Haapsalu linn hakkab talvel metsa raiuma

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Haapsalu linnal on plaan hakata talvel korraldama oma metsades raietöid, milleks on tellitud metsamajandamiskavad. 

Haapsalu linnale kuulub 292,9 ha metsa, mis moodustab ligi 27% Haapsalu linna territooriumist: Paralepa parkmets, Metsakalmistu, Tööstuse tn 21 ja Valgevälja mets.

Kuna tegemist on linnaümbruse metsadega, kus tuleb arvestada ka nii looduskaitse kui puhkemajanduse arendamise eesmärkidega, telliti linnakeskkonna peaspetsialisti Triin Tarvi teatel hinnang ka metsakonsulendilt.

Paralepa parkmetsas on tegemist aktiivseks puhkuseks kasutatava alaga ning seal näeb metsamajandamiskava ette peamiselt sanitaar- ja osaliselt ka harvendusraiet. Metsakonsulendi hinnangul oleks vaja siiski teha ka uuendusraiet (aegjärgset ja valikraiet), et tekiks uus metsapõlv, ja soovitab linnal koos Keskkonnaametiga selle üle veel arutleda.

Paralepa parkmetsas lubatakse raiuda kokku 668 tm puitu.

Metsakalmistu, Tööstuse tn 21 ja Valgevälja metsad moodustavad metsakonsulendi hinnangul ühe massiivi ja neid võib ka ühtemoodi majandada, kuna ei ole täheldatavaid piiranguid. Need metsad on suhteliselt vanad ja pikka aega hooldamata ning neis soovitatakse peamiselt teha harvendus- ja lageraiet, mille soovituslik maht kokku on 6898 tm puitu.

Raie korraldamiseks tuleb linnal läbi viia kasvava metsa müügioksjon, kus saavad osaleda ametlikud metsa varumisega tegelevad ettevõtted. Linn peab teostama lankidel ka nõuetekohase korrastamise − puhastama kraaviääred võsast ning realiseerima hakkeks. Raiesmikud tuleb uuesti metsastada, mis annab võimaluse linnal korraldada kevaditi metsaistutustalguid.

Linn kuulutab metsa müügioksjoni välja aasta lõpus.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Inimene
10 aastat tagasi

No mida kuradit . Miks vaja seda metsa maha raiduda ?! Mets on ainuke asi praktiliselt mis talvel väljas sooja annab . Olge normaalsed . Mingi linnast välja kuskile lagendikule , VÄGA KÜLM , aga minge linna tagasi kus mets on . 10 KORDA SOOJEM ON SIS !

Anonüümne
10 aastat tagasi

Kas Haapsalu nn lepa mets kuulub ka linnale?