Lugeja küsib: kas pean lubama töötajal käia tööajast suitsupausil?

Lääne Elu

info@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabaysigarett

Mõned meie töötajad käivad ettevõtte territooriumil suitsetamas. Kas saame paluda suitsetajatel anda allkiri lehele, kus nad nõustuvad edaspidi tööajal suitsu mitte tegema?

Tubakatoodete tarbimise piirangud on sätestatud tubakaseaduses (edaspidi TubS). TubS § 29 lõikes 1 on nimetatud kohad, kus suitsetamine on keelatud, nt koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse ruumides ja nende piiratud maa-alal, ettevõtte tootmis- ja laoruumis, müügikoha müügisaalis jne.

Kui tegemist ei ole TubS § 29 lõikes 1 nimetatud kohaga, siis TubS § 30 lõige 1 kohaselt otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise selle valdaja enda äranägemisel. See tähendab, et tööandjal on õigus otsustada, kas ta lubab ettevõtte territooriumil töötajatel suitsetada või mitte. Kui tööandja ei soovi, et töötajad tema ettevõtte territooriumil suitsetavad, pole tal ka kohustust luua suitsetamiseks sobivaid tingimusi.

Samas tasub tähele panna, et tööandja ei saa keelata töötajate suitsetamist oma ettevõtte territooriumist väljaspool. Samuti pole tööandjal kohustust lubada töötajal tööajal suitsetada, küll aga võib suitsetamine kõne alla tulla näiteks töötaja lõunapausil.

Tööajal suitsetamine tasuks reguleerida töökorraldusreeglites. Siinkohal on oluline, et tööandja on eelnevalt töötajaid töökorralduse reeglitest teavitanud ning töötajad on teadlikud, milliste normide järgimist neilt oodatakse. Tööandjal on õigus kehtestada töökorralduse reeglid ühepoolselt, kuid sellele vaatamata on soovitatav reeglite koostamisel või muutmisel anda ka töötajatele võimalus arvamust avaldada ja ettepanekuid teha. Ühiselt koostatud reegleid on töötajatel ka lihtsam täita. Tööandja seisukohast on oluline, et ta suudaks vaidluse korral tõendada, et organisatsioonis kehtivad töökorralduse reeglid on töötajale teatavaks tehtud.

Kui töötaja ei pea kinni töökorralduse reeglitest ja eirab tööandja mõistlikke korraldusi, siis on tööandjal õigus töötajale edastada hoiatus. Lähtuvalt sellest, et vaidluse korral tuleb tööandjal tõendada, et ta on töötajat hoiatanud, soovitame töötajat hoiatada kirjalikult. Hoiatusest peab selguma, milles seisneb töötajapoolne rikkumine ning millist käitumist oodatakse töötajalt edaspidi. Lisaks sellele on hoiatuse eesmärk anda teisele poolele võimalus oma käitumise parandamiseks, millele peab järgnema mõistlik aeg rikkumise kõrvaldamiseks. Samuti peab hoiatusest selguma tagajärg, mis kaasneb, kui rikkumist ei lõpetata.

Pöörame tähelepanu, et suitsetamine kahjustab tervist juba esimesest mahvist. Mürgised ained imenduvad vereringesse ja tulemuseks võib olla infarkt, insult või kasvajad. Suitsetamine mõjutab viljakust, psüühikat ja ka hambaid. Kui loobud tubakast, siis mõjub see positiivselt juba esimeste tundidega.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist

20 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Saepurusass112
1 kuu tagasi

Miks ei tohiks Eestis normaalselt inimesed teha tööd ja olla 15min tasustatud ja reguleeritud pausid? Tõuseks efektiivsus ja parem läbisaamine tööandja kui ka kolleegidega. Jah teeninduses see kahjuks ei toimiks kuid tootmises on see reaalne ja tean et ka tehakse. Võiks olla ka muudes valdkondades rohkem inimlike töö tingimusi

Riis
1 kuu tagasi

Endises töökohas põles maha ladu ja hiljem koli hoidmis konteiner. Odavam on suitsetamiskoht määrata.

Reilender
1 kuu tagasi

Sama küsimus nõksa teises võtmes: Kas tööandia peaks lubama töötajal aegajalt lubama töökohalt lühiajalist eemalduda ennast sirutama, telefoniga rääkima, vms tegevus mille sisu ei ole tööandja asi. Kui mõlemapoolselt allakirjutatud tööleping seda ei võimalda, siis on sellega suitsud ka tehtud. Kui sellist piirangut ei ole varem kokku lepitud, võib ka suitsu teha.

Raul
1 kuu tagasi

Mida veel. Ehk varsti saab keelata ka tööajal tualetis käimise? On suitsetajad ja mittesuitsetaja. Suitsetajate seaduslik diskrimineerimine on lubatud? Keelake siis seadusega üldse suitsetamine ära ja kandke tubakas keelatud ainete nimekirja.

Priit
1 kuu tagasi

Selline töösuhe on hukule määratud! Pooled nendest töötajatest lahkuvad Te juurest.Leidke kompromiss! Hea sõnaga,

Kfkgk
1 kuu tagasi

Mis küsimus see on? Isegi mittesuitsetajana tean, et küsimus pole kas peab lubama vaid kas soovid, et su töötaja oleks võimeline tööd tegema?

Oplaa
1 kuu tagasi

Samas mina ei suitseta aga ei näe põhjust miks ma teisi keelama peaks ja oma maailmavaadet peale sundima. Meil on demokraatlik riik ja põhi seadus ütleb et igal inimesel on õigus oma kehaga mis ta ise soovib. Mina olen näiteks kerges ülekaalus aga ei käi jõusaalis pekki kulutama ka siis kehtestatakse võimlemis pausid kuna tööandjal on kasulik, et ma vormis oleksin.

loomulikult
1 kuu tagasi

selle eest ta ju palka saabki

mees metsast
1 kuu tagasi

Huvitav kes see tööandja on? Kas on probleeme produktiivsusega ?

Doktor
1 kuu tagasi
Reply to  mees metsast

Suitsetaja töötab ja toodab poole vähem!
Eile sündind või!

Pirukas
1 kuu tagasi

Täiesti mõttetu artikkel