Taebla tööstusala detailplaneeringu avalik väljapanek

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Taebla Vallavalitsus võttis 22.07.2013 korraldusega nr 147 vastu Taebla tööstusala detailplaneeringu.

Detailplaneering hõlmab Nurme tänava, Tööstuse tänava ja Papli puiestee vahelist, ca 10 ha suurust ala.

Detailplaneeringuga määratakse kinnistutel hoonestusalad, parkimisalad, liikluskorraldus, määratakse Nurme tänava sõidutee ja kõnnitee maa-alad, planeeritakse naaberkinnistute piiride muutmine ja kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa jagamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5. augustist kuni 19. augustini 2013.a. Taebla vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, kabinet 13) tööpäevadel kella 8.30-13.00 ja 13.30-17.00 ning valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel võib esitada kohapeal, saata postiga (Taebla Vallavalitsus Haapsalu mnt 6 ,Taebla alevik 90801 Läänemaa) või elektronpostiga (vv@taebla.ee) kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta.

Taebla Vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments