Hollandi koolides pööratakse õpetamisel suurt tähelepanu heli ja valguse mõjule

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Vastuvõtva kooli välissuhete koordinaator Kim van der Steen ning HKHK õpetajad Viive Padama, Ülle Ojamäe, Sirje Korpe ja Pille Alekand Roc-West Brabanti meditsiinikolledžis. Foto: erakogu
Vastuvõtva kooli välissuhete koordinaator Kim van der Steen ning HKHK õpetajad Viive Padama, Ülle Ojamäe, Sirje Korpe ja Pille Alekand Roc-West Brabanti meditsiinikolledžis. Foto: erakogu

9.-15. oktoobrini viibisid õppereisil Hollandis Haapsalu kutsehariduskeskuse õppedirektor Ülle Ojamäe ning kolm reaal- ja loodusainete õpetajat Pille Alekand, Sirje Korpe ja Viive Padama. Sisukast, kasulikust ja silmaringi laiendavast õppereisist jäid meelde sõbralikud ja lahked inimesed ning nende armastus võileibade ja jalgrattaga sõitmise vastu, Hollandi kutseõppest aga väga individuaalne juhendamine ning meeleliste tajude arendamine õppekeskkonnas.

ROC West-Brabant on kaheksast kolledžist koosnev keskus, kus õpib üle 25 000 õpilase ja kus kutseharidust on võimalik omandada ligi neljakümnel erialal. HKHK delegatsioon külastas viiel päeval nelja kolledžit ja nende erinevaid osakondi. Kohtusime paljude toredate Hollandi kolleegide ja õpilastega.
 
Kohaliku kutsehariduskeskuse esindaja hr. Wim Franssen andis põhjaliku ülevaate Hollandi haridussüsteemist, näitas ROC West- Brabanti keskuse peahoonet ja tutvustas seal asuvat tervishoiu eriala ja õppe-tehnilist baasi. 
 
Hollandi kutseõpe on üles ehitatud väga praktilisele ja konkreetsele kompetentsile. Õpitakse väikestes gruppides individuaalse juhendamise ja ülesannete täitmise kaudu. Praktilisi simulatsioone läbides omandab õpilane uusi oskusi paremini.

Suurt tähelepanu pööratakse valguse ning heli mõjule õpetamisel. Näiteks on klassiruumis eredam valgus uue aine omandamisel ning mahedam vestlusringi ajal. Mikrofoni ja kõlarite kaudu suunatakse heli liikumist klassis, et õpetaja räägitu jõuaks otse õpilaseni.

Hollandi koolides nähtu põhjal võisid projektis osalejad tõdeda, et Madalmaade õpilastel on oskus ja tahe teha iseseisvalt tööd. Samas on neil ka vastutus, vabadus ja kohustus oma õpitulemuste saavutamisel. Oluliseks ei peeta mitte ainult teadmisi ja oskusi, vaid ka õppetöösse suhtumine omab suurt tähtsust. Koolides paistis silma ruumide disain ja praktilisus ning see, et enamik õpetajaid on mehed.

Leonardo da Vinci projekti „Üldharidus- ja erialaainete integratsioon“ sisuks on erialaainete õpetamine üldainetega. Projekti teine lähetus Sloveeniasse toimub kevadel ja siis on teemaks keeleõpetus kutseõppes.

 

Aile Nõupuu,
Haapsalu kutsehariduskeskuse arendusdirektor

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Nathalie
8 aastat tagasi

Why yes, Revelationists have been correct. Just ask them! They will TELL you the end is nigh and have been doing so since Jesus left. Egypt is not a trceahocy. It is more an oligarchy or kleptocracy. Our most recent example in the US was the bush bunch. Iran had economic difficulties because the US made them. We wuz all upsetted ‘cause them sand miggers done threw our oil companies out. How dare they! After all our oil dudez done fer em. Support the Shah. Keep the population poor. Add oil mercs to the Shah’s forces. Ungrateful.Try some more fallacy… Loe rohkem »