Silma looduskaitseala liitmine Noarootsi, Linnamäe ja Haapsalu jahipiirkondadega, Matsalu rahvuspargi osa liitmine Haapsalu jahipiirkonnaga ning nimetatud jahipiirkondade piiride muutmine

Katrin

katrin@le.ee

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Silma looduskaitseala liitmise Noarootsi, Linnamäe ja Haapsalu jahipiirkondadega, Matsalu rahvuspargi osa liitmise Haapsalu jahipiirkonnaga ning nimetatud jahipiirkondade piiride muutmise.

Kaitsealade jahimaade liitmine jahipiirkondadega on kavandatud keskkonnaministri 23.09.2008 käskkirjaga nr 1323 kinnitatud jahinduse arengukavas, mille eesmärgid on kolmanda sektori panuse suurendamine, paindlike ja efektiivsete jahinduse regulatsioonide tagamine ja Eestile omase jahikultuuri säilitamine. Arengukava kohaselt tuleb nende eesmärkide saavutamiseks suuremate looduskaitsealade ja rahvusparkide territooriumid jagada külgnevate jahipiirkondade vahel või moodustada uued jahipiirkonnad.

Silma looduskaitseala ja Matsalu rahvuspark on jahiseaduse kohaselt jahimaa, mis ei kuulu ühegi jahipiirkonna koosseisu ja kus jahipidamine teatud piirangutega on lubatud nii sihtkaitse– kui ka piiranguvööndis.

Jahipiirkonnad muudetakse Keskkonnaameti peadirektori käskkirjadega, mille eelnõude ja jahipiirkondade kaartidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ja Keskkonnaameti Hiiu–Lääne–Saare regiooni Haapsalu kontoris (Haapsalu, Kiltsi tee 10) 14. aprillini.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku Silma looduskaitseala jahimaa liitmise Noarootsi, Linnamäe ja Haapsalu jahipiirkondadega, Matsalu rahvuspargi osa liitmise Haapsalu jahipiirkonnaga ning nimetatud jahipiirkondade piiride muutmise menetluses avalikku istungit mitte korraldada.

Vastuväited ja ettepanekud esitada 14. aprillini e–aadressil laane@keskkonnaamet.ee

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments