0

Haapsalu linnavalitsuse teade

Lääne Elu

info@le.ee

Kylaline

info@le.ee

Haapsalu linnavalitsus kehtestab liikluspiirangu

Haapsalu linnavalitsus kehtestab alates 26. märtsist 2018. a Haapsalu linna haldusterritooriumi hajaasustuspiirkonnas asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele kogumassiga üle 8 tonni liikluspiirangu. Piiranguga teedele on paigaldatud massipiirangut tähistavad liiklusmärgid.
Massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel on suurema registrimassiga sõidukitel lubatud liigelda vaid linnavalitsuse vastava eriloa alusel.
Massipiirang kehtib piirangut tühistava korralduse vastuvõtmiseni.

Haapsalu linnavalitsus