Oliver Zereen: Eesti moodsaim tuulepark Ristile – milleks?

Oliver Zereen
Oliver Zereen

Eesti Energia uurib võimalust rajada Ristile tuulepark. Kuigi tuulepargi rajamist on toetanud paljud kohalikud elanikud, on kõlanud ka esimesed vastuväited. See, et suuremad projektid vastakaid arvamusi tekitavad, on täiesti mõistetav, ja arendaja kohustus ongi oma plaane selgitada.

Nii Eesti riik kui ka Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks vähendada energiatootmisest tekkivaid süsiniku emissioone. Kuigi looduskeskkonna hoidmine on eestlastele väga oluline ja kliimapoliitika näeb ette puhtamat energiatootmist, ei ole tuuleparkide rajamine Eestis läinud lihtsalt. Kui soovime riigina täita omaenda seatud taastuvenergia eesmärke ja vähendada vajadust elektrit teistest riikidest sisse osta, on uute tuuleparkide rajamine aga möödapääsmatu.

See oleks mõistlik ka majanduslikult, kuna tuuleenergia konkurentsivõime on aastatega oluliselt kasvanud ja puhta energia mahu suurenemisel võidame elektritarbijatena kõik.

Miks just Ristile?

Kõige tuulerikkamad alad on Eestis kaardistatud ranniku ääres. Tuulepargi rajamist kavandades tuleb hinnata nii tuule potentsiaali, maastiku iseloomu, ala suurust, elektrivõrguga liitumise võimalusi, asustuse tihedust ja paiknemist ning arvestada kaitseväe õhuseireradarite asukohtadega. Kõiki neid tingimusi arvestades selgus meie esialgse analüüsi tulemusena, et Risti on tuulepargi rajamiseks väga hea potentsiaaliga koht.

Lõpliku hinnangu sellele, kas Ristile on võimalik tuuleparki rajada, annab keskkonnamõjude strateegiline hinnang. Selle käigus tehakse ka ettepanekuid, kuidas üht või teist mõju vähendada või üldse ära hoida. Näiteks tuulikute asendit planeeritakse ilmakaarte ja päikese liikumise suhtes selliselt, et varjutus ei põhjustaks häirivat mõju. Samuti välditakse tuulikute paigutamist lindude, eriti rändlindude, lennukoridoridesse.

Uuringud kestavad ligikaudu kaks aastat. See on avalik protsess, kus valla elanikel on võimalik kaasa rääkida. Enne keskkonnamõjude hinnangut ja vajaliku planeeringu kehtestamist ei ole Risti tuulepargi rajamine otsustatud.

Anname endale aru, et tuulepargi rajamiseks on vaja kohalike elanike toetust. Oleme avatud, et jagada projekti kohta pidevalt infot ja vastata kõikidele küsimustele. Oleme mitmel korral kohtunud valla erinevate piirkondade elanikega ning kohaliku omavalitsuse juhtidega ja meil on hea meel, et enamiku inimeste suhtumine on olnud positiivne ja konstruktiivne. Kõigi arvamus on oluline ja üritame vastata ka konstruktiivsele kriitikale. Samas võiksime avalikus debatis hoiduda liigsest üldistamisest. Näiteks kui ca neljakümnest avalikul koosolekul osalenud inimesest on paar tükki häälekalt tuulepargi rajamise vastu juba enne uuringute tegemist, on ennatlik väita, et kohalikud on tuulepargi rajamise vastu, nagu võisime hiljuti lehest lugeda.

Risti tuulepark rajataks metsa sisse vähemalt ühe kilomeetri kaugusele asustusest.  Mets ja piisav kaugus summutavad tuulepargiga kaasneva heli ja visuaalse mõju. Kui tuua võrdlus, siis on tuulepargist kilomeetri kaugusele kostuv helitugevus sarnane elutoa omaga, kuna helid sumbuvad metsa ja üldisesse tuulefooni.

Lisaks oleme koostanud erinevatest asukohtadest tuulepargi visualiseeringud ja need kinnitavad, et metsa vahetus läheduses asuvate hoonete puhul ei jää tuulepark isegi näha. Oleme valla elanikega kohtumistel pakkunud, et saame koostada ka personaalsed visualiseeringud, mille põhjal saab hinnata, millises ulatuses jääb konkreetselt kinnistult vaadates tuulepark näha.

Mis kasu saab kogukond?

Puhtast energiast saame parema elukeskkonna näol kasu me kõik. Atraktiivsemaks muutuks ja kõige otsesemalt võidaks aga kohalik ettevõtluskeskkond, sest elektri otseühenduse võimalus annab olulise konkurentsieelise neile tööstusettevõtetele, kes rajavad oma tootmise tuulepargi lähedale. Nii on võimalik kasutada võrgutasu võrra odavamat elektrit.

Samuti loob tuulepark mõningaid alalisi töökohti kas või teede hoolduseks ning tuulepargi ehitusperioodil suureneb kindlasti ka toitlustus- ja majutusasutuste külastatavus.

Oleme valmis kohalikku kogukonda toetama ning tervitame majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis hetkel välja töötamisel olevat regulatsioon, mis näeb ette, millistel tingimustel kohalik kogukond kasu saab, kui nende territooriumile rajatakse tuulepark või mõni muu olulise mõjuga ehitis.

Oliver Zereen
Eesti Energia taastuvenergia arenduste projektijuht

3 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
haapsalu linn Haapsalu linnas
2 aastat tagasi

ah ,et roheline energia hurraa seltsimehed!

uskmatu-toomas
2 aastat tagasi

Venemaa tossutab,Hiina tossutab veel rohkem ja ega jänkidki maha jää aga meie siin väike rahvas tibatillukesel maal peame kõik mujalt tuleva ja pealesurutud lolluse kinni maksma.
Roheline mõtlemine on vajalik aga iga asi omal ajal ! Arenenud riigid veavad oma jäätmeid arengumaadesse kust need lihtsal ookeani suunatakse,elektrit toodetase kivisöe baasil aga meie enda elektrivajadus on kordi väiksem kui mõnel normaalse suurusega linnal !
Olen olnud öid tuulikute läheduses ja ei soovitaks neid küll mitte kellelegi.
Miks ei ehita osmussaarele ja üldse kaldast eemal olevatele madalatele kui maksumaksja nii kui nii kõik kinni pletib ?

jutt
1 aasta tagasi
Reply to  uskmatu-toomas

puhtast roheenergiast ja innovaatikast on ajupestud lollidele, sest sellise tuulepargi ehitamisega tehakse loodusele, inimasustusele ja elusloodusele korvamatut kahju