Rainer Vakra: kui koostöö on nagu hobune, siis kes peab sellele rauad ostma?

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Koos kevadega saabus Eesti poliitikasse ärevust ja raputavaid tuuli. Valitsuserakondade toetus on üle pika aja langenud madalamale kui opositsiooni oma. Erakondades ajab üks skandaal teist taga. Samal ajal ootavad aga inimesed parteidelt eelkõige just tasakaalukust ning enam empaatiat.

Soov muuta Eesti poliitikat avatumaks on loonud tänaseks aktiivse meeskonna ja pannud aluse uuele poliitikaklubile ehk MTÜ Demokraatidele. Kodukandi meestest löövad kaasa näiteks Kalle Laanet ja Ain Seppik.

Demokraatidel on hääleõigus nii Europarlamendis kui ka Riigikogus
Pärast Demokraatide ühenduse moodustamist Riigikogus pöördus meie poole mitmeid ühendusi, kes avaldasid koostöö soovi ning tegid ettepanekuid muudatusteks seadusandluses. See kõik pani aluse MTÜ Demokraatide loomiseks, sest tekkis vajadus meie meeskonda selget määratleda ning luua võimalus oma eesmärkide paremaks realiseerimiseks. MTÜ Demokraadid on ühendus, kelle liikmed omavad sõna- ja hääleõigust nii Euroopa Parlamendis, Riigikogus kui ka Tallinna Volikogus. See annab meile kindluse, et saame oma prioriteete ka reaalselt ellu viia.

MTÜ Demokraatide eesmärk on anda panus ühtse ja tugeva Eesti arenguks. Selleks osaleme aktiivselt kodanikuühiskonna poliitika kujundamisel ja elluviimisel. Siiani on liialt vähe kaasatud ühiskonda mõjutavate protsesside kujundamisse spetsialiste ja teadlasi. Vaadakem kasvõi haridusvaldkonda – ettepanekud ja arvamused koolide sulgemise osas peaksid tulema ikka õpetajatelt, lastevanematelt. Lihtne on ministeeriumi seinte taga liita ja lahutada maakoole, kuid keerulisem on näha nende numbrite taga reaalseid lapsi ja nende vajadusi.
Üheks näiteks on demokraatide ühenduse ettepanek suurendada põlevkivi ressursimaksu kaks eurot tonni pealt, millega laekuks riigieelarvesse kokku 40 miljonit eurot ja kataks õpetajatele vajaliku palgatõusu. Praegu maksavad Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, Kiviõli Keemiatööstus ja Kunda Nordic Tsement ressursimaksu kokku 20-30 miljonit eurot aastas, samas on need ettevõtted teeninud üle 200 miljoni euro kasumit aastas. Seepärast tulebki valitsusel põlevkivi abil toetada oma rahvast, investeerida haridusse, rahva tarkusesse.

Iga hinna eest vastandumine pärsib edasi liikumist
Täna käivad aktiivsed mõttetalgud ja analüüs, et pöörata poliitika ja poliitikud näoga rahva poole. Meie ei ütle kõlavaid ja ilusaid programmilisi lauseid, vaid väga selgeid ja kõigile arusaadavaid loogilisi lahendusi. On selge, et poliitikas ei tee midagi üksi – edasiviiv jõud on võime leppida eesmärkides kokku teiste partneritega. Õppida tuleks praegu Eesti poliitikas tekkinud olukorrast, kus kohati on lausa kurb vaadata, kuidas kaks Eesti suurimat erakonda on unustanud sellise lihtsa mõiste nagu koostöö. See, mida üks suurpartei korraldab Tallinnas ja teine Eesti Vabariigis ei ole jätkusuutlik ega mõistlik. Retoorika, et meile antud valijate mandaadiga sai asi otsustatud on küüniline ja lühinägelik. Vale on mõtlemine, et kui sul on 51% ehk enamuse toetus, siis ülejäänud 49% Eesti inimeste arvamus ei oma tähendust. Näiteks kreeklased arutasid ja vaidlesid 130 miljardisse abipaketi üle isekeskis 3 kuud, Eesti valitsus andis nõusoleku 3 päevaga ja parlament pidi tegema kaks istungit ühe päevaga. Kus on siin loogika ja diskussioon rahvaga?

Arendada tuleb võimalikult laiapõhjalist koostööd kõigi teiste erakondade, kolmanda sektoriga ja muude huvitatud osapooltega. Usume, et tänases poliitilises elus tuleb esmalt muuta parteide suhtumist ühiskonda. Rahvas on väsinud üksteise materdamisest, poliitikutelt ja poliitikalt oodatakse lahendusi, mitte süüdlasi.

Rainer Vakra,
riigikogu, MTÜ Demokraadid

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
indiaanlane
10 aastat tagasi

Kui leiad et rändama minnes on hobune surnud. siis tuleb tema seljast maha tulla, muidu ei pruugi kohale jõuda. sellist looma nagu tasakaalukus, empaatiat ja demokraatia pole meie metsades näha olnud. rahvavõim on ilus asi aga kui rahvas seda ei taha sest see ei mahu tema mõisteteruumi siis on see tema jaoks ju lollus. lollustega aga rahvas ei tegele. rahvas on tark.