Kaidi Silver-Schöbe: Nõval tuleb peale eakate arvestada ka tööinimestega

Tarmo Õuemaa

tarmo@le.ee

Kaidi Silver-Schöbe. Foto: Arvo Tarmula

Lääne-Nigula vallavolikogu valimistest võtab osa ka üks väiksema paikkonna inimesi ühendav nimekiri, mis on valmis lahendama ka suure valla küsimusi.

Kaidi Silver-Schöbe, olete valimisliidu Kodune ja Kultuurne Nõva esinumber. Palun tutvustage ennast.

Olen põline Nõva elanik, abielus, kahe lapse ema. Vahepeal Nõvalt ära käinud, nüüd ringiga tagasi jõudnud. Olen rohkem sotsiaalvaldkonna inimene. Olen õppinud sotsiaalpedagoogikat ja olen sotsiaalpedagoog. Sotsiaaltööalase kõrghariduse omandasin Saksamaal. Olen töötanud Saksamaal ja Eestis võlanõustajana. Kui kiidelda, siis Eesti võlanõustamine on paljuski minu üles ehitatud.

Tutvustage oma valimisliitu.

Tehtud on see tahtest midagi kohapeal muuta. Tihti juhtuvad mere peal õnnetused kogenud kalameestega, kes lähevad liiga julgeks ja kaotavad ohutunde. Minu meelest on meil Nõva valitsemises praegu ka täpselt sama efekt – inimesed, kes on praegu võimul, on seal olnud nii kaua, et on kas rutiinis kinni või ohutunde kaotanud ja teevad otsuseid, mis on kasulikud küll neile, aga mitte kogukonnale.

Ma saan aru, et teie eesmärk on Nõval moodustada osavallakogu, aga miks peaksid teised Lääne-Nigula inimesed teie poolt hääletama?

Meie eesmärk on demokraatlik valitsemine, et säiliks elu praegustes valdades – Nõval, Noarootsis, Martnas – ja et need kohad säilitaksid omapära.

Haridus on minule väga oluline. Me ei saa kõiki koole viia keskusesse. Midagi peab kohapeale jääma, sest see hoiab paiga elujõulisena, et noori inimesi oleks ja tuleks.

Meile on tähtis siinne ilus ja Euroopa mõistes puutumatu loodus. Ma olen elanud kümme aastat Eestist eemal ja oskan selle võrra seda ka rohkem hinnata.

Kuidas saaks omavalitsus ilusat loodust valla arendamiseks ära kasutada?

Seda tuleks rohkem tutvustada. Praegu on seda teinud peamiselt RMK ja Silma õpikoda, aga siin on veel palju teha. Turism on üks Loode-Eesti võtmevaldkondi. Välismaal on piirkondi, mis elatuvadki turismist, ja ma arvan, et Loode-Eestis oleks see sama oluline. Koostöö turismiettevõtete vahel peaks olema tugevam ja see valdkond peaks mitmekesistuma. Praegu piirdub see majutuse ja toitlustusega. Isegi lihtsalt majutusega, sest ega seda toitlustust siin nüüd palju ka ole.

Millised on teie valimislubadused?

Õigem oleks öelda, et meil on teesid ja tegevuskava. Olulisemad punktid on külaelu, haridus- ja kultuurielu säilitamine ja arendamine, loodusturismi edendamine ning demokraatliku, läbipaistva ja korruptsioonivaba asjaajamise tagamine kohalikus omavalitsuses.

Kodulähedaste koolide säilitamise lubadusega ei eristu te teistest Lääne-Nigula valimisnimekirjadest.

Jah, ja see on positiivne. Kuna meie nimekiri on teistega võrreldes suhteliselt lühike, siis me panustame koostööle teistega ja see on hea, kui tahame ühte ja sama.

Nõva kooli ümber on käinud terve aasta võitlus praeguse vallavõimu ja kooli hoolekogu vahel, kes kardab, et vallajuhid tahavad kooli kinni panna. Teie nimekirjas on nii koolidirektor, kelle vallavanem vallandas, kui ka hoolekogu esimees. Kas te olete Nõva kooli eest võitlemise nimekiri?

Ei. Nõva kool on meile lihtsalt kõige tuttavam, aga seda ei tuleks üle tähtsustada.

Mida teha, et Nõva pisike kool saaks tegutseda ja õitseda?

Vallas tuleb mõned asjad üle vaadata: kuidas meil on avatud vallamaja ja raamatukogu, et ka tööinimene saaks seal käia. Me peame vaatama, kellele me kohapeal keskendume, kas ainult vanuritele, kellel on kogu aeg aega igal pool käia või ka neile, kes käivad Nõvalt kaugemal tööl. Tööealised elanikud, lastega pered peavad saama öelda, et jah, Nõva on hea elukeskkond. Nüüd on pood õnneks kauem lahti, aga varem oli isegi pood ainult kümnest viieni. Kes käis vallast väljas tööl, ei saanud Nõval ei poodi, ei raamatukokku, ei postipunkti. See suhtumine tuleb uuesti üle vaadata arvestusega, keda me Nõvale elama tahame. Praegu on olematu ka näiteks õpilaste transport. Selle saaks ühitada kaugemate külade vanemate inimeste transpordiga. Ma saan aru, et arst on eraettevõtja, aga ka arstiajad on praegu sellised, et kui mul on näiteks vaja lapsega minna arsti juurde, siis pean selleks vaba päeva võtma. Pisiasjad, mis summeeruvad.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments