0

Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja taotlusvooru

Riina Tobias

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EKF meetme 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng” 2013. aasta taotlusvooru.

Taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:
1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine.
2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine.
3. Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine.
4. Tegevuse mitmekesistamine.
5. Koolitustegevus.

Projektitoetust saavad taotleda:
kalandussektori ettevõtjad (äriühing või FIE), kes tegelevad kutselise kalapüügiga kaluri kalapüügiloa alusel või osutavad kalapüügiteenust lepingu alusel ning kelle nimi on kantud kaluri kalapüügiloale. Ettevõtjad, kes tegelevad vesiviljelustoodete tootmise või kala töötlemisega. Kalandussektori MTÜd ja SAd. Kohalikud omavalitsused ja Läänemaa kalanduspiirkonna turismiettevõtjad kelle tegevus on suunatud kala ja mereturismi teenuste pakkumisele.
Projektitoetust saavad taotleda need eespool loetletud juriidilised isikud, kelle asu– või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Oru, Noarootsi, Nõva või Vormsi vallas).

Projektitaotluste hindamine
Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogu poolt kinnitatud 9–liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid
1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.
2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.
3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus.
4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.
5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine
1. Sadama multifunktsionaalsus — uued teenused ja teenuste kvaliteet.
2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega — koostöö sadama haldamisel ja teenuste pakkumisel rannapiirkonna eri huvirühmadega.

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine
1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.
2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani.

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine
1. Kavandatud tegevus tugineb kohalikule kultuuripärandile ja rannakalanduse traditsioonidele.
2. Kohalikule ressursile on leitud uudne, mitmekülgne ja säästev kasutus.

Tegevuste mitmekesistamine
1. Lisasissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmetele tagada täishõive.
2. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis lähtuvad nii turistide kui ka kohalike elanike vajadustest.

Koolitustegevused
1. Koolituse vajadus ja põhjendatus.
2. Koolitus aitab parandada kalandussektoris tegutsejate suutlikkust ja konkurentsivõimet.

Hindepunkte taotlustele antakse 0–5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi, mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste mille maht ületab 63912 euro piiri paremusjärjestuse, kinnitab ühingu üldkogu, taotluste mille maht jääb alla 63912 euro piiri paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus.
Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee.

Projektitaotlusi võetakse vastu 14.–18. jaanuarini 2013 ühingu büroos aadressil Haapsalu Lihula mnt 3. Taotlusi võib saata postiaadressil Lihula mnt 3, 90507 Haapsalu või e–postiga aadressil info@lrs.ee.
Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 18. jaanuari postitemplit. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu 18. jaanuari kella 19-ni.

Taotlusvormid ja abimaterjalid taotlejale leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.

Info ja konsultatsioonid telefonidel 528 6024 ja 5301 9815 või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu, Lihula mnt 3, äripäeviti. Kohtumised palume ette kokku leppida margus@lak.ee või info@lrs.ee.

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz