Läänemaa kogukonna pärl 2012 on perekond Lai Piirsalust

Madiken

madiken@le.ee

Regionaalminister ja külaliikumine kodukant tunnustavad läänlaste Lea ja Urmas Lai perekonda kui Läänemaa kogukonna pärli 2012.

Kogukonna pärl on perekond, kes siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevdamisse, toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut.

Konkursile „Kogukonna pärl 2012“ esitati üle Eesti kokku 125 kandidaati, kelle seast tunnustatakse igas maakonnas ühte perekonda.

Läänemaalt esile tõstetud Laide peret tunnustatakse 27. augustil Piirsalu külas Risti vallas.

 

Läänemaa „Kogukonna Pärl“ perekond Lai – abikaasad Lea ja Urmas ja tütred Maarja ja Liina.

Tänu sellele tandemile on küla saanud ühise hingamise. Pereema Lea Lai on olnud Piirsalu külavanem palju aastaid ning tänu tema initsiatiivile ja tohutule tööpanusele on Piirsalu külaelu hoogsalt edenenud. Lea on kirjutanud palju projekte, mis on aidanud remontida rahvamaja, korrastada parki ning sisustada laste vaba aega. Perekond Lai on osanud kaasata külaelanikke ühistegevustesse ning alati on kogu perekond löönud kõikjal ka ise kaasa ning näidanud eeskuju. Abikaasa Urmas Lai on alati osalenud külatalgutel, kus on olnud asendamatu transpordi küsimuste lahendajana ning “saemehena” pargi korrastamisel. Lapsed Liina ja Maarja aitavad organiseerida küla üritusi ning osalevad samuti talgutel, kaasates oma eeskujuga ka teisi küla noori. Lea Lai on muuhulgas Läänemaa Sädeinimene 2010 ja pälvis Risti valla vapimärgi 2012. aastal külaelu edendamise eest.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Anonüümne
9 aastat tagasi

Palju õnne!