Läänemaa kultuuripärliks kandideerib kuus inimest

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Maakonna kultuuripärli preemiale on esitatud kokku 73 ettepanekut, Järavamaal ettepanekute esitamine veel kestab.

Kõige enam, 19 ettepanekut, esitati Tartumaal. Tartumaale järgnevad Harjumaa kaheksa, Pärnumaa seitsme, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Läänemaa ja Lääne-Virumaa kuue ning Raplamaa ja Valgamaa viie ettepanekuga. Saaremaalt ja Võrumaalt laekus neli ettepanekut ning Jõgevamaalt, Põlvamaalt ja Viljandimaalt kaks ettepanekut. Järvamaal saab esitada ettepanekuid 1. detsembrini.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunsti-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevaid inimesi maakondades. Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas ja selle saaja otsustab maakondlik ekspertgrupp või spetsiaalne komisjon.

Preemia suurus võib maakonniti erineda. Kultuurkapitali eraldatav preemia on igas maakonnas ühesuurune, 1300 eurot, kuid maakonnas võivad koostööpartnerid lisa maksta.

Preemia kandidaadiks võis esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kultuuripärli preemiad antakse üle detsembris või jaanuaris.

Kultuurkapital annab maakondlikke kultuuripreemiaid välja 2006. aastast. Idee pärineb Harjumaalt, kus on kultuuripärli preemiat välja antud 2003. aastast.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments