Ridala vallavalitsus ja Panga küla noortekeskus aitavad noortel raha taotleda

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Ridala vallavalitsus ja Panga küla noortekeskus aitavad noortel oma projektidele noorte algatusfondist (NAF) raha taotleda, aidates neil taotlusi kirjutada.

Noored peaksid tulema Ridala vallavalitsusse või Panga küla noortekeskusse, kus noorsootöötajad neid projekti kirjutamisel abistavad.

Projekti rahastuse taotlemiseks on oluline, et noored tahaksid projektiga korda saata midagi head oma piirkonna noorte jaoks ning viia ideed selles piirkonnas ka ellu. Eriti hea oleks, kui projektist saaksid osa 12–16-aastased noored.

Projekte võetakse vastu 1. veebruarist 15. veebruarini. Kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamist annab rahastuse kohta vastuse hindamiskomisjon, kuhu kuulub üks noorsootöötaja ja neli noort projekti esitanud noore piirkonnast.

Projektide elluviimiseks on noortel aega 1. veebruarist kuni 1. augustini. Projekti fond kokku on 1917 eurot, ühe projekti maksimumsumma võib olla 480 eurot.

Nõustamisele ja taotlust ette valmistama võib tulla kohe. Ühendust peaks võtma Ridala valla noorsootöötajaga (urve@ridala.ee või 5330 1208) või Panga külas Piret Jõgisooga.

NAFi kaudu ei rahastata: noorsoovahetusi, laagreid, reisi- ja osaluskulude katmist, kasumit teenivate noorteürituste läbiviimist, koolitusel osalemist, suuri investeeringuid, tegevusi, mis ei täida NAFi eesmärke.

Eesti avatud noortekeskuste kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fond ehk NAF on mõeldud selleks, et noortekeskuse piirkonna noored saaksid aktiivselt osaleda otseselt enda kavandatud ja kogukonda arendavates projektialastes tegevustes.

NAFi kohta saab lähemalt lugeda siit.

NAFi taotluse, aruandevormi ja lepingu näidise leiab Ridala valla kodulehelt.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments