Tule Paliverre talgutele!

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Kutsume kõiki tervise-, harrastus- ja suusaspordihuvilisi sel laupäeval ja pühapäeval ehk 19. ja 20. novembril 2011 Paliveresse talgutöödele, et anda suusa- ja liikumisradadele viimast lihvi.

Koguneme nn uues suusaraja parklas Pikajalamäel kell 9. Talgutööde käigus tasandame kändude freesimise käigus tekkinud pinnasevallid, korjame rajale sattunud kivid ja raiejäätmed. Palume riietuda ilmale vastavalt, kaasa võtta reha või labidas ja sõber. Talgulistele kindlustame kuuma joogi ja töökindad.

Palivere suusa- ja liikumisrajade mahukad ehitus- ja mullatööd lõppesid 11. novembril. Ehitustööde käigus valmis kruusakattega juurdepääsutee, laiendati parkimisala ja paigaldati parklasse suur infotahvel.

Mullatööde käigus valmis täiesti uus kelgu- ja lumelauanõlv, vastavalt 10 x 130 m ja 8 x 130 m, mis loob uued võimalused ohutuks kelgutamiseks ja lumelauasõiduks. Suusa- ja liikumisradadel freesiti kännud ja teostati mahukaid mullatöid, mille käigus rajati 0,3 km täiesti uus rajalõik ja paigaldati truup. Valgustatud suusarajal koristati kivid ja kännud, Pikajala tänava kõrval olev ca 0,2 km rajalõik laiendati ja profileeriti. Augustikuus valmis Pikajalmäe uus orienteerumiskaart koos 20 kontrollpunktiga püsirajaga.

Kavas on algavaks suusahooajaks hankida suusaradade hooldamiseks uus hooldusseade, mis võimaldaks radade kvaliteeti oluliselt parandada.

Täname Palivere liikumisradade arendamisel toetajaid: SA Eesti Terviserajad, Swedbank AS Eesti, Harjase OÜ, Kodukant Läänemaa, Esttrans-Kaubaveod AS, Selja Talu, Taebla vallavalitsus ja mitmed teised toetajad. Erilised tänud Juhanile, Almerile, Kiurile, Aivarile, Erile, Merikesele, Rihole ja Tarmole, kes eelnimetatud tööde tegemisel suure panuse andsid.

Kohtumiseni Paliveres!

Korraldajate nimel
Mati Kallemets

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments