Homme algava riigieksamite periood avab eesti keele riigieksam

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Eesti keele riigieksam ühisgümnaasiumis arvo tarmula (7)Ühisgümnaasiumi abituriendid eelimse aasta eesti keele riigieksamil. Foto: Arvo Tarmula

Homme, 25. aprillil algava riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam, teatas SA Innove.

Eksamile on registreerunud 7234 eksaminandi. Eksamiperiood lõppeb 19. mail matemaatika riigieksamiga. Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust.

Lugemisosas valib õpilane ühe alustekstide komplekti ja lahendab selle põhjal 2–4 analüüsi- ja arutlemisoskust nõudvat ülesannet. Eksamiülesannete alustekstid esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust.
Kirjutamisosa koosneb alusteksti(de)st ja probleemipõhisest ülesandest. Eksaminandil tuleb kirjutada umbes 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.

Eesti keele riigieksam algab kell 10.00 ja lõppeb 16.00. Eksamiperiood jätkub kolmapäeval, 27. aprillil eesti keele teise keelena eksamiga ning 3. mail inglise keele eksamiga. Eksamiperiood lõppeb 19. mail matemaatika eksamiga. Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais.

Riigieksamitele registreerus tänavu kokku 10 471 eksaminandi.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitab eksamitegijaid esmaspäeval haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi. Ministri pöördumist saab kuulata kell 10.00 Vikerraadio ja Raadio 4 vahendusel.

Riigieksameid korraldab Sihtasutus Innove. Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments