Homme lõppeb suurperede kodutoetustaotluste vastuvõtt

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Esmaspäev, 21. mai on lasterikastel peredel viimane päev esitada KredExile kodutoetuse taotlus, mida seni on Läänemaal nelja aastaga jagatud üle veerand miljoni euro.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kahe viimase aasta tuludeklaratsioonide alusel kuni 300 eurot kuus.

Seekordses taotlusvooru on raha Eesti peale kokku eraldatud 2,2 miljonit eurot ning toetust on võimalus saada ka nendel peredel, kellele on eelmises voorus juba raha eraldatud.

Maksimumtoetus on 6500 eurot või 13 000 eurot juhul, kui leibkonnas on 8 või enam last. Taotlejale, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib eraldada toetust kuni 6 500 eurot.

Toetust saab taotleda eluaseme püstitamiseks, rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, renoveerimiseks, eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamiseks, muutmiseks või asendamiseks, eluaseme soetamiseks ning eluasemelaenu põhiosajäägi tasumiseks.

„Mul on hea meel, et ka sel aastal saavad mitmed Eesti lasterikkad pered oma kodu uuendada ning pakkuda lastele õppimiseks ja arenemiseks paremaid elamistingimusi,“ sõnas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. „Lasterikaste perede mured on tõsised ja sellele peaks tähelepanu osutama kogu ühiskond, sest ainult riiklik toetus ei garanteeri veel head ja sooja kodu,“ lisas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud toetuse taotlemise juhendi ja taotlusvormi leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee.

Lasterikaste perede kodutoetusi on jagatud 2008. aastast, mil Läänemaal said 15 taotlust kokku 114 426 eurot. Neis peredes elas kokku 74 last. 2009 rahuldati 11 Läänemaa taotlust 93 387 euro väärtuses ja taotlejaperedes oli 47 last. 2010. oli raha saanud taotlusi 8, rahasumma kokku 47944 eurot ja abi saanud peredes elas 36 last. Mullu anti raha neljale Läänemaa perele, kus kokku kasvas 17 last ja raha oli 20 671 eurot.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments