Matsalu rahvuspargi, Rajametsa ja Haeska hoiualade ning Puiatu püsielupaiga kaitsekorralduskava kaasamise koosolek

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Keskkonnaamet teatab, et Matsalu rahvuspargi ja sellega piirnevate Rajametsa ja Haeska hoiualade ning Puiatu püsielupaiga kaitsekorralduskava koostamise raames toimub kava eelnõu avalik arutamine Hanila, Lihula, Martna ja Ridala vallas. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning kaitsetegevusi, mis on määratletud koos tõenäolise elluviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskavade koostaja on SA Eestimaa Looduse Fond.

Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimuvad kaasamise koosolekud:
— 23. septembril kell 10 Kõmsi rahvamajas Kõmsil Hanila vallas Läänemaal
— 23. septembril kell 15 Matsalu looduskeskuses Penijõel Lihula vallas Läänemaal
— 24. septembril kell 10 Rõude külamajas Rõudel Martna vallas Läänemaal
— 24. septembril kell 15 Ridala Põhikoolis Panga külas Ridala vallas Läänemaal

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud ja kõik teised asjast huvitatud.

Info: SA Eestimaa Looduse Fond, Aleksei Lotman, tel 506 0879, ja Keskkonnaamet, Anni Kurisman, tel 472 4729.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments