MTA: salasigarettide müügi taga võib olla kuritegelik ahel

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Salasigarette peidetakse tihti mõne teise kauba pakendi sisse. Foto: MTA

Kogu Euroopa Liidus tekib salasigarettide käitlemisest igal aastal kokku umbes 10 miljardit eurot kahju. Salasigarettide tõkestamine on nii maksu- ja tolliameti (MTA) kui ka ELi-ülene prioriteet kuritegevuse vastases võitluses järgmisteks aastateks, teatas amet.

Maksu- ja tolliamet avastas 2017. aastal kokku 15,4 miljonit ebaseaduslikult Eestisse toimetatud salasigaretti ja esialgse prognoosi kohaselt võib salasigarettide poolt mullu tekitatud aktsiisikahju ulatuda 30 miljoni euroni.

Läänemaal võib MTA andmetel salasigarettide osakaal ulatuda umbes 11 protsendini.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul kannab Eesti kui ELi välispiiri äärne riik olulist vastutust ELi inimeste tervise ja majanduse kaitsmisel ning üheks ohustavaks teguriks siinjuures on salasigarettide kaubandus.

„Eesti on paljuski transiitriik salasigarettide teel ELi turule, kuid osa salasigarette müüakse ka siin. Viimaste andmete järgi oli salasigarettide osakaal Eesti siseturul ligikaudu 15 protsenti, mille müügist tekkinud tulu kahjustab ausat konkurentsi,“ rääkis Reitmann.

„Ainult järelevalve ning siia saabuvate salasigarettide avastamisega me salasigarette turult päris välja juurida ei suuda, selleks on vaja ka inimeste abi.“

MTA alustas täna koostöös Philip Morris Eestiga salakaubanduse-vastast kampaaniat, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ja juhtida tähelepanu salasigarettide müügi taga peituvale kuritegelikule ahelale.

„Salasigarettide müügiahelat iseloomustab tavapärane kuritegeliku ahela struktuur, kus kõige rohkem teenivad salakauba müügist ahela tipus olevad kurjategijad, kasutades ära hierarhias madalamal astmel tegutsevaid müüjaid. Nagu muudki kurjategijate võrgustikud, tegutsevad ka salasigarettide müüjad konspireeritult,“ selgitas Reitmann.

Philip Morris Baltikumi juhi Mindaugas Dacys sõnul on pikaajaline koostöö salaturuvastases võitluses Philip Morrise ning Eesti maksu- ja tolliameti vahel näidanud ameti pühendumust ja tööd salasigarettide kaubanduse vastases võitluses.

„Siiski on salasigarettide osakaal 15% ja jätkuvalt probleem ausatele ettevõtjatele ning valitsusele, kes kaotab maksutulu. Salakaubandus vajab tähelepanu ja avalikkuse parem informeeritus ning toetus mängivad olulist osa illegaalse tegevuse vähendamisel.“

Kampaania eesmärk on aidata luua olukord, kus kellegi jaoks ei tuleks uudisena see, et salasigarettide ahelas turustatakse ka järeletehtud sigarette, milles sisalduva üle puudub igasugune kontroll, salasigaretid on kättesaadavad ka alaealistele ning kurjategijatele liikunud raha võrra jäävad riigi poolt pakutavad teenused arendamata.

„Kuid ennekõike tahame teavituse abil anda edasi sõnumi, et salasigarettide müük on reeglina seotud organiseeritud kuritegevusega ning müügikohad võivad kaasa tuua kuritegevuse kasvu naabruskonnas. Seetõttu on oluline, et inimesed seda märkaksid ja meile ka sellest teada annaksid,“ rääkis Reitmann.

MTA-le saab saata vihjeid salakauba kohta telefonile 800 4444 või aadressile vihje@emta.ee.

Lisainfot saab www.salasuits.ee.

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Arvos
5 aastat tagasi

Saamatajäänud kasum pole mitte kunagi kahjum. Miks ei pakuta konkurentsi salasuitsudele odavate hindadega? irw.