Jaanus Ratas: Eesti kui õigusriigi au on tugevalt riivatud

Jaanus Ratas. Fotop: Urmas Lauri

Harju maakohtu otsus, mis lõpetas Tallinna endise linnapea, Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare süüasja tema raske haiguse tõttu, seab kahtluse alla Eesti õigusriigi suutlikkuse.

Keegi ei kahtle, et Eesti on õigusriik, kuid õigusriigi oluliseks printsiibiks on ka side õiguse ja õigluse vahel. Riigiprokuratuur esitas Savisaarele süüdistuse altkäemaksu vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises ning suures ulatuses Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Kuigi kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, on süüdistuste jada sedavõrd tõsine, et paratamatult riivab kohtu otsus menetlus Savisaare osas lõpetada nii Eestis kehtivat õigust kui ka õiglustunnet.

Eesti õigussüsteemi peetakse tugevaks, kuid paraku näeme üha enam suuri puudusi, mis ei anna võimalust kuriteos kahtlustatava süü või süütuse tõendamiseks. Tervislikel põhjustel kohtupidamise venitamine on igapäevane reaalsus. Tegemist on levinud meetodiga, sest kõigile on teada, et tervisliku seisundi hindamine on keeruline ja võib olla väga subjektiivne. Ka Savisaare kaasuses jõudis ekspertkomisjon kahel korral seisukohale, et Savisaar on võimeline kohtuistungil osalema. Siiski piisas kohtu hinnangul vaid ühest ekspertkomisjoni liikme vastupidisest seisukohast, et põhjendada kohtumenetluse lõpetamist tervislikel põhjustel.

Toimunu paiskab õhku küsimuse, kas otsus järgib seadusandja tegelikku tahet. Eestis on kriminaalmenetlust võimalik lõpetada, kui kahtlustatav või süüdistatav on parandamatult haigestunud ning ei ole seetõttu võimeline menetluses osalema ega karistust kandma. Seaduses ei ole aga täpsustatud, mida parandamatult haigestunud tähendab. Sellest tulenevalt on kohtule antud suur kaalutlusõigus otsustamaks, keda võib süüdistusest vabastada ja keda mitte. Seadusandjal oleks tark kaaluda selle sätte konkreetsemaks muutmist, et anda sisu mõistele „parandamatult haigestunud”.

Kui naasta ekspertkomisjoni hinnangust päriselu juurde, siis paratamatult on kõigile ajakirjanduse vahendusel silma jäänud Savisaare terviseprobleemid eelkõige istungitel või istungitele lähedasel ajal. Küll oli Savisaar täies elujõus 2017. a sügisel, kui toimusid kohalike omavalitsuste valimised. Kampaania tegemisel jagus energiat piisavalt, kuigi juba enne valimisi oli välja toodud Savisaare kehv tervislik seisund, mis takistab kohtumenetlust.

Kohus on Savisaare protsessile pidurit tõmmanud, mistõttu ringlema jäävad vaid oletused ja süüdistused, mis aga ei anna võimalust tõe väljaselgitamiseks. Kohtu suutmatus riivab eelkõige kodanike õiglustunnet ning vähendab kohtuvõimu usaldusväärsust.

Jaanus Ratas, Lääne-Nigula volikogu liige, Reformierakond

7 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Ézio
5 kuud tagasi

Sellel uuel aastal pole teil enam muret.
Olen Itaalia ärimees, kes annab rahvusvahelisi laene ja annan teile laenu kuni 1 000 000 € mõistliku intressimääraga 2%, väga lihtsate ja probleemivabade tingimustega. Meie krediidipakkumised on Panga poolt kindlustatud tehingu turvalisuse tagamiseks igale isikule. Huvi korral võtke minuga ühendust:

E-post: ezio.giuseppe10@gmail.com

Mitte tõsine hoidumine.

Peegel
4 aastat tagasi

partei värk. oleks savisaare asemel kallas kohtus oleks suu vett täis

zahharov
4 aastat tagasi

tööliskollektiivid on sõna võtnud ja hukka mõistnud kohtu otsuse

jaanus
4 aastat tagasi

Paraku ollakse vanas reformierakonnas endiselt lünklik. Kui küsimus on omades, siis piisab kõigile täiesti selgete olukordade juures väitest:sõna sõna vastu ja uurimist ei alustatagi. Nii oli sidrunitega. Verejanu Savisaare suhtes ona aga patoloogiline ja seega vaimse tervise probleem, mitte Savisaaare juures, vaid tema kalllal ilkujate juures.

Sass1.
4 aastat tagasi

kas Eesti on õigusriik ? kuidas andis 2 x presidendi ametivande Meri ?
kes ei tea, millest jutt, ei peagi teadma.

kullamaalane
4 aastat tagasi

Haruldaselt hea, tasakaalustatud ja õige tonaalsusega artikkel noorelt juristilt, kus rõhuasetused on täpselt paigas. Õiguse ja õigluse küsimused peaksid olema tõesti tasakaalus ja otsused ei tohiks riivate inimeste õiglustunnet, muidu osavad riigivargad kasutavad jätkuvalt jokk skeeme massiliselt.

isik
4 aastat tagasi
Reply to  kullamaalane

siis ongi nii, teed sigadusi, saad sõbralt tõendi, et oled haige ja pääsed vastutusest