Uuring: Lääne-Eesti väikeettevõtete majandusoptimism käib muu Eestiga ühte sammu

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Villavabrik Taeblas. Foto: Urmas Lauri

Lääne-Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) vaatavad käimasolevale majandusaastale optimistlikult ning käibelangust prognoosivad vaid vähesed, näitab SEB uuring „Baltimaade majandusbaromeeter“ (Baltic Business Outlook).

„Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaa VKE-dest ootab 94% tänavu käibekasvu, mis omakorda 12% vastanute arvates ulatub tänavu üle 15 protsendi. Käibelangust prognoosib tänavu vaid 6%, mis on kooskõlas Eesti keskmise näitajaga,“ ütles SEB Panga jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Leppäneni sõnul on Lääne-Eesti ettevõtete ekspordivalmidus siiski keskmisest madalam – 82% näeb tegevust vaid koduturul, samas kui Eesti keskmine on 73%. Lääne-Eesti VKE-dest kavatseb 7% minna uutele eksporditurgudele ning 11% laieneda praegustel välisturgudel.

Lääne-Eesti ettevõtete investeerimisplaanid ei ole viimasetel aastatel oluliselt muutunud, neist üle 50 000 euro suuruseid investeeringuid plaanib 10%, mis on veidi madalam Eesti keskmisest näitajast (12%). 39% vastanutest ei oska veel öelda, kas ja millises mahus tänavu investeeringuid tehakse.

Pärnumaal enim välistööjõudu, Hiiumaa huvitub innovatsioonist

Lääne-Eestis plaanib järgmisel aastal uusi töötajaid värvata 16% ja töötajate arvu kahandada 3% ettevõtetest, mis sarnaselt Eesti keskmistele näitajatele on märk tööturu stabiilsusest. Välisriikide töötajaid on Lääne-Eesti maakondadest enim Pärnumaa VKE-des (6%) ning piirkonnas tervikuna huvitub välistööjõust 14% VKE-dest.

Lääne-Eesti innovatsioonivalmidus on 51%-ga Eesti keskmise lähedal, kuid teiste seast tõuseb esile Hiiumaa (67%). Pärnumaa ettevõtetest kavatseb 13% muuta ärimudelit, millega maakond on Ida-Virumaa järel (23%) teisel kohal.

Hiiu-, Saare-, Lääne ja Pärnumaa ettevõtetest peab 46% küllaltki oluliseks või väga oluliseks digitaliseerimist ning vaid 23% vastasid, et digitaliseerimine ei ole nende jaoks oluline. Lääne-Eesti VKE-dest pakub 25% klientidele võimalust osta oma tooteid ja teenuseid internetist ning 15% vastasid, et digitaalne müük moodustab rohkem kui 71% nende kogukäibest. 35% vastasid, et digitaalne müük jääb alla 10% kogukäibest.

2018. aastal oli Balti riikide majanduskasv Euroopa kiireimate seas ning palkade ja sisenõudluse kasv on märgatavalt tõstnud Eesti, Läti ja Leedu VKE-de kindlustunnet käimasolevaks majandusaastaks.

Kõige suuremad optimistid on Eesti VKE-d, kellest tänavu ootab käibekasvu 92%, mis on viimase viie aasta kõrgeim näitaja. Lätis on vastav osakaal 89% ja Leedu 87%, nii et sõltuvalt riigist on käibelangust kartvate VKE-de osakaal vähenenud 10% protsendi juurde.

SEB Grupp korraldas seitsmendat aastat järjest uuringu „Baltimaade majandusbaromeeter“ (Baltic Business Outlook), kus kaardistati Balti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi alanud majandusaastaks. Eelmise aasta detsembris toimunud küsitlusele vastas Baltimaades ligi 4500 VKE-d. Hiiu-, Saare- Lääne ja Pärnumaalt osales uuringus 337 ettevõtet.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments