Teise sambasse kogutud rahast jätkub keskmiselt 20 pensioniaastaks

Lehte Ilves

lehte.ilves@gmail.com

rahapetturid 002
Teise sambasse kogujaist on pensioni väljamakse aega jõudnud ligi 30 000 inimest, neist on väljamakseteks avalduse esitanud üle 22 500 koguja. Pooled valivad väljamakseks fondipensioni, sest pensioniraha on kogutud alla 50kordse rahvapensioni määra.

Et selles vanusegrupis on pensioni kogumisaeg olnud võrdlemisi lühike, tulebki enamikul valida teise samba väljamakselahendusena fondipension, mille puhul on väljamaksete suurus kõikuv, sest sõltub pensionifondi tulemustest. Fondipensioni osakaal aga lähiaastatel väheneb, sest aasta aastalt koguneb inimestele rohkem pensioniraha ja tekib võimalus sõlmida teise samba pensionileping.

„Pensionilepingu eesmärk on lubatud suuruses pensioni maksmine elu lõpuni – ükskõik, kui kaua vanaduspensionil ollakse. Näiteks kui pensionile minna 63aastaselt, jätkuks keskmisel kogujal teise sambasse kogutud summast 20 pensionil oldud aastaks, sõltuvalt kindlustusseltsist ja sellest, kas pensionileping sõlmiti garantiiperioodiga. Pensionilepinguga võtame kindlustusseltsina selle riski, et peame pensioni välja maksma rohkem, kui inimene on teise sambasse kogunud,“ ütles SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse liige Triin Messimas.

Pensionile läinute osakaal aastatega kasvab ja üha enam soovitakse teise samba raha kasutada. Sellegipoolest on neid, kes lükkavad pensionile minemist edasi, peapõhjus on töötamine. SEB pensionivalmiduse uuringu andmetel plaanib 33% pensionieas edasi töötada ja staaži vähemalt kuue aasta võrra pikendada, minnes ametlikult pensionile 69aastaselt.

SEB on ainus pank, kelle kindlustusselts pakub ka teise ja kolmanda samba väljamakselahendusi. Et väljamaksete saamise protsess on detailirohke, tasub nõustamisele tulla ka enne pensioniea saabumist.

* Kasutatud andmed tuginevad rahandusministeeriumi riikliku vanaduspensioni, kohustusliku kogumispensioni ja vabatahtliku kogumispensioni 2015. aasta lõpus väljastatud statistikale ning SEB ja turu-uuringute firma TNS pensionivalmiduse indeksi uuringule 2015. aasta lõpus kõigis kolmes Balti riigis, kokku osales 1700 eraisikut. 

Maarja Gavronski
kommunikatsiooni projektijuht
SEB Pank

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments