Läheneb õppelaenu intressimakse tähtaeg

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

Peagi saabub aeg tasuda iga-aastaseid õppelaenu intressimakseid, mis mitu aastat laenu võtnud tudengitel võivad küündida kuni 291 euroni.

Krediidipangas ja Swedbankis on õppelaenu intressimakse tähtajaks 31. oktoober, Nordea pangas 1. november ja SEB pangas 3. november, Sampos oodatakse üliõpilastelt raha 30. novembriks.

Kohustus tasuda pangale intresse saab alguse juba õpingute ajal aasta pärast laenu võtmist, meenutas  Swedbanki eraisikute rahaasjade teabekeskuse juht Piret Suitsu. 

“Kui tudeng võtab ka teisel ja kolmandal õppeaastal laenu, võetakse intressisumma kohe laenust maha. Kui aga tänavu loobutakse laenust, ei soovita saada seda enne intressi maksmise tähtaega või pole inimene õigustatud õppelaenu saama, tuleb tasuda intress hiljemalt jooksva õppeaasta lepingus märgitud kuupäevaks,“ selgitas ta. 

Õppelaenuintresse tuleb tasuda ühekordse aastase maksena: 1917eurose õppelaenu korral on intressimakse orienteeruvalt 97 eurot, 3834eurose laenusumma korral on 194 eurot ja 5751eurose laenu puhul 291 euro ringis.

Pank võtab intressi maha lepingus kokku lepitud arvelduskontolt. „Paljude tudengite seisukohast on tegemist suure summaga, mille jaoks ei pruugi olla pangakontol piisavalt raha või kulub intresside tasumiseks ootamatult suur osa kuisest elamisrahast,“ rääkis Suitsu. Seega on mõistlik arvestada selle väljaminekuga juba ette.

Kui võlg on poolteist kuud pärast tähtaega endiselt üleval, teavitab pank probleemist käendajaid. "Käendajal tuleb arvestada, et ta vastutab laenu eest täpselt samas ulatuses kui laenusaaja. Kolme kuu möödudes võla tekkimisest on pangal õigus maksmata jäänud intressid koos laenu võlanõudega riigile üle anda. Kui pank annab võlgnevuse riigile üle, tuleb arvestada ka sellega, et tagasi tuleb hakata maksma kogu laenu, mitte ainult võlgu jäädud intresse, millele lisanduvad riigile makstavad intressid,“ rääkis Suitsu. 

Riik pakub reeglina võlglasele ja käendajale võimalust maksta tekkinud võlgnevus vastavalt kokku lepitud ja jõukohase maksegraafikuga. Kui võlglane või käendajad aga ka sellest graafikust kinni pidada ei suuda, on järgmine samm kohtutee võla väljanõudmiseks.

Võrreldes varasemaga on oluliselt vähenenud riigipoolsed soodustused õppelaenu tagasimaksmisel, mis puudutasid intresside tulumaksutagastust ning laenu kustutamist avaliku sektori töötajatel ja alla 5aastase lapse vanematel.

Endiselt on alles võimalus kasutada riigi abi intresside tasumisel lapse sünni järel – kuni lapse 3aastaseks saamiseni tasub õppelaenuintressi riik ja laenu tagasimaksed on peatatud. Sama kehtib sõjaväkke minekul ja arst-residentuuri lõpetamiseni.

"Mõlemal juhul tuleb aga kõigepealt pangale avaldus teha," rõhutas Suitsu. "Automaatselt ei rakendu ükski soodustus. Laenusaaja surma korral maksab õppelaenu täies ulatuses tagasi riik. Ka  80–100%-liselt püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikute õppelaenu, mis võetud enne töövõimetust, tasub Eesti riik. Siiski tuleb nendegi kurbade sündmuste puhul siiski pangaga ühendust võtta."

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments