 61%.

Analüüsi koostamisel arvestati sündimust, suremust ja rännet. Eeldatakse keskmise eluea jätkuvat kasvamist ja loomuliku iibe tõusu 1,8 lapseni naise kohta.

Statistikaameti vanemanalüütiku Alis Tammuri sõnul saab linnade rahvaarvu muutumises kõige määravamaks ränne. “Linnade ümbruses suureneb eeslinnastumine,” rääkis ta inimestest, kes eelistavad elada väljaspool linnasid. Välisrännet ennustatakse intensiivsemana eelkõige noorte hulgas.

Tavapärase töörände kõrval mõjub ka haridusränne. “Noored lähevad ülikooli õppima,” ütles Alis Tammur.

Statistikaamet koostas rahvastikuprognoosi aastani 2040 Eesti 14 linna kohta, kus on praegu üle 10 000 elaniku.

Fraafikud: Statistikaamet
Rahvastik 2040

Rahvastik 2040

Rahvastik 2040

3 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
jep
8 aastat tagasi

Vanemaealised ilmselt töötaks hea meelega osalise tööajaga või isegi täistööajaga, aga sellel pole mõtet, sest see väike töötasu mille sa saad võetakse riigi poolt tulumaksuna tagasi ning ainult seltskonna mõttes pole mõistlik tööl käia. Siis oled seotud konkreetse tööajaga, aga pensionäriklubides saad ka oma seltskondlikud vajadused rahuldatud ja vali ise kas lähed täna või ei lähe. Tegelikult on nii, et riik ei tee midagi, et pensionäre tööle tagasi meelitada.

linnaelanik
8 aastat tagasi
Triibik.
8 aastat tagasi

Igasugu napakaid prognoose ei tasu uskuda. Sest nad on ainult prognoosid. Ja mis kõige hullem- kui nad ei lähe täide,siis nende tegijad ei vastuta mingil moel. Täpselt nagu ilmateate puhul….