Huvikeskus – rulast rullbiskviidini

Haapsalu Noorte Huvikeskus on selle aasta keerukustest hoolimata saavutanud oma tegemistes mitmeid võite ja kordaminekuid.

71 aastat on ühe asutuse ajaloos märkimisväärne arv. Huvikeskus alustas oma tegevust 1949. aastal Haapsalu Pioneeride Maja all. Asutus on kandnud ka Haapsalu Lastekeskuse nime, kuid nimest sõltumata on ta sisult olnud linna ja ümbruskonna lastele huvi- ja noorsootegevuse paik.

Huvikeskus on linnavalitsuse allasutus, millel on kaks põhisuunda: huviharidus ja noorsootöö. Mõlema puhul loome lastele ja noortele täiendavaid võimalusi vaba aja sisustamiseks, loometegevuseks, teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.

12 huviringile ja neis õppivale 200 noorele lisaks on asutuse hallata neli noortekeskust, mida külastab 30–50 noort päevas, samuti on meie tegevuste hulgas ülelinnalised üritused ja erinevad programmid – Noortegarantii ja Noorte Tugila.

Veel enne eriolukorda tähistasime sõbrapäeva Südamerännakuga. See oli mõnus perepäev – kohtusime paljude sooja südamega inimestega, kellega koos asusime rännakule Haapsalu tänavatel. Ühise jalutuskäigu järel moodustus linnakaardile suur südame kuju, mida igaüks eelnevalt alla laetud kaardilt hiljem vaadata sai.

Juulis läbi viidud töölaagris avasime 11–13aastastele noortele kolm gruppi, kus iga grupp valmistas okstest, lehtedest ja kividest kompositsioonid. Kompositsioonide fotod avaldasime huvikeskuse sotsiaalmeedia kanalites ja kodulehel, et näidata kogukonnale, mida on võimalik teha loodusest korjatud vahenditest.

14–17aastased noored tegid linna eri paikades heakorratöid, mida meile jagas Haapsalu Linnahooldus. Noored puhastasid umbrohust promenaadi lasteala ja kõnniteed, korjasid prügi ning koristasid kalmistuid. Töölaagris osales ligi 70 noort, linnavalitsus rahastas laagrit 5800 euroga.

Esimest korda huvikeskuse ajaloos saime rahastuse Erasmus+ noortevahetuse projektile, mis pidi toimuma tänavu suvel. Haiguspuhangu tõttu lükkus see edasi tulevasse suvesse. Meie partnerid selles projektis on Hispaania, Kreeka, Türgi, Leedu ja Rumeenia. Toimumise kohaks valisime Tooraku turismitalu.

Projektiga soovime toetada noori, kes on ühel või teisel moel ebasoodsas olukorras. Pakume läbi erinevate sotsiaalsete tegevuste noortele kindlust ja tuge, mille nad saavad edasi kanda oma kodukoha eakaaslastele. Projekti programm on üles ehitatud selliselt, et see võimaldab osalejatel õppida ja saada tuge, toetada iga osaleja omaelemendi leidmist, tugevuste ja potentsiaali rakendamist ja õigete valikute tegemist.

Huvikeskuse maja, vana kreisivalitsuse hoone 18. sajandist, asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal Wiedemanni 4. Kui eelmisel aastal saime tänu toetajatele hoonele uue ja uhke välimuse, siis sel aastal saime korda majaesise platsi, mis kaeti kivisillutisega. Samuti oleme teinud iluremonti kõikides noortekeskustes.

 Huviharidus

Aasta algas suurte võitudega, kui automudelistid tõid 18. jaanuaril koju kaks kulda, viis hõbedat ja kolm pronksi ning samal päeval võidutses võimlemiskool Kirke kahe kulla ja kahe hõbedaga.

Automudelism

Juhendaja on Raido Põldäär, kes käib noortega üleriigilistel võistlustel, aitab mudeleid ehitada, annab edasi teadmisi töövahendite ja -pinkide kasutamisest. Automudelistid võitsid aastaga 11 kulda, üheksa hõbedat ning üheksa pronksi.

Võimlemiskool Kirke

Kirke juhendajad on Lia Puhm ja Pille-Riin Puhm. Aastaga tõid võimlejad koju neli pronksi, neli hõbedat ning kolm kulda.

7. novembril esineti kolme rühmaga Kalevi võimlemispäeval Türil. Kirke 29 tüdruku (6–17aaastased) esinemised õnnestusid hästi.

Kahju oli, et eriolukorra tõttu tühistati võimlemisvõistlusi ja festivale. Eriti kurb meel on ära jäänud rahvusvahelisest võimlemisfestivalist Itaalias Ricciones.

Märtsist maini tegid võimlemiskooli vanema rühma tüdrukud oma karantiiniaja treeningutest videoid, millele juhendajad andsid kord nädalas tagasisidet. Mais said võimlejad osaleda välitreeninguil lossipargis. Loodame, et sel hooajal plaanis olevad võistlused ja festivalid toimuvad ning mis peamine – et 15. mail 2021 toimuks Kirke 25 aasta juubeli etendus!

Beebikool 

Juhendajad Ille Palusalu ja Inga Sammal. Beebikool arendab last igakülgselt. Lihtsad tegevused innustavad kaasa tegema, laulma, tantsima ja meisterdama. Ringis istumine arendab kuulekust, käelised tegevused toetavad peenmotoorikat. Koostegemine tugevdab vanema ja lapse suhet. Lapsed õpivad suhtlema ja üksteisega arvestama. Vanemad leiavad omale sõpru ja lastele mängukaaslasi. Beebikooli nimekirjas on ligi 50 last. Koroona tõttu käis beebikooli õpe märtsis video vahendusel Youtube’is. Ühte selleaegset videot on Youtube’is vaadatud ligi 1200 korda.

Suvel olid beebikooli tunnid promenaadil vabas õhus, osales väga palju lapsi ja vanemaid. Loodame, et sel hooajal saame koos käia suveni ja osaleda beebidega ka Läänemaa tantsupeol Päevatee, mis koroona tõttu edasi lükati.

Loovtants

Juhendaja Triin Reemann. Loovtantsutunnid ei ole suunatud saavutustele, vaid lapse individuaalsele arengule läbi liikumise, iseenda füüsilise tunnetuse, selles arenemise, läbi loovliikumise, mängu ja kontakti.

Igal aastal leiame oma grupiga siiski väljendusvõimaluse Koolitantsu festivalil. Nii ka nüüd, kus veel vahetult enne koroona tõttu sulgumist osalesime väljavalitutena maakondlikul tantsupäeval.

Plaanis oli lavastada tantsuetendus „Kartulilapsed” Iloni Imedemaa suvelavastusena, kuid see jäi koroona tõttu ära. Loodetavasti saab see teoks nüüd aasta hiljem, selles osalevad lisaks loovtantsu lastele ka Tallinna Püha Johannese kooli tantsuringi lapsed. Koreograaf on peale Triin Reemanni Kärt Tõnisson. Originaalmuusika loob Silver Sepp.

Ka sel õppeaastal läheme Koolitantsu festivalile, kui see toimub.

Djembe-ring

Juhendaja Arno Suislep. Esinesime Fra Mares ja Haapsalu kultuurikeskuses. Koroonaviiruse tõttu sel õppeaastal kahjuks esineda pole saanud. Õnneks korra saime sügisel mängida Haapsalu linna algkoolis. Loodame, et tulevikus õnnestub külastada mõnda muusikafestivali välismaal.

Draamaring

Juhendaja Anne Suislep. Eriolukord võttis algul nõutuks, sest draamaring ei saanud harjumuspäraselt osaleda teatrifestivalidel ning märtsi esietendus lükkus teadmatusse. Siis avanes meil võimalus korraldada esietendus hoopis suvel, ja veel Iloni Imedemaal.

2. augustil toimuski maailmaesietendus, sest uhiuue näidendi „Iloni pliiatsid joonistavad” kirjutas spetsiaalselt meie ringi jaoks Krista Kumberg. Südamlik lugu läks paljudele vaatajatele korda ning draamaring sai kutse sõita järgmisel aastal esinema Rootsi, sest kuulsa kunstniku Ilon Wiklandi elust inspireeritud lugu soovivad näha ka Stockholmi, Göteborgi ja Lundi eestlased. Seega ootame väga, et järgmisel aastal saaks teoks meie esimene välisturnee. Loomulikult loodame välja tuua uue lasteaiateemalise lavastuse ning saada rohkem aimu käsivõitlusest Eva Kalbuse juhendamisel. Täname kõiki toetajaid!

Rularing

Juhendaja Kristjan Meigas. Kogu rularingi ajaloo jooksul Haapsalus oleme unistanud sisepargist. Detektiivitöö algas treeneril juba kaks ja pool aastat tagasi. Hea asjaga lähebki aega: nüüd saime parimatest ruumidest parima. Selle eest eriline tänu kõigile, kes selle võimalikuks tegid! Rulapark on avatud neljal päeval nädalas ja asub Nurme 1 võimlas.

Rularingi eesmärk on pakkuda aktiivset tegevust, tugevdada tervist ja arendada mitmekülgselt õpilaste kehalisi võimeid, motoorseid oskusi, koordinatsiooni, tasakaalu, vastupidavust. Noored õpivad varustust ja turvavarustust valima ning seda hooldama. Rularingi järgmise aasta eesmärgid on lihtsad: pehmeid kukkumisi, võistlusi, palju nalja ja kambavaimu.

Enesekaitse

Juhendaja Veiko Pärnaste. Meie treeningud aitavad kõigil saada parema füüsise ning suurema enesekindluse. Järgmise aasta eesmärk on tuua võistlustelt medaleid.

Enesekaitsetreeningutel õpitakse tundma oma keha, kuidas selle eest hoolitseda läbi erinevate harjutuste (painutused, venitused, koordinatsiooniharjutused, reaktsiooni arendavad tegevused jne). Läbitakse võitluskunstide ajalugu ja õpitakse eetikat ning tutvutakse võitluskunstide filosoofiaga.

Malering

Juhendaja Kalev Mänd. Malering tegutseb huvikeskuses teist aastat. Ringi eesmärk on õpilaste loogilise mõtlemise arendamine, malemängu õpetamine ning järelkasvu kasvatamine maletajate ridadesse.

Käsitöö

Juhendaja Lygija Suislep. Üks meie populaarsematest ringidest. Seni eelistasid seda ringi algkooli lapsed, mis on arusaadav asukoha tõttu – asume ju algkooli kõrval. Sellest õppeaastast, kui algkool kolis remondi ajaks Kuuse 1 majja, kolis ka käsitööring sinna, õpilastele lähemale. Nüüd on ka põhikooli õpilastel ringi mugavam tulla.

Käsitööring arendab õpilase vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu ja kujutlusvõimet ning kasvatab tööks vajalikke isikuomadusi: iseseisvust, kohusetunnet, püsivust, täpsust. Samuti on eesmärk kasvatada austust eesti ja teiste rahvaste käsitööpärandi vastu.

Kunstiring ja kunstistuudio

Juhendaja Tiiu Randmann-Mihkla. Kevadine eriolukord lükkas ka aprilli planeeritud kunstistuudio aastanäituse „Kuhu edasi?” määramata ajaks tulevikku. Läks aga päris hästi ja me saime näituse Haapsalu kunstikooli hoovigaleriisse üles panna kohe uue õppeaasta alguses. Suur tänu!

Ka usteinstallatsioon, mis oli samanimelise näituse osa, õnnestus juunis Haapsalu kultuurikeskuse ette kokku panna.

Kevadine eriolukord noorsootöös

Eriolukord nõudis ma meilt muudatusi kõikjal – nii huvikeskuse ringides kui ka noorsootegevustes. Koolid suleti ja kiirelt tuli üle minna suhtlemisele distantsilt. Nii kolisid ka meie juhendajad ja noorsootöötajad veebi.

Ennekõike oli see raske aeg noortele, kes vanuse tõttu ei oska tulla toime olukorraga, kus nad ei saa olla liikumises, kohtuda sõpradega ning teha oma igapäevaseid harjumuspäraseid tegevusi. Sunnitud kodusolemisega toimetulek oli nii mõnegi jaoks raske.

Ühelt poolt püüab kool teha kõik endast oleneva, et õppeprogrammid saaksid parimal kujul läbitud ja teadmised omandatud, teisalt ei teadnud me ju keegi, kui kaua olukord kestab. Kui enne sai iga noor valida, kus käia, siis nüüd olid huviringid ja muu meelepärane tegevus elust välja lõigatud.

Noorsootöötajad kolisid samuti veebi. Kiirelt sai loodud veebinoortekas, kus iga päev oli noortele suunatud tegevusi, mille seast igaüks sai ise teha oma valiku – oli selleks fotokonkurss, tantsuvõistlus või muu sobiv asi.

Karantiiniliin oli samuti noortele suunatud veebikeskkond, kus noor sai ühendust võtta noorsootöötajaga ning vestelda teemadel, mis parasjagu hingel olid. Lisaks valmistasid noorsootöötajad lihtsaid toite, mida noored said kodus proovida videote järgi teha.

Igapäevastele tegevustele lisaks oli eesmärk toetada ka neid noori, kellel polnud kodus arvutit. Selleks tegime üleskutse „Igale Läänemaa kooliõpilasele oma arvuti”.

Noorsootöötajate südamesoov oli olla noortele toeks ka tänaval. Kodus oli noortel igav ning hakati kogunema – algul salaja, hiljem avalikult. Noorsootöötajad jalutasid paarikaupa linnatänavail ning kõnetasid noori viisakalt, vestlesid ja panid südamele siiski kodus püsida. Noorsootöötajate vajalikkust ei pea enam ammu tõestama.

Noortekeskused

Kõik meie keskused tegutsevad avatud noorsootöö põhimõttel. Noortekeskused on loodud noorte toetusel, nende eelistustest lähtuvalt ning töötavad eelkõige nende huve ja vajadusi silmas pidades.

 Jõõdre noortetuba

Noorsootöötaja Jaanika Miller. Jõõdre noortetoal on olnud muutusterohke ning põnev aasta.

Jõõdre noortetuba on hubane ja kodune noorte kokkusaamise koht, mis pakub nii tegevusi kui ka lihtsalt võimalust tulla ja puhata. Kui tahad, võtad kasvõi teki ja padja ja lähed viskad pikali, kui uni murrab. Seda on ka juhtunud. 😊

Oleme käinud matkaradadel – igal aastaajal. Hiljuti külastasime siserulaparki, kui see oli veel avalikkusele suletud.

Noortetuba sai sel keerulisel aastal uue hingamise, sest saime õhksoojuspumba, millest oli külmal ajal puudus. Samuti tegime koroonaviiruse taandumise ajal ühes oma ruumis kerge remondi, kus noored olid kõvasti abiks. Remonditud toas on multifunktsionaalne laud, kus saab mängida õhuhokit, piljardit ja lauatennist. Eriti popp on igas vanuses noorte seas õhuhoki.

Täitsime ka ühe noorte unistuse – hankisime uue uhke ahju, kus saab nüüd küpsetada suuri pitsasid ja plaadikooke.  Meie noortekeskuses ei jää mitte ühelgi noorel kõht tühjaks – alati leiab midagi söödavat, koos kokkame mitmesuguseid toite.

Kevadise eriolukorra ajal olime noortega tihedas kontaktis veebi kaudu. Noored ja noorsootöötajad suhtlesid pidevalt ning oldi kursis, kes midagi teeb ja kuidas kellelgi läheb.

Panga noortekeskus

Noorsootöötajad Kedri Nurme ja Kati Vidrik. Jõõdre noortetuba asub Panga noortekeskuse lähedal, mistõttu käib tihe koostöö. Võib isegi öelda, et oleme üks noortekeskus kahes kohas.

Tihe koostöö on ka Ridala põhikooliga. Oleme läbi viinud tervisliku nädala ja spordinädala, samuti on noortekeskus võõrustanud lasteaialapsi. Meil on väga lahedad noored.

Wiedemanni noortekeskus

Noorsootöötajad Kairi Õunaid, Katrin Nuuter ja Madli Uuemäe. Noored osalesid projektis Nopi Üles ja nii saabusid meile kangoo jumps’i saapad. Toimus ka esimene kangoo jumps’i näidistreening ja selle tulemusena saab üks Haapsalu inimene minna treenerikoolitusele.  Järgmisest aastat avame juba trenni – tulge siis hüppama!

Sügisest algas huviring „Koogelmoogel käpas?”, kus noored õpivad igal pühapäeval süüa valmistama, retsepte lugema ja koostama ning kööginippe.

Kui koroona meid isolatsiooni ajas, ei jäänud me käed rüpes istuma. Usinad noorsootöötajad õmblesid ja jagasid noortele maske.

Kastani noortekeskus

2020. aasta tõi meile palju üllatusi. On julgustav, et suutsime pandeemia ajal olukorda kontrolli all hoida. Meie noortekeskus oli eriolukorra ajal 18. märtsist 1. juunini suletud, kuid sel ajal kontrollisid noorsootöötajad Kastani, Kuuse, Rannarootsi ja Metsa tn piirkonda, kuhu noored tavaliselt gruppidena kogunesid.

Erolukorra ajal suhtlesime noortega telefoni teel ja interneti vahendusel. Juunist jätkas noortekeskus tööd tavarütmis. Augustis oli noortekeskuses suurpuhastus ja remont, mille tegime oma jõududega.

Sügisel on toimunud noorte kabeturniir, lauahokivõistlus, lauatennisevõistlus ning minipiljardi- ja tavalise piljardi turniir.

Noorte Tugila

Noorsootöötaja Katrin Nuuter. Noorte Tugila Tegevuskava eesmärk on töö kaotanud või koolist lahkunud noorte võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noorte Tugila tegutseb 2015. aasta lõpust.

Uuel aastal korraldame noortelaagri Puskus, see on mõeldud 15–26aastastele. Seekordse laagri teema on enesekindluse leidmine. Meid abistavad vabatahtlikud päästjad, kaitseliitlased, Punane Rist ja toidupank. Varem on toimunud kolm laagrit, mille teemad olid kunstiteraapia, noorte kohustused ja õigused ning huvid.

Tegevusi rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” raames.

Ootame uusi tugitavaid. Noored, teie päralt on maailm!

Haapsalu Noorte Huvikeskus tänab südamest kõiki häid partnereid ja toetajaid!

Reelika Ender

Haapsalu noorte huvikeskuse direktor

Tasutud tekst

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments