Taebla vald analüüsib oma noorsootööd

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Taebla vald hindab tänavu ühena ligi neljakümnest Eesti omavalitsusest oma noorsootöö kvaliteeti.

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja koos noortevaldkonna partneritega Eesti Noorsootöö Keskus, mis ühtlasi ka koordineerib hindamisi üle Eesti, teatas Taebla vallavanem Ülle Erman.

“Hindamismudeli alusel saab kohalik omavalitsus kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme,” selgitas projektijuht Kaisa Orunuk.

“Noored on erinevad. On vaja tagada, et igale noorele on kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused – see on ka kvaliteedi hindamise visiooniks. Hindamisega uurimegi, kui mitmekülgsed ja kättesaadavad need arenguvõimalused on, mida noortele ühes omavalitsuses pakutakse,” lisas ta.

Taebla vallavalitsuse sotsiaalnõuniku Leili Mutso sõnul loodab vallavalitsus saada põhjaliku ülevaate valla noorsootööst, ressurssidest ning saada suunad noorsootöö arendamiseks pikemas perspektiivis.

Taebla valla hindamistulemustest tehakse kokkuvõtted juunis. Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetatakse riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Programm on rahastatud Euroopa sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007-2013 vahenditest.

 

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments