LOVL tegi riigikogu sotsiaalkomisjonile ettepaneku soodustada laste lühiajalist töötamist

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Läänemaa omavalitsuste liit koos kümne teise omavalitsusliiduga pöördus riigikogu sotsiaalkomisjoni poole, et anda noortele parem võimalus osaleda tööturul ja omandada tööharjumusi.

Pöördumises tehakse järgmised ettepanekud:
* vabastada töö- ja puhkelaagrites / töömalevates töötavad alaealised ja neile tööd pakkuvad tööandjad töötasuga seotud maksudest või vähendada seda maksukoormust oluliselt;
* algatada seadusemuudatused, mis vabastaks lühiajaliselt (kuni 3 kuud aastas) töötavad alaealised ja neile tööd pakkuvad tööandjad töötasuga seotud maksudest või vähendaks oluliselt seda maksukoormust;
algatada Vabariigi Valitsuse määruste nr 93 ja nr 181 ühtlustamine viisil, mis lubaks 7–12aastastel mõjutusvahenditena lubatavaid töid teha ka rahateenimise eesmärgil.

Pöördumist ajendas koostama noorte tööpuudus ja Eestist lahkuvate noorte arv. Mõlemad tendentsid on ohtlikud riigi jätkusuutlikkusele. Kolmanda asjaoluna on eesmärk motiveerida ettevõtjaid noortele ajutise/hooajalise töövõimaluse pakkumiseks.

Maksusüsteemi arendamise põhjendustena tuuakse välja, et töötuskindlustusmaksest ei saa alaealine midagi tagasi, sest alaealine ei saa end töötuna arvele võtta ning ravikindlustus on alaealistele tagatud läbi vanemate sotsiaalmaksu. Tulumaksu saab alaealine tuludeklaratsiooni esitades tagasi, järelikult ei ole mõistlik teha liigset tööd selle maksu arvestamise ja hilisema tagasimaksmisega.

Vabariigi Valitsuse määruste „Alaealistele lubatud kerged tööd“ ja „Üldkasulike tööde loetelu kinnitamine“ ühtlustamise põhjendustena tuuakse välja, et on arusaamatu, miks töölepinguseaduse alusel kehtestatud õigusaktid keelavad 7–12aastastel lastel raha teenimise eesmärgil kergemate füüsiliste tööde tegemise, samas kui alaealiste mõjutusvahendite seaduse alusel kehtestatud õigusaktid lubavad sellist tegevust kasvatusmeetodina. Töö olemus ei muutu ju sellest kas töö on mõjutusvahend või teenimisvahend.

Omavalitsusliidud on seisukohal, et kergemaid füüsilist pingutust nõudvate tööde lubamine peaks aitama täita eesmärki, et lapsed/noored saaksid omandada praktilisi töökogemusi ja -harjumusi.

Pöördumises paluvad omavalitsusliidud algatada kogu laste töötegemise võimalusi hõlmavate õigusaktide ülevaatamine ja ühtlustamine viisil, mis tagaks lastele paremad ja mitmekesisemad võimalused hooajaliste ja ajutiste tööde tegemisel ning aitaks sellega kaasa õigete hoiakute ja tööharjumuste kujunemisele.

Läänemaa omavalitsuste liidu pöördumist toetavad Järvamaa, Saaremaa, Pärnumaa, Võrumaa, Viljandimaa, Põlvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Harjumaa ja Ida- Virumaa omavalitsusliidud.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments