Laevareisija õiguste tundmisest on kasu

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Paljude jaoks on laevareis Soome või Rootsi sama tavaline kui maale sugulaste juurde sõitmine. Läänemerel lõbu pärast seilamise kõrval on laev paljudele inimestele tavaline vahend üle lahe tööle jõudmiseks.

Nagu teistegi transpordivahendite puhul, ei pruugi laevareis alati kulgeda viperusteta. Seetõttu on kasulik teada, millised õigused laevareisijale kehtivad.

* Kui laevareis hilineb või tühistatakse

Eestis mullu detsembris kehtima hakanud Euroopa Liidu (EL) määrus tagab veetransporti kasutavate tarbijate parema kaitse eelkõige reisi pikema hilinemise või tühistamise korral.

Kui laevareis hilineb oluliselt või jäetakse hoopis ära, tuleks reisijal esmalt pöörduda nõu ja abi küsimiseks laevafirma töötajate või esindajate poole.
Laevafirmal on kohustus anda reisijale infot laevareisi hilinemise või tühistamise kohta võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui pool tundi pärast laeva sõiduplaanijärgset väljumisaega. Eeldatavast uuest väljumis- ja saabumisajast peab laevafirma või vajadusel ka terminalioperaator reisijat teavitama kohe, kui see selgub.

Kui laevareis hilineb üle pooleteise tunni või tühistatakse, on reisijal õigus nõuda, et laevafirma toimetaks ta esimesel võimalusel lisakuludeta muud teekonda pidi planeeritud sihtkohta. Teekonna muutmise asemel võib reisija valida piletiraha tagastamise ja nõuda tasuta tagasireisi esimesse väljumiskohta. Piletiraha peab laevafirma tagasi maksma seitsme päeva jooksul.

Laevafirma peab reisi vähemalt pooleteisetunnise hilinemise või tühistamise korral pakkuma reisijale piisavat abi: näiteks suupisteid, eineid ja karastusjooke.
Kui laevareisi hilinemise või tühistamise tõttu tekib vajadus ööbida, on reisijal õigus ka majutusele kuni kolmeks ööks maksumusega kuni 80 eurot öö kohta. Kui ööbimiskoht asub eemal, on reisijal õigus transpordile sadamaterminali ja majutuskoha vahel.

Majutust ei saa reisija nõuda juhul, kui reisi hilinemise või tühistamise põhjustasid rasked ilmastikutingimused (tugev tuul, tormine meri, rasked jääolud jne) või suured loodusõnnetused.

* Hüvitise maksmine ja vastutus

Laevareisi viivituse või tühistamise eest vastutab vedaja, välja arvatud juhul, kui reisi pikaajalise hilinemise või tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, näiteks ilmastikutingimused, tehnilised rikked.

Laevareisi hilinemise ja tühistamise puhul sõltub hüvitise õigus ja suurus planeeritud reisi pikkusest ja reisi hilinemise pikkusest. Hüvitis tuleb laevafirmal välja maksta ühe kuu jooksul pärast reisija taotluse esitamist.

Kui laevareisile pidi järgnema ühendusreis

Kui reisija jääb laevareisi tühistamise või hilinemise tõttu ühendusreisist maha, teeb laevafirma ja vajadusel terminalioperaator mõistlikke jõupingutusi, et reisijat alternatiivsetest ühendusreisidest teavitada.

Reisija peaks ka ise eelnevalt oma ühendusreisi planeerima nii, et tal oleks piisavalt aega ühelt reisilt teisele jõudmiseks.

* Laevareis pakettreisi osana

Laevareis võib olla ka pakettreisi osa. Sel juhul vastutab laevareisi toimumise eest laevafirma kõrval ka reisikorraldaja. Reisija saab nõuda reisikorraldajalt kahju hüvitamist võlaõigusseaduse pakettreisilepingu regulatsiooni alusel.

Pakettreisi osaks oleva laevareisi hilinemisel on reisijal õigus nõuda reisikorraldajalt kahju hüvitamist pakettreisilepingu rikkumise tõttu. Kahju all on siinkohal mõeldud kasutult kulutatud puhkuseaega. Samas tuleb silmas pidada, et reisikorraldaja ei ole kohustatud kahju hüvitama, kui lepingu rikkumine tekkis vääramatu jõu tõttu.

Kui laevareisi tühistamise tõttu öeldakse üles ka pakettreisileping, on reisijal õigus reisitasu tagastamisele, välja arvatud juba osutatud teenuste eest. Pakettreisiga seotud nõuded tuleks esitada reisikorraldajale võimalikult varakult.

* Probleemid pagasiga

Kui reisija pagas saab laevareisil kahjustada või läheb kaduma, on reisijal võlaõigusseaduse järgi õigus saada laevafirmalt hüvitist. Seda aga eeldusel, et kahju on tekkinud veoettevõtja süül.

Kui reisija käsipagas ehk reisija hoole all olev pagas saab väliselt äratuntavalt kahjustada, peab reisija laevast lahkumisel teavitama vedajat talle tekkinud kahjust. Muu pagasi kahjustumisel tuleb laevafirmale kahjust teatada pagasi väljastamisel. Kui kahju ei ole väliselt kohe näha, peab reisija sellest kirjalikult teatama kümne päeva jooksul arvates laevast lahkumisest või pagasi väljastamisest.

Kui käsipagas läheb reisil kaduma, peab reisija sellest vedajale teatama laevast lahkumisel. Muu pagasi kaotsiminekust tuleb laevafirmale teada anda kümne päeva jooksul arvates päevast, mil pagas oleks tulnud väljastada.

* Erivajadustega reisija

Erivajadustega reisijal on õigus saada tasuta eriabi nii sadamaterminalis kui ka laeva pardal. Erivajadustega reisijalt ei tohi broneeringute või laevapiletite eest kõrgemat tasu nõuda ega teda muul viisil diskrimineerida, näiteks keelduda reisija pardale lubamisest või talle pileti müümisest.

Kui puude või vigastuse tõttu piiratud liikumisvõimega reisija liikumisabivahend läheb laevareisil kaduma või saab kahjustada, on reisijal õigus nõuda laevafirmalt rahalist hüvitist. Seda eeldusel, et kahju on tekkinud veoettevõtjast tingituna. Hüvitis peab vastama asjaomase varustuse asendusväärtusele või vajadusel parandamiskuludele.

Kaebuse esitamine

Kui reisija ei nõustu laevafirma või reisikorraldaja seisukohtade või pakutud lahendustega, on tal õigus esitada kaebus tarbijakaitseametile.

Tarbijakaitseametist saab abi ka piiriüleste vaidluste puhul ehk kui vaidlus on seotud teises ELi liikmesriigis registreeritud veoettevõtjaga. Piiriüleste kaebuste menetlemiseks on tarbijakaitseametis spetsiaalne osakond – ELi tarbija nõustamiskeskus.

Kadri Paul
tarbijakaitseamet

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments