1. detsember: Unistus rahast

Küljendaja

konnakulles@gmail.com

Kui võtta arengukava dokumendina, mida nõutakse europrojektides osalemisel, siis pole selle peale tõesti mõtet aega ega vaimujõudu kulutada. Peaasi et arengukava vastaks nõuetele.

Kui arengukava tähendab linna poliitilisele juhtkonnale hasardi ja lustiga koostatud tegevuskava, mille põhjal saavad valijad valimisurni juures otsustada, kas pikendada volitusi või anda uutele võimalus, tuleks sellesse dokumenti suhtuda tõsisemalt. Selline arengukava annab linlasele ettekujutuse, mida on hallist majast linna keskel oodata, milleks on linnavalitsus võimeline, kui nutikalt ta kitsastes oludes toime tuleb. Või tegeleb ta päevast päeva vaid argihädade kõrvaldamisega nagu kesklinna kalmistu lagunenud väravate asendamine jms.   

Linnavolikogu opositsioonil oli põhjust solvuda, kui sai linnavalitsuselt arengukava mustandi ehk põgusalt täiendatud eelmise arengukava. Sealt kumab läbi rutiin ja mugandumine. Linnavalitsusel ei ole uusi säravaid mõtteid. Kui ei ole raha, võiks ju vaimujõu suunata asjadele, mille tegemine võtab vähe raha, kuid mis teevad linlasel elamise lahedamaks.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments