Õiguskantsler: Nõva õpilaskodu sulgemine oli õiguspärane

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Ivo Karindi
Nõva kooli hoolekogu esimees Ivo Karindi pöördus õpilaskodu sulgemise asjus õiguskantsler Ülle Madise poole. Edaurd Lauri foto

Nõva kooli hoolekogu palus õiguskantsler Ülle Madisel hinnata, kas õpilakodu sulgemisotsus oli õiguspärane.

„Leian, et Lääne-Nigula vallavalitsus ja kooli direktor pole toiminud õigusvastaselt Nõva kooli struktuurimuudatusi kooskõlastades ja kinnitades,” vastas Madise. „Asutuse struktuuri ja koosseisu ning nende muudatused kehtestab hallatava asutuse juht oma käskkirjaga.”

Nõva hoolekogu esimehe Ivo Karindi sõnul on tegemist jokk-skeemiga.

„Tulebki välja, et direktor annab käskkirja õpilaskodu sulgeda ja vallavalitsus paneb õpilaskodu kinni,” ütles Karindi Lääne Elule.

Karindi sõnul tekkis hoolekogul ja lapsevanematel kahtlus, kas õpilaskodu sulgemisest ei peaks teatama viis kuud ette. Näiteks kui on kavas sulgeda kool või kooliaste, näiteks 7.-9. klass, tuleb sellest viis kuud enne uue kooliaasta algust teada anda.

„On mõistetav, et õpilaskodu sulgemine võib vanematele ja lastele, kes seda kasutasid, tähendada ebamugavusi. Praegusel juhul aga ei ole tegu kooli ümberkorraldamisega ja seega ei kohaldu viiekuuline etteteatamistähtaeg,” vastas Madise.

Karindi sõnul ajendas neid õiguskantsleri poole pöörduma tõik, et siiani pole hoolekogu näinud õpilaskodu sulgemise otsust.

„On vallavalitsuse koosoleku protokoll, aga otsust ennast me näinud ei ole,” ütles Karindi. „Kui oleme otsust näha küsinud, on viidatud protokollile ja kooli direktori Andres Liivi käskkirjale õpilaskodu sulgeda.”

Nüüdseks on Karindi käskkirja näinud, kuid ta kahtles, kas direktoril on õigus oma käskkirjaga õpilaskodu kinni panna.

Lääne-Nigula vallavalitsus otsustas 24. aprilli koosolekul, et 1. septembrist Nõva õpilaskodu suletakse. Vallavanem Mikk Lõhmuse sõnul oli otsus konsensuslik ja lõplik. Õpilaskodus töötas kaks täiskohaga kasvatajat, kes mõlemad koondatakse. Lõhmuse sõnul on ühel võimalik soovi korral tööle asuda koolis. Õpilaskodus on kuus riiklikult rahastatavat kohta.

Vald otsustas õpilaskodu sulgeda, sest ei pea selle pidamist mõistlikuks – on olemas õpilaskodu Noarootsis ja Nõval pole mõistlik ega võimalik täita kõiki õpilaskodule kehtestatud nõudeid, sh palgata tugipersonali (psühholoog, eripedagoog jt).

Õpilaskodu loodi kaheksa aastat tagasi, et tuua kooli (eriti 7.–9. klassi) rohkem lapsi. Lääne-Nigula vald plaanib 2019. aasta sügisest sulgeda ka need klassid, nii et Nõvale jääb kuueklassiline kool.

Nõva lapsevanemad ja hoolekogu tegid aprillis õpilaskodu kaitseks pöördumise, kuhu kogusid üle 50 allkirja.

3 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
vaikne hääbumine
4 aastat tagasi

Kurb. Kauaks seda kooligi enam säilitatakse.

Isik
4 aastat tagasi

Kohe näha kellele see meeldib. Pole veel näinud ,et Aivar Oruste midagi laigib. aga see paistab talle meeldivat. Nõva inimeste erimeelsused

topeltisik
4 aastat tagasi
Reply to  Isik

Ja mida sina laigid kui isegi oma nime ei julge alla kirjutada? Vist Orustet kui jälgid teda igapäevaselt?