Maavalitsuse konkurss “Kõige tervem” otsib parimat terviseedendajat

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lääne maavalitsuse turvalisuse teemakoja korraldab konkursi “Kõige TERVEM”, mille eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust ühele või mitmele Läänemaa elanikule või organisatsioonile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud maakondliku tervise edendamise valdkonna arendamisel.

Auhinnatava tegevus peab olema kaasa aidanud Läänemaa terviseedenduse arengule ja tervislike eluviiside positiivse maine kujundamisele, mõjutanud paikkonna elanike tervist, kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas ning taganud terviseedenduslike tegevuste järjepidevuse.

Auhinnakandidaadi võib esitada iga maakonnas elav üksikisik ja iga maakonnas tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing.
Esitamiseks vajalikud vormid on kättesaadavad siin.

Ettepanekud tuleks edastada e-postiaadressile hele.leek@gmail.com või Lääne maavalitsuse turvalisuse teemakoja nimele kinnises ümbrikus märgusõnaga “Konkurss” hiljemalt 28. märtsiks aadressil Lahe 8, Haapsalu 90503.

Tunnustused ja auhinnad annavad maavanem ja teemakoja esindaja üle maakonna rahvusvahelisel tervisekonverentsil 9. aprillil.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
pakuks
10 aastat tagasi

konsum, rimi, selver, liha(teeb inimesed tigedaks) mittesiseldavate vorstide müümise eest ja linnavalitsus – vähekindlustatud linnaelanike saunamõnude doteerimise lõpetamise eest(vee kokkuhoid)