EASi vastus loomakaitsjate pöördumisele

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Meritähe veekeskuse eskiis.

meritaht

Austatud ühispöördumise algatajad

Täname, et juhtisite tähelepanu EAS poolt toetatavale projekti „SeaStar“ kavandatavate tegevuste mõjudele ja seostele loomakaitseseaduse muudatustega.

EAS võtab antud pöördumise sisu väga tõsiselt ja kavatseb enne põhitaotluse kinnitamist ja toetuse eraldamise otsust kaasata projekti sõltumatu eksperdi, kes tunneb mereloomade eluviise, on kursis (vee)loomade kaitse temaatikaga ja kelle ülesandeks saab olema projekti loomakaitse seadustele vastavuse analüüsimine. Taotleja on kinnitanud, et atraktsiooni rajamisel tagatakse vastavus ISO standardite kaudu, rakendatakse säästva turismi, eelkõige loodushoiu põhimõtteid. Taotleja ülesanne on põhitaotluse ettevalmistamine kujul, mida saaks reaalselt ellu viia ja kes kavandab selleks vajalikud muudatused.

Rahvusvaheliselt huvipakkuvate pereturismi atraktsioonide toetuse taotlemine on kahe-etapiline. EAS tutvustas 16.03 neid seitset pereturismi atraktsiooni, kelle projekt vastas kõige paremini toodud hindamismetoodikale http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/07/2- ET_Pereatraktsioonide_valikumetoodika-ver1.pdf ja kellele meetme rahaliste vahendite piires tehti ettepanek põhitaotluse esitamiseks. Põhitaotluse esitamiseks on aeg paindlik, igaüks toimetab omas tempos, maksimaalselt võimalik aega kasutada 250 tööpäeva. Kui selleks ajaks põhitaotlust ei esitata, või on selgunud, et esialgu planeeritud ideed pole võimalik ellu viia, teeb EAS otsuse projekti mitte rahastada ning suunab ettepaneku pingereas järgmisele positiivsele projektile oma idee elluviimiseks. Tehnilised detailid täpsustatakse ja nõuetele vastavuse tagab projekt põhitaotlusega esitatavas dokumentatsioonis.

Edastasime teie pöördumise „SeaStar“ projektijuhile.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments