Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Regina

regina@le.ee

Teisipäeval, 17. märtsil 2020 kell 16 toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.
Planeeritav ala suurus on u 30 000 m². Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linnale kuuluvate Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piire ja määrata Masti tn 7 krundile ehitusõigus ja tingimused kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), krundi heakorra, haljastuse, tehnovõrkude, liiklus- ja parkimiskorralduse kavandamiseks. Kooli tarbeks ja avalikuks kasutuseks kavandatav jalgpallihall kavandatakse Uuemõisa mõisa peahoone ja pargi muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Planeeringulahendus ei muuda Ridala valla üldplaneeringut.
Eskiislahendusega saab tutvuda 3. kuni 17. märtsini 2020 Haapsalu linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel www.haapsalu.ee.

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments