Töötukassa teenuste kättesaadavus on paranenud

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Veebruaris võttis end Eestis töötuna arvele vähem inimesi kui jaanuaris, kuid kokkuvõttes registreeritud töötute arv mõnevõrra kasvas. Veebruari lõpus oli töötuna arvel 50 073 inimest ehk 7,6% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Veebruaris registreeris end töötukassas 6661 uut töötut ehk vähem kui jaanuaris. Ka töötuna arveloleku lõpetamisi oli veebruaris vähem kui jaanuaris. Veebruaris lõpetati arvelolek 5746 inimesel ja 56% arveloleku lõpetamiste põhjuseks oli tööleminek. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib väita, et tegelik hõivesse liikujate osakaal on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Veebruari jooksul oli töötuna arvel 54 898 inimest, kuu lõpus oli registreeritud töötute arv 50 073. Võrreldes 2011. aasta veebruariga on registreeritud töötute arv vähenenud 23% võrra ja registreeritud töötuse määr on langenud 10,1%-lt 7,6%le.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr veebruaris jätkuvalt Ida-Virumaal (13,2%) ning madalaim Tartumaal (5,2%).

Varasema töökogemusega registreeritud töötute osakaal kõigist registreeritud töötutest oli veebruari lõpus 90%. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (21%), kelle hulka kuuluvad reeglina ka ehitustöölised, lihttöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajaid (17%).

Veebruari jooksul lisandus vähem tööpakkumisi kui jaanuaris. Kuu jooksul lisandus 2570 uut tööpakkumist, kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 6712. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (27%). Järgnesid oskus- ja käsitöölistele (14%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele (13%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales veebruaris 6478 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1092 inimest. Tööpraktikal osales 821, tööharjutusel 524 ning tööklubis 764 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1835 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 42 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 74 uut töökohta. Palgatoetusega oli veebruaris töötamas 2113 inimest. Lisaks osales veel 1198 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul paranes käesoleva aasta alguses töötukassa teenuste kättesaadavus inimestele võrreldes eelmise aastaga märgatavalt, ületades ka seatud eesmärke. Kui eelmisel aastal osales veebruarikuus töötukassa kaudu tööd otsivatest inimestest erinevatel teenustel 13,5%, siis tänavu on teenustel osalejate protsent 27,1, lisa ta.

Töötukassa maksis veebruaris töötuskindlustushüvitist 10 420 inimesele ehk 19% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 310 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligi 2,8 miljonit eurot. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai veebruaris 10 047 inimest ehk 18% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa veebruaris 520 inimesele. Keskmine veebruaris määratud hüvitis oli 1241 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 676 tuhat eurot.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa veebruaris 213 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1378 eurot ning hüvitisteks maksti veebruaris 306 tuhat eurot.

Eesti Töötukassa

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments