Looduskaitsepreemia ja -märgid ootavad nominente

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Keskkonnaministeerium ootab ettepanekuid tänavuse Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia ja Eesti looduskaitsemärgi kandidaatide kohta 15. aprilliks.

Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia määratakse pikaajalise väljapaistva tegevuse eest looduse uurimisel, looduskaitse korraldamisel, looduskaitseteadmiste levitamisel ja säästva looduskaitse põhimõtete propageerimisel. Preemiat on välja antud 1989. aastast ning alates 2010. aastast antakse Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia saajale ka looduskaitse kuldmärk.
2013. aastast on Kumari nimeline looduskaitsepreemia 5000 eurot.

Eesti looduskaitse märgiga tõstetakse esile teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel, looduskaitse edendamisel, arendamise ja tutvustamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Võitjad kuulutatakse välja maikuus, kui algab üle-Eestiline looduskaitsekuu.

Esimene preemia anti Fred Jüssile, veel on premeeritud näiteks Edgar Valterit, Rein Maranit ja Viktor Masingut ning Looduse Omnibussi vedajat Jaan Riisi. Möödunud aastal sai Kumari preemia ornitoloog, rõngastuskeskuse ja Matsalu rahvuspargi endine juht Taivo Kastepõld.

Eerik Kumarit (1912–1984) tuntakse silmapaistva teadlase ja õppejõuna ning looduskaitse organisaatorina. Ta oli ligi 30 aastat Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjoni esimees, kelle eestvõttel koostati pärast Teist maailmasõda looduskaitseseaduse eelnõu, mis jõustus 1957. aastal. Sama seaduse alusel loodud kaitsealad kuuluvad ka praegu kaitstavate loodusobjektide hulka. Kumari algatas ka Eesti punase raamatu pidamise, mille esimene nimestik ilmus 1979. aastal. Samuti koostas ta 1982. aastal Eesti punase raamatu rahvaväljaande.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments