0

Haava kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Avatar

Merilin

merilin.sellik@le.ee

Lääne-Nigula vallavalitsus kehtestas 09.05.2017. a Haava kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu Palivere alevikus ja Allikmaa külas Lääne-Nigula vallas Läänemaal. 
Detailplaneering algatati 23.02.2016. a Lääne-Nigula vallavalitsuse korraldusega nr 64. Ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringut  menetleti koostöös maa-ameti ja tehnosüsteemide haldajatega (Haapsalu Veevärk AS, Imatra Elekter AS) ning piirinaabritega.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine (tehnosüsteemidele parima asukoha leidmine). 
Planeeringus kavandatud tegevus ei ole vastuolus Lääne-Nigula valla arengudokumentidega, vastab ruumilise arengu visioonile ega muuda kehtivat Taebla valla üldplaneeringu põhilahendust, eesmärk on selles kavandatu elluviimine ja ruumilise terviklahenduse loomine.
Haava kinnistule (Allikmaa külas) puudus juurdepääs ja detailplaneeringu menetluse käigus kaaluti kolme erinevat tee alternatiivi ja leiti, et optimaalne on rajada Haava tänav raudtee teenindusmaa serva ja määrata sellele avalik kasutus. Põhijoonisel on nähtav ja planeeritud asustusüksuse piiri muudatus (Palivere alevik) pos 3 (positsioon põhijoonisel) osas. Pärast asustusüksuse piiri muutmist liidetakse pos 2 ja pos 3 krundid (praegu reformimata maa) omavahel. Pos 1 ja pos 3 paiknevad ajutised krundid, mis liidetakse olemasolevate kruntidega, siin ei ole maakorralduslikult ja tulenevalt Taebla üldplaneeringust mõistlik tekitada iseseisvaid krunte. Kavandatud on ehitada 6 uut hoonet, mille tarbeks tuleb pärast detailplaneeringu kehtestamist tellida projektid, ja koostaja peab kooskõlastama Lääne-Nigula vallavalitsusega hoone projekti eskiisistaadiumis. Pärast kooskõlastuste saamist võttis Lääne-Nigula vallavalitsus 28.03.2017. a vastu Haava kinnistu ja selle lähiala  detailplaneeringu Palivere alevikus ja Allikmaa külas korraldusega nr 123 ja suunas selle avalikule väljapanekule 12. aprillist 28. aprillini. Peale vallamaja ja valla kodulehe oli võimalik tutvuda planeeringumaterjalidega ka Palivere haruraamatukogus. Planeeringu vastu oli huvi, aga kuna täiendus- ja parandusettepanekuid ei esitatud, ei toimunud planeeringu avalikku arutelu.
Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu kohta leiab valla kodulehelt
http://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud.

Lääne-Nigula vallavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz