Kaevandaja laiendab Laiküla turbaraba paarisaja hektari võrra

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Laiküla turbaraba laiendamisel nihkub kaevandusala piir Sooharimise talu (vasakul, teekurvist paremal) lähistele. Foto: Urmas Lauri

AS Torf soovib turbatootmist laiendada Lääne-Nigula vallas asuvale Laiküla III turbatootmisalale.

Jaanuaris takerdus Laiküla III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kinnitamine, sest Lääne-Nigula vald polnud nõus seda kooskõlastama.

Toona oli vallavalitsus on seisukohal, et keskkonnamõju hindamise aruandes ei ole pööratud piisavalt tähelepanu turbatootmisala kõrval asuvate majapidamiste kaevude vee kättesaadavuse ja kvaliteedi muutuse võimalikkusele.

“Vähe on uuritud müra ja tolmu mõju Sooharimise talule,” selgitas Lääne-Nigula vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm.

Salm teatas, et välja tuleb selgitada salvkaevude asukohad. Kuna salvkaevud toituvad pinnaveest, tuleks hinnata tõenäosust, kas on võimalik, et vihmasel ajal kõrgveega kandub kaevudesse setteid kaevandusalalt, näiteks juhul kui ümberkaudsed maaparanduskraavid ei toimi ootuspäraselt ning seetõttu on pinnavee liikumise suund kaevude jaoks ebasoodne.

“Dokumendis ei nähtu, et osade ohtude välistamisega ja võimalike leevendustega oleks põhjalikult tegeletud,” võttis Salm vallavalitrsuse seisukoha toona kokku.

Nüüd on täiendatud aruanne taas vallavalitsuses.

“Olukord on parem, sest seal on kaevud fikseeritud,” ütles Salm. “Põhimõtteliselt on meie nõudmised täidetud, kuskil peab see tootmine ju toimuma.”

Salm saatis täiendatud aruande täpsustamiseks ka Kullamaa ja Martna osavalda. “Martnast vastuseisu pole, sest nende jaoks on nõudeid täiendatud,” lausus Salm. “Kullamalt pole veel vastust. Eelmisel korral oli neil oma nägemused.”

Täiendatud KMH aruandes on detailselt kirjeldatud turbaraba läheduses asuvad salvkaevud. “Kaevudefga fikseerus hetkeolukord. Kui nüüd jääb vett vähemaks, siis on põhjust nõuda meetmete tarvituselevõtmist,” nentis Salm.

Kui KMH aruanne on vastu võetud, saab ettevõtja alustada kaevandusloa taotlemist. “Selle ostsustab volikogu. Aga millal see juhtub, kes seda teab,” nentis Salm.

Selles, et Laikülast turvast kaevandatakse, Salm ohtu ei näe. “Mul ei teki hirmu, et katastroof tekiks,” nentis Salm.

AS Torf soovib Laiküla III mäeeraldise teenindusmaaks 160 hektarit, sealhulgas mäeeraldise pindala 140 hektarit.

Laiküla rabas on turvast toodetud üle 60 aasta, sellest üle 20 aasta on seal tegutsenud AS Torf, mis praegu kuulub Hollandi ettevõttele Nevema BV.

Torfil on Laikülas praegu kaks kaevandamisluba, üks kehtib 2026. aastani, teine 2050. aastani. Praegu olemasolebvate kaevanduslubade alusel võib ettevõte kaevandada turvast umbes 440 hektaril. Peale turbatootmisala ammendamist korrastatakse ala metsamaaks.

Laiküla turbaraba paikneb Laikülast Risti poole sõites enne Üdrumad maanteest paremal.

Peale Laiküla toimetab Torf endises Hanila vallas asuvas Kõverdama turbamaardlas. 98 protsenti Torfi turbast läheb ekspordiks Virtsu sadama kaudu.

Fotod: Urmas Lauri

4 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Vallal
2 aastat tagasi

igaljuhul koolide jaoks raha ei jätku…

einoh
2 aastat tagasi

Kas Holland kingib vallale tasuta ,,tuuleveskid,, ,või kelle taskusse raha turba eest kõik läheb,sooviks teada.Egas kaevandajad üksi me maavarasid kaevandamise eest omada ei saa.

Raha
2 aastat tagasi

Hollandisse- mis osavald sellest saab?

Mis
2 aastat tagasi
Reply to  Raha

endine Hanila vald sellest sai?