0

AS Viimsi Keevituse teade

Lääne Elu

info@le.ee

Kylaline

info@le.ee

Anname teada, et AS Viimsi Keevitus jätkab kaevetöödega Lehise tn (Jalaka tn 68 ja 70 vahel). Palume jälgida ajutist liikluskorraldust. Tänavalõik on ehitustööde ajal suletud.
Planeeritud ehitustööde aeg on 27. märtsil. Lõplik taastamine aprill–mai 2018. Tööde eest vastustab AS Viimsi Keevitus, Veera Petrova, tel 591 2477, järelevalvet teeb OÜ PP Ehitusjärelevalve, Margus Maripuu, tel 503 9789.

Tööde tellija on AS Haapsalu Veevärk.
AS Viimsi Keevitus