Urmas Reinsalu tahab politseile suuremaid õigusi pagulaste riigist välja saatmiseks

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Prokuröride üldkogu 31. märts 201747

Urmas Reinsalu täna Haapsalus toimuval prokuröride üldkogul. Foto: Arvo Tarmula

Justiitsminister Urmas Reinsalu esitas täienduse karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõule, mis lubab vanglakaristuse saanud pagulase riigist välja saata, kui ta on politsei hinnangul ühiskonnale ohtlik.

„Meil on mõningaid rahvusvahelise kaitse all olevate isikutega seotud juhtumeid, kus on algatatud kriminaalasi. Kehtiv seadus ütleb, et politsei- ja piirivalveametil on õigus isik välja saata, kui ta on sooritanud esimese astme kuriteo, mille eest minimaalne karistus on viis aastat vabaduse kaotust. Me analüüsisime seda ministeeriumis ja leidsime, et oleks mõistlik anda politsei- ja piirivalveametile rohkem vabadusruumi juba madalamal künnisel – piisaks kuriteost, mille puhul isikut on karistatud vangistusega ja on olemas eeldus, et isik on ühiskonnale ohtlik,“ rääkis Reinsalu täna Haapsalus toimunud prokuröride üldkogul.

Märtsikuus algas Haapsalu kohtumajas protsess, kus kohtupinki astus perevägivallas ja ähvardamises süüdistatav Süüriast pärit pagulane Samer Khatebi. Tüli käigus teipis mees naise käed kinni, tarvitas tema kallal vägivalda ja ähvardas naise põlema panna, olles enne talle peale läigatanud süttivat vedelikku.
Tegemist on esimese juhtumiga Eestis, kus süüdistatavaks on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel Eestisse saabunud inimene.
​Kas tulevane seadusemuudatus võib laieneda ka Khatebile, sõltub Reinsalu sõnul eelkõige kohtuotsusest. 

Kas ja kui ohtlik isik on, otsustatakse vastavalt asjaoludele, otsustajaks on PPA. „Nende määrata jääb, kas ühiskonnaohtlikkus on potentsiaalne ja tuleneb võimalikust tulevasest retsidiivsest käitumisest või lähtub kõrgendatud ühiskonnaohtlikkus juba toime pandud teo asjaoludest,“ selgitas justiitsminister. Näiteks võib välismaalane toime panna mitmeid väiksemaid rikkumisi, kuid sellegi poolest võib esineda põhjendatud alus pidada sellist välismaalast ohtlikuks Eesti ühiskonnale.

Eelnõu on praegu riigikogu menetluses. Reinsalu saatis riigikogule eile kirja, et eelnõud mainitud sätetega täiendataks. Riigikogu õiguskomisjon arutab eelnõud järgmisel nädalal.
„Ma loodan, et see eelnõu venima ei jää ja parlamendis seda ka toetatakse. Ma usun, et eelnõu võetakse lähema aja jooksul vastu ja hakkab üsna pea ka kehtima,“ avaldas minister lootust. „See on lihtsalt asi, mis tuleb tulevikku silmas pidades ära teha.“

Reinsalu allkirja kandvas kirjas riigikogu õiguskomisjonile põhjendatakse, et Istanbuli konventsiooni eesmärgiks on ennetada naistevastast vägivalda ning abistada vägivallaohvreid läbi erinevate meetmete.
„Pagulasseisundi staatuse saanud isikute poolt toime pandud kuriteod on viimasel ajal olnud seotud naistevastase vägivallaga ja arvestades Istanbuli konventsioonist tulenevat eesmärki kaitsta naisi igasuguse vägivalla eest, tuleb selle tõhusaks rakendamiseks muuta ka vastavat regulatsiooni.“

Istanbuli konventsioon

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon võeti vastu Istanbulis 11. mail 2011. aastal.
Eesti poolt allkirjastas selle 2. veebruaril 2014.aastal toonane justiitsminister Andres Anvelt.

Konventsioonil on 5 põhilist eesmärki:
1. kaitsta naisi vägivalla kõigi vormide eest, ennetada, karistada ja kaotada naistevastast vägivalda ja perevägivalda;
2. aidata kaasa naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimisele ning edendada naiste ja meeste sisulist võrdõiguslikkust, sealhulgas naiste jõustamise kaudu;
3. töötada välja igakülgne raamistik, poliitikad ning meetmed naistevastase vägivalla ja perevägivalla kõigi ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks;
4. edendada rahvusvahelist koostööd naistevastase ja perevägivalla kaotamiseks;
5. toetada ja abistada organisatsioone ja õiguskaitseorganeid, et nad teeksid tõhusat koostööd ning võtaksid omaks integreeritud lähenemise naistevastase ja perevägivalla kaotamisele.

14 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
LEA
4 aastat tagasi

Tere kõigile. Ma nägin kommentaare inimestelt, kes juba said oma laenu 1STMS CREDIT UNION, ja seejärel otsustasin taotleda nende soovituste kohaselt ja mõni tund tagasi kinnitasin oma 30 000 euro suuruse isikliku pangakonto, mille taotlesin. See on tõesti suurepärane uudis ja ma annan nõu kõigile, kes vajavad teie e-posti teel taotlust, esitades taotluse (1stms.creditunion@gmail.com). Mul on hea meel saada laenu, mida ma palusin.

Õiguskomisjon algatas pagulasstaatuse äravõtmist laiendava eelnõu | Lääne Elu
5 aastat tagasi

[…] kirjutas Lääne Elu, et justiitsminister Urmas Reinsalu esitas täienduse karistusseadustiku ja välismaalaste seadu… mis lubab vanglakaristuse saanud pagulase riigist välja saata, kui ta on politsei hinnangul […]

ÜRO pagulasamet: Reinsalu soov kuriteo sooritanud pagulased välja saata ei vasta rahvusvahelisele õigusele | Lääne Elu
5 aastat tagasi

[…] Urmas Reinsalu esitas eelmisel nädalal täienduse karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõule, […]

eesti pensionär
5 aastat tagasi

kes küll lõpetaks sellise riigi tegevuse lubada meile siia muidusööjaid, kindlustada neid elukoha ja toetussummadega. No ei ole sealt tulnutel harjumust tööd rügada ja vaikset rahulikku elurütmi pole neil ammugi, keevaverelised, pooletoobised ,ei kõlba nad siia.Kui veel kuidagi saaks pidurit tõmmata et rohkem ühtegi meie linna ei saabuks.

oh õudust
5 aastat tagasi

millegipärast valimisurni juures arvad vastupidist

Eestlane
5 aastat tagasi

Soovitan tänasest Postimehest Anneli Ammase reporti Haapsalu pabulastest lugeda…
Et tegelikult keegi ei käigi tööl ja elawad lahus vanemad jne…

lõpuks
5 aastat tagasi

ometi keegi jagas ära, et neid süütajaid ja süttijaid tuleb ruttu ja mida rohkem,seda parem minema saata.

kuhu saata
5 aastat tagasi

Koju,oma riiki ülesehitama peale sõda.

Kübe
5 aastat tagasi

Kui neid on kuhu “tagasi saata” kuriteo sooritamisel siis miks mitte neid kohe “sinna tagasi” saata ei saa? Jääksid kuriteod ära ja isesüttivad naised samuti,

saadame
5 aastat tagasi

peo, lillede ja siniste vilkuritega

tegelema peaks
5 aastat tagasi

mtü dega , mtüd kasutavad immigrante ,et rikastuda