Lugeja küsib: mis olukorras võib tööandja töötasu vähendada?

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ettevõtte juhi sõnul on tellimused oluliselt vähenenud ja juhatus kaalub töötasude vähendamist. Kas tööandja võib ühepoolselt töötasu vähendada ja kui võib, siis millistel tingimustel, kui palju ja kui kauaks? Millised on töötaja õigused sellises olukorras? 

Üldreegel on, et töölepingu tingimusi, ka töökoormust ja töötasu muudetakse poolte kokkuleppel vastavalt töölepingu seadusele (edaspidi TLS) § 12. Pooled võivad omavahel kokku leppida, mis ajast ja mis ulatuses muudatused kehtivad, kas konkreetseks ajaks või püsivalt.

Ühepoolselt võib tööandja töölepingu tingimusi muuta üksnes seaduses sätestatud juhtudel. TLS § 37 annab tööandjale võimaluse töötaja töötasu vähendada ainult üheaegselt täidetud tingimustel:

  • tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud mahus tööd;
  • kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav.

Töötasu ei saa vähendada näiteks juhul, kui tööandjal pole võimalik kokkulepitud ulatuses tööd anda, kuid samas on tööandjal piisavalt rahalisi vahendeid töötasu maksmiseks ja puudub tegelik vajadus töötasu vähendamiseks.

Enne töötasu vähendamist tuleb tööandjal vaadata, kas on võimalik töötajale teist tööd pakkuda. Kuna TLS ei piira teise töö pakkumist kvalifikatsiooninõuete või erialaga, tuleb töötajale pakkuda tööd, mida ta suudab oma võimete ja oskuste juures teha, sh võib pakkuda ka senisest madalama kvalifikatsiooniga ja senisest tööst erinevaid töökohti. Kui teist tööd pakkuda pole või töötaja ei võta pakkumist vastu, teavitab tööandja kavandatavast töötasu vähendamisest töötajate usaldusisikut või selle puudumisel otse töötajat vähemalt 14 kalendripäeva ette. Töötajale peab jääma võimalus kaasa rääkida. Töötajal tuleb oma arvamus esitada seitsme kalendripäeva jooksul teate saamisest.

Seadus lubab töötasu ajutiselt vähendada kuni kolmeks kuuks 12kuulise ajavahemiku jooksul ja kuni valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani (2023. aastal 725 eurot kuus).

Kui töötaja nõustub töötasu vähendamisega, on tal õigus ka proportsionaalselt vähem töötada, näiteks kui töötasu vähendatakse 25 protsenti, tuleb sama palju vähendada ka tema tööaega.

Kui töötaja ei ole nõus töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest tööandjale ette viis tööpäeva. Õigus töösuhte ülesütlemiseks tekib töötajale alates töötasu vähendamise otsusest teadasaamisest. Tööandja ei saa töötaja töötasu vähendada enne, kui on möödunud 14 kalendripäeva töötasu vähendamise kavatsuse teavitamisest, konsulteerimistähtaja järel on töötajale esitatud otsus töötasu vähendamise kohta ja möödunud on viis kalendripäeva otsuse esitamisest.

Töötasu vähendamise tõttu töölepingu üles öelnud töötajale makstakse töölepingu lõppemisel lisaks tavapärasele lõpparvele hüvitist nagu koondamisel, s.o ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.

Ülle Kool

tööinspektsiooni nõustamisjurist

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
3 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Pensionär Soomes
10 kuud tagasi

Istun Soome lahe põhjakaldal. Lõunast puhub jahe meretuul. Tihtilugu vinge iili all tal sünnimaalt on tervitused suul. Sinna tahaks taas, kus sünnikodu, elu lõpuaastaid veetma seal… Lapsepõlvemälestuste rodu kutsub, kripeldades hinge peal. Kuid mis see on? Mõtted möödund ajast katki lõikab värske uudisvoog. Toompea nõlvalt, sammastega majast paha haisu kannab tuulehoog. Seal on äsja kahjurite kari võimu võtnud räige valega. Paras koht kel oleks vangla nari, kõnnib ringi puhta palega. Rahvalt raha korjatakse ära, varsti autod, majad ja kõik muu. Ausast jutust saanud vaenukära – seadus peagi kinni surub suu. Valitsuses läikepinna all tal kõike juhib petiste partei. Istun Soome… Loe rohkem »

Anu
10 kuud tagasi

Meie asutuses vähendati ka palka oli vist 10 aasttat umbes tagasi. Tehti üldkoosolek, koos olid siis kõik töötajad 25 inimest. Töölepingu lisalehe saime kus oli kirjas mitu aastat peame olema madalamal palgal. Kui need aastad läbi, siis taastub palk. Kui keegi ei soovinud nii, siis polnud valikuvõimalust muud kui kirjutada lahkumisavaldus. Valged paberid olid reas laual. Õnneks keegi ei kirjutanud. Väga ebameeldiv kogemus oli see ja vihavaenlasele ka ei soovita.

Abc
10 kuud tagasi

Kui firma ei teeni kasumit,siis tuleb paku vähendad,koondada või likvideerida.Nii lihtne see ongi.