Urmas Viilma: surnust ülestõusmine on uus reaalsus

Lääne Elu

info@le.ee

EELK peapiiskop Urmas Viilma.
EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Pühapäeval peeti ülestõusmispühade jumalateenistus Saku Toomase kirikus.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ülestõusmispüha jutlus Saku Toomase kirikus.

Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: “Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles. Tulge, vaadake paika, kus ta magas! Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist! Ja vaata, ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud.” Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. (Mt 28:1-8)

Kui sageli oleme astunud sisse kalmistu väravatest, möödunud kümnetest ja kümnetest haudadest, et jõuda rahupaika, kuhu on maetud meie lähedased – eelnevad põlvkonnad ühes oma lootuste ja unistustega?

Maarja ja Maarja Magdaleena eeskujul käime oma lähedaste haudu vaatamas. Enamasti eemaldame hauaplatsile kukkunud oksaraod, kuivanud lehed ja närtsinud lilled, süütame küünla või mitu, ning seisatame vaikseks hetkeks. Kui haudadel käime, on paljudel südames ja huulil palve ning meeles ja mõtteis rõõmsad või nukrad mälestused oma armsatest, kes puhkavad selles rahupaigas. See rahu tundub nii lõplik ja jäädav…

Me ei ole ilmselt kunagi suundunud surnuaeda ootuse või kartusega, et kohtame lähedase haual kedagi, kes tervitab meid sõnumiga: “Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tulge, vaadake paika, kus ta magas!” (Mt 28:6). Just nii juhtus nädala esimese päeva varahommikul Maarja ja Maarja Magdaleenaga, kui nad läksid Jeesuse hauda vaatama.

Nad olid kaduvate inimestena harjunud ja leppinud surma kõigutamatu karmusega ega osanud võtta tõsiselt Jeesuse sõnu, et Ta peab kolmandal päeval surnuist üles äratatama. Ükskõik kui veenvalt need sõnad Jeesuse suust ka kõlasid. Naised teadsid, et surmaga ei anna kaubelda. Siiski ootas kahte Maarjat Jeesuse haual uus reaalsus. Olukord oli oma ootamatuses nii ehmatav, et valges rõivas ingel pidi neid rahustama sõnumiga: “Teie ärge kartke!” (Mt 28:5).

Mis pälvis aga naiste külaskäigu puhul Jeesuse hauale erilist tähelepanu oli haua avanemine nende silme all. Matteus kirjutab: “Ja ennäe, sündis suur maavärisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi.” (Mt 28:2-3) Kuigi kogu sündmus oli ennenägematu ja -kuulmatu (Kes see ikka on varem näinud inglit taevast alla tulemas ja hauasuu eest kivi ära veeretamas?), ei astunud hauast kedagi välja.

Maarjale ja Maarja Magdaleenale võis meenuda, kuidas Jeesus oli kord hõiganud hauast välja oma hea sõbra Laatsaruse, kes oli surnud olnud juba neli päeva. Evangelist Johannes kirjeldab toimunut, kuidas Jeesus hõikas valju häälega: “”Laatsarus, tule välja!” Surnu tuli välja, jalad ja käed mähistega mähitud, ja ta silmade ümber oli seotud higirätik.” (Jh 11:43-44)

Nädala esimese päeva hommikul, kui hakkas koitma ja naised olid hauale jõudnud, ei näinud nad kedagi hauast väljumas. Laatsarusega toimunud ime ei kordunud. Toimus hoopis teistsugune ime. Maa hakkas värisema ja taevast laskus Issanda ingel, kes veeretas ära kivi haua suu eest. Visuaalselt veel vaatemängulisemaks muutus kõik, kui ingel pärast kivi ära veeretamist sellele istus ja naistele lausus: “”Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles.” (Mt 28:5).

Jeesus tõusis surnust üles ja lahkus suletud hauast enne, kui ingel ja naised saabusid. Jeesuse surnust ülestõusmine ei olnud tagasi ellu naasmine hauakoopast välja astudes, vaid ülestõusmine uude – surmajärgsesse igavesse ellu.

Jeesuse hauda ei olnud vaja inglil avada selleks, et Jeesus saaks välja tulla, vaid selleks, et teised saaksid sisse astudes veenduda, et haud on tõepoolest tühi. Just seda kutsus ingel naisi tegema: “Tulge, vaadake paika, kus ta magas!” (Mt 28:5). Tühi haud muutus naiste arusaama sellest, milline võiks olla tegelikult elu ja surma reaalsus.

Oleme viimase aasta kestel olnud sunnitud leppima koroonaviirusest tingitud ebareaalse olukorraga. Meile on korduvalt öeldud, et peame harjuma selle viirusega elama. Täpselt nii, nagu olid Jeesuse hauda vaatama tulnud naised harjutanud ennast elama surmaga kui reaalsusega, mille eest keegi ei suuda põgeneda. Meie ümber on praegugi palju samasuguse veendumusega inimesi, kes arvavad, et surm võtab kõik ja pärast surma ei järgne midagi.

Raske on neil, kel puudub usk tühjaks jäänud risti ja avatud haua evangeeliumisse. Nad ei suuda näha lootust ajalikule elule järgnevas igaveses elus. Suur saab olema nende inimeste üllatus, kelle silmad kord surmahetkel ajalikus maailmas sulguvad, et igavikus Jumala palge ees avada vaimulikud silmad.

Mõistlikud on need, kes ennast selleks kohtumiseks ette valmistavad, sest igavik võib tähendada nii igavesti kestvat õndsust kui ka igavesti kestvat kannatust. Issandat palgest palgesse nähes pole aga enam võimalik igavese elu või igavese kannatuse küsimuses kaubelda.

Oma lähedaste haudu kalmistule vaatama minnes näeme seal Kolgata ristile sarnaseid ristipuid. Neid on surnuaedades sadu ja tuhandeid. Tühjad ristid ei kõnele meile enam Jeesuse ristisurmast, vaid kannatuste lõppemisest, haiguste, murede ja surma võitmisest.

Ristimärk on võidumärk! Igas hauas, millele on asetatud rist, on puhkama seatud ajaliku tee lõpetanud kristlase ihu, kelle hing saab pärast ülestõusmist vabaks surma kammitsaist, et jätkata eluteed igavikus.

Seda paika, kuhu hing läheb, nimetavad kristlased Jumala riigiks. Jeesuse surma kaudu avaneb ühel päeva ka meile taevas, kuhu ei ole võimalik jõuda inimmõistuse või -kätega valmistatud õhuteid pidi. “”Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama” (Jh 14:2), annab Jeesus meile teada, mis ootab meid ees.

Ülestõusmise sõnum pöörab arusaama reaalsusest ja ebareaalsusest ümber. Pöörab õigetpidi! Loomise alguses oli reaalsuseks igavene elu, mille inimene keelatud vilja süües ja Jumala keelust üle astudes muutis kättesaamatuks unistuseks. Uueks reaalsuseks sai pattulangemise järel hoopis surelikkus.

Jeesuses Kristuses inimeseks sündides parandas Jumal ise esimeste sõnakuulmatute inimeste poolt aegade alguses tehtud vea ning taastas loomisjärgse seisukorra. Vabaduse surmast ja kannatustest.

Jumal esindabki vabadust. Jeesuse ülestõusmine on kindel tunnistus selle vabaduse taas saavutamisest inimkonna tarvis. Jeesuse ülestõusmist ei takistanud ei looduslikud ega inimlikud takistused – ei kivine hauakoobas ega mehine valvesalk. Loodu ei saa iial seada piire Loojale. Ajalik surm ei saa olla takistuseks igavesele elule.

Jeesuse Kristuse ülestõusmise uskujatele – kõigile kristlastele – koitis ülestõusmisega uus hommik. Sellega kaasnes kindel usk – kõik haigused, kannatused ja isegi surm on maiste ning ajalike nähtustena kaduvad ja mööduvad. Igavene reaalsus ei ole viirused, muud haigused ega surm, mida ajalikus elus kogeme. Meil tuleb ennast harjutada teadmisega, et kõigele sellele järgneb ülestõusmine ja elu, mis muudab reaalsuseks igaviku.

Et uskuda Kristuse ja kõigi Tema järgijate ülestõusmist, peame lõpetama Jumalale ja tema armastusele piiride seadmise. Meil tuleb usaldada Ülestõusnut, kes saab nihutada meie vaimuliku silmapiiri kaugemale aja ja kaduviku rajast.

Jeesuse järgimine, oma elu seadmine Tema sõnade ja õpetuse kohaselt, ning isiklik usk ülestõusnud Jeesusesse kui Issandasse tähendab astumist hauakoopa lõplikuna tunduvast lootusetusest lootusrikka elustava ülestõusmisvalguse kätte. See on loomulik elukeskkond, uus reaalsus igaveseks ajaks kõigile Kristuse verega lunastatutele ja surmast ellu astunutele.

Seda tõde uuest reaalsusest käskis ingel kuulutada hauda vaatama tulnud naistel ka kõigile Jeesuse jüngritele: “Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist!” (Mt 28:7).

Sõnumit Jeesuse Kristuse ülestõusmisest kuulutavad tema jüngrid – naised ja mehed – tänini. Me oleme seda teinud ka juba pühapäeva varahommikul, kui üksteist rõõmsalt tervitasime: “Kristus on üles tõusnud! Tõesti, Ta on üles tõusnud! Halleluuja!”.


Ülestõusmispühade jumalateenistusel Saku Toomase kirikus teenisid peapiiskop Urmas Viilma, Lääne-Harju praostkonna paost Jüri Vallsalu ja Saku Toomase koguduse õpetaja Magne Molster.

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
31 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
igaüks
1 aasta tagasi

läheb lolliks omamoodi, kes näeb väikeseid kuradeid, kes usub laiba ülestõusmisesse

kus
1 aasta tagasi

siis ennast varjab

En.
3 aastat tagasi

Huvitav on see, et samal ajal kui Jeesuse ülestõusmist peetakse muinasjutuks, usub enamik eestlasi siiralt Kaika Laine, Vigala Sassi ja Marylin Kerro võlujõusse. Kristlust süüdistatakse kurjuse maaletoomises? Aga öelge, millal POLE üht head ja õiget asja kasutatud kurjuse ettekäändeks? Demokraatia pidi ka väga tore olema. Meenutagem, et 100 miljonit oma kodanikku mõrvanud N. Liit, Hiina RV, Saksa DV ja isegi Trumpi-järgne USA peavad (pidasid) end üdini demokraatlikuks. Varsti kahvatuvad ausad inimesed isegi inimõiguste mõiste peale, sest see hakkab tähendama kõige tervemõistusliku, nt. soo, vanuse, hariduse, rasside-rahvuste eitamist, mis olevat üksnes fiktsioon, millest päästab vaid kristliku kultuuripärandi hävitamine. Samas ei osata… Loe rohkem »

Viku
3 aastat tagasi
Reply to  En.

no ära sealt nimekirjast nüüd seda 80 miljonit inidaanlast välja jäta need tuli ju ka mättasse lüüa et juudademokraatia levikule teed sillutada. Inkvisitsioonitapatalugud, usupuhastused ja ristisõjad veel siia ots . Kui neid ei oleks olnud oleks euroopa rahvaarv ilmselt sama suur kui hiinas… Huvitaval kombe neid konkreetseid numbreid me interneediumiste ei leia. Tore oleks kui keegi need ka välja tooks.

Huvitav?
3 aastat tagasi
Reply to  En.

Kaika Laine tegi Kirstliku väe pealt. Inimene keda ravis, pidi olema ristitud. Elas tasakaalukat elu. Vigala Sass maausuline, teda pole ka peale surma halvustada vaja, tema tegi kõike oma Väe pealt. Kerro on lihtsalt saamahimuline beibe, kes ei teagi, mis jõud läbi tema pooltõtt räägib, raha on tähtis. See võib talle ühel hetkel kätte maksta. Selles maailmas on olemas must jõud, puhas jõud ja oma Vägi. Oma Vägi on koostöö oma enese kõrgema olemusega, vaimuga, alateadvusega. Oma Väge tuleb kasvatada, mitte seda maailma mööda laiali pillata ja kulutada, kirikusse viia jne. Ajalugu tunneb nõiaprotsesse, see tähendab seda, et oma Väega… Loe rohkem »

Harald
3 aastat tagasi

Piiskopihärra jutu peale võtame kuna täna ja homme vaba päev

laip
3 aastat tagasi

on laip

Harald
3 aastat tagasi

piibli järgi pidid surnud üles tõusma viimsel päeval

Vello
3 aastat tagasi
Reply to  Harald

Teie ei tunne Pühakirja,lugege Uuest Testamemdist 1 Korintlastele 15 peatüki 12 slamist edasi.Veel lugege 1 Tessalooniklastele 4 peatüki 13 salmist edasi ja isegi võhik pühakirjast saab aru öeldust.😁

Vellole, kes arvab end tundvat Pühakirja
3 aastat tagasi
Reply to  Vello

Inimene, keda on eksitatud ja keda ei huvita Jumala sõna, ei saa siiski alati seal öeldust aru. Seda mõtet kinnitab ka Piibel, mida inimene, kes tunneb Pühakirja, kindlasti ka teab.

Tänan, et
3 aastat tagasi

need salmid välja tõid

Vello
3 aastat tagasi

Jutt õige,nende mõistus on kinni. Kuid kes siis teab tõde,Pühakirja? Kirjutasid jüngrid,hiljem apostlid.Apostel Paulus oli ka Kristuse poolt kutsutud edasi andma Tõde,mis allikast ja kes juhtis Paulust,inimlikud mõtted või Püha Vaim? Ütleb Paulus,et kõik kiri on vaimu poolt sisendatud..nii et ikka Jumala vaim on kirja autor ja avab ka need saladused,mitte inimtarkus. Mina ei ütle et olen kõiketeadja,vaid saan jätkuvalt selgust Pühalt Vaimult mida mulle avatakse.Eks külake siis ümber Pühakirja alusel minu mõtted.😇

Nõus Velloga
3 aastat tagasi
Reply to  Vello

Ütleks nii, et Pühakirja autor on Jumal ja oma tarkused on ta oma Püha vaimu kaudu andnud kirjapanemiseks neile, keda Ta on selleks tööks välja valinud. Ja muidugi ei saa inimene ühe korraga kõigest aru, vaid seda isegi mõnel juhul väga pika aja jooksul. Selleks palub sügavuti Piiblit uuriv inimene abi Jumalalt ja seda kindlasti Jeesuse läbi nagu Ta õpetab inimesi.

palat
1 aasta tagasi
Reply to  Nõus Velloga

nr 6

loe
1 aasta tagasi
Reply to  Vello

marxi kapitali

tervitus
3 aastat tagasi

jämejast

faktikontroll
3 aastat tagasi

Seda rahva genotsiidi viiakse siin läbi selle sama kiriku järelevalve all. Et seda süsteemi korrale kutsuda siis ei ole seda Viilmaad mitte. Isegi põhiseaduliku korra tagamisele ei saa kaasa aidatud. Kuigi on korduvalt palutud. See silmakirjalikkus ongi meie uus reaalsus.

Huvitav?
3 aastat tagasi
Reply to  faktikontroll

Kiriklik süsteem tehtigi omal ajal ordu toetuseks ja et saaks, kergemini matsikarja valitseda. Teame ka mis ordudest välja kasvas. Vabamüürlus.
Ameerika vabamüürlusjuhid on tellinud viimane 350 aastat iga vähimagi poliitilise otsuse, sõdadest rääkimata.

faktikontroll veel ükskord
3 aastat tagasi
Reply to  faktikontroll

alkoholism, suitsetamine ja abordid – on eesti rahva püha kolmainsus, ilmalik riik ikkagi

Huvitav?
3 aastat tagasi

Aga miks mehed üldse abortidest räägivad? Häbi peaks olema.

Huvitav?
3 aastat tagasi

Näiteks on islamimaailmas sündivus suur, ja inimesed pereväärtuste juures, pigem on kristluse kants läänemailm ikkagi räpane.

nej
3 aastat tagasi
Reply to  Huvitav?

enam mitte, aja küsimus millal lääne materjalism ka islami ära sööb

Huvitav?
3 aastat tagasi
Reply to  nej

Seda ilmselt küll.

fakti kontrolli täiendus
3 aastat tagasi

ma lisaksin veel – vaimse vägivalla, perevägivalla, narkomaanine arv, aidishaigete arvu, südamehaiguste arv, enesetappude arvu – huvitav miks miks viilma nendel teemadel sõna ei võta ? – vaimne ja füüsiline häving peaks ju moraalijüngrite teema olema aga ei, suud on vette täis. Seega on tegemist kuriteo kaas süüdlastega. Aga see on selge et tagasi teda enam siia ei lasta see kokkulepe on kosmilises alintsis juba olemas.

faktikontrolli kontrollija Miralda
3 aastat tagasi

Ma lisaks ka – palju sõnamulinat ja rumalaid kommentaare!

Huvitav?
3 aastat tagasi

Miralda! Aga mismoodi sina sellest haiget said, tähendab miks?

ha ha
3 aastat tagasi

tead mis Miralda, SUCK IT!!!

Labane
3 aastat tagasi
Reply to  ha ha

kommentaar.

Vello
3 aastat tagasi

Inimesele on antud vaba tahe Looja poolt,sina ise otsustad,ära süüdista oma valedes valikutes Loojat,seda teeb vaid valede isa,saatan.Otsite oma hädades kelle kaela süü ajada,et ennast õigustada.😪

Kas
3 aastat tagasi

ei saa aru, et jutlus on Jeesusest Kristusest sel korral?

Huvitav?
3 aastat tagasi

Uus reaalsus.- Kes see sellega nüüd hakkama sai? Võibolla mingi Koroonahaige.