Ümberkorraldused Lääne maakonna avalikus bussiliinivõrgus alates 1. jaanuarist

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lääne maavalitsus, avaliku bussiliiniveo tellijana ja korraldajana Lääne maakonnas rakendab alates 1. jaanuarist 2012 mitmeid muudatusi maakonna avalikus bussiliinivõrgus. Ümberkorralduste eesmärk on muuta busside sõiduplaanid vastavamaks sõitjate vajadustele. Sellest tulenevalt on kavas kohendadada bussiliinide väljumiste aegu, lisada peatusi, sulgeda bussiliinid, millel on väga vähe kasutajaid ja lisada olemasolevatele sõiduplaanidele uusi väljumisi. Bussiliinide sulgemise korral pakutakse alternatiivseid sõiduvõimalusi teiste bussiliinidega või koostöös kommertsvedajatega lisanud kaugbussiliinidele bussipeatusi Lääne maakonnas.

Muudatuste tegemisel on lähtutud kahest põhimõttest: bussiliinid peavad võimaldama reisijatel sõita maakonnakeskustesse tööle ja kooli, samal ajal peavad bussiliinid võimaldama kasutada ühistransporti teatud nädalapäevadel päevasel ajal sõiduks keskustesse sotsiaalsetel eesmärkidel nagu kauplusse, arsti juurde, apteeki, riigiasutustesse jms. Lääne maakonna arengustrateegias nähakse Haapsalut ja Lõuna-Läänemaal Lihulat kahe olulise maakonna keskusena. Nii ulatuslikus mahus pole Läänemaal bussiliinivõrku varem korrastatud. Muudatused hõlmavad kõiki kolme liinigruppi, millistel osutavad avalikku bussiveoteenust M.K.Reis-X OÜ ja AS L&L.

Liinivõrgu ümberkorraldamise ettevalmistamine on võtnud aega ligemale aasta ja optimaalse tulemuse saavutamisele on sõiduvajadusi puudutava infoga kaasa aidanud paljude omavalitsuste ning ettevõtete esindajad. Eraldi soovime ära märkida Martna ja Lihula vallavalitsust, Kirimäe külaseltsi, PKC Eesti AS Haapsalu Tehase juhtkonda, vedajate esindajaid ja kõiki reisijaid, kes osalesid maavalitsuse korraldatud küsitlustes.

Infot uute sõiduplaanide kohta saab alates 23.12.2012 veebilehelt www.peatus.ee, Lääne maavalitsuse kodulehelt, tööpäeviti kell 8.00-17.00 telefonilt 5556 4006, AS L & L bussiliinide kohta telefonilt 5661 2702 ja tasuliselt infotelefonilt 1188. Alates 27.12.2011 saab bussijuhi käest uusi sõiduplaane nendest bussidest, mis on seotud kõnesolevate muudatustega.

 

Muudatustest lähemalt.

Tähelepanu, Lähtru, Martna, Kirimäe, Võnnu ja Uuemõisa elanikud.

Bussiliinide ümberkorraldused puudutavad teid kõige rohkem.

Alates 1. jaanuarist avatakse uus bussiliin nr 16 Haapsalu-Martna-Palivere. Seoses uue bussiliini avamisega suletakse uuest aastast bussiliinid nr 14 Haapsalu-Kirimäe-Palivere, nr 17 Haapsalu-Kirimäe ja nr 23 Haapsalu–Haeska–Palivere.

Uus bussiliin nr 16 väljub iga tööpäeva hommikul Haapsalust kell 05.50 ja jõuab Paliverre kell 06.45. Buss sõidab Üsse, Võnnu, Kirimäe, Martna, Lähtru ja Kaasiku kaudu. Selle reisiga on vajadusel võimalik ümber istuda Tallinna sõitvale bussile, mis väljub Paliverest kell 06.55 (vt bussiliini nr 16 sõiduplaan).

Bussiliin nr 16 väljub Paliverest kell 06.50 tagasi Haapsallu sama marsruuti mööda, olles näiteks Martnas kell 07.15. Haapsallu jõuab buss kell 07.50, mis annab võimaluse minna tööle või kooli. Nimetatud bussiliini sõiduplaani lisatakse uus peatus Uuemõisas – Mõisa peatus, mis asub Ajamaja vastas vahetult enne Konsumi ringristmikku. Haapsalust väljub buss argipäeva õhtuti kell 17.20 ja jõuab Paliverre kell 18.18, buss sõidab tagasi Haapsallu kell 18.20. Bussi õhtune marsruut kattub hommikuse marsruudiga. Lisaks tööpäevastele väljumistele toimub lisareis ka pühapäeviti. Pühapäeviti väljub buss Haapsalust kell 16.50 ja jõuab Paliverre kell 17.48. Paliveres on vajadusel võimalik ümber istuda Tallinna sõitvale bussile, mis väljub Paliverest kell 17.55. Paliverest tagasi hakkab bussiliin nr 16 sõitma kell 17.50 ja jõuab Haapsallu kell 18.50.

Seoses bussiliini nr 317 Haapsalu–Märjamaa marsruudi muutmisega tekivad täiendavad sõiduvõimalused Üsse, Võnnu, Võnnu mõisa ja Kirimäe elanikele esmaspäevast neljapäevani ja laupäeviti.


Tähelepanu, Saanika, Kesu ja Jõesse elanikud ja teised bussiliini nr 317 Haapsalu-Märjamaa kasutajad.

Alates 1. jaanuarist muutub bussiliini nr 317 Haapsalu–Märjamaa marsruut. Muudatus puudutab ainult Haapsalu-Martna vahelist lõiku, Martna–Märjamaa vaheline marsruut jääb samaks. Buss sõidab E, T, K, N, L Haapsalust Martnasse hommikuti läbi Üsse, Võnnu ja Kirimäe ja tagasi Martnast Haapsallu läbi Kirimäe, Võnnu, Võnnu mõisa ja Üsse. Buss väljub Haapsalust kell 05.55, jõuab Märjamaale kell 08.00 ja hakkab sealt tagasi Haapsallu sõitma kell 08.10, olles näiteks Võnnu mõisa peatuses kell 09.55. Haapsallu jõuab buss kell 10.15. Pealelõunati iga E, T, K, N, L sõidab buss läbi Üsse, Võnnu, Võnnu mõisa ja Kirimäe kaudu Märjamaale ja tagasi Märjamaalt Kirimäe, Võnnu ja Üsse kaudu. Buss väljub Haapsalust kell 15.10 ja Märjamaalt kell 18.20.

Seoses marsruudi pikenemisega E, T, K, N, L on väljumisaegu muudetud varasemaks! Bussiliin nr 317 Haapsalu–Märjamaa sõidab Haapsalu–Martna endisel lõigul Ridala, Saanika, Kesu ja Jõesse kaudu ja varem kehtinud sõiduplaani alusel reedeti ja pühapäeviti. Muudatus on vajalik, sest seoses bussiliinide nr 14, 17 ja 23 sulgemisega halvenevad Võnnu ja Kirimäe kandi elanike sõiduvõimalused ühistranspordiga, samas on teada, et Kesu ja Saanika lõigul on ühistranspordi kasutajaid väga vähe (vt bussiliini nr 317 sõiduplaan)

 

Tähelepanu, Haeska elanikud.

Alates 1. jaanuarist hakkab Haeskasse sõitma bussiliin nr 18 Lihula–Haapsalu. Senine bussiliin nr 23 Haapsalu–Haeska–Palivere suletakse. Bussiliin nr 18 väljub esmaspäeviti ja reedeti Haeskast kell 11.35 ja jõuab Haapsalusse kell 12.00, tagasi tuleb buss Haapsalust kell 16.30, mis jõuab Haeskasse kell 16.54. Laupäeviti saab bussiliiniga nr 18 Haeskast Haapsallu kell 09.35 ja tagasi Haapsalust Haeskasse kell 16.30.

 

Tähelepanu, Lihula, Kirbla, Kasari, Laiküla, Rõude, Oonga, Parila ja Ridala elanikud.

Alates 1. jaanuarist lisatakse bussiliinile nr 25 Haapsalu–Lihula kaks täiendavat väljumist. Buss hakkab tööpäeva hommikuti väljuma Lihulast kell 06.55 ja jõudma Haapsallu kell 07.45, sellega on võimalik käia Haapsalus tööl ja koolis. Teine uus väljumine saab olema Haapsalust Lihulasse esmaspäevast neljapäevani kell 14.40 ja reedeti kell 15.05. See väljumine peaks sobima eriti kooliõpilastele ja PKC Eesti AS Haapsalu Tehase hommikuse vahetuse töötajatele. Reedene väljumine võimaldab Noarootsist bussiga Haapsallu saabunud kooliõpilastel edasi sõita Lihula suunal.

Uuest aastast muutub bussiliini nr 18 sõiduplaan. E-R hakkab buss väljuma Lihulast senise kell 09.00 asemel kell 11.00. Nädala lõpus väljub buss Lihulast endiselt kell 09.00. Lisaks pikeneb mõnevõrra sõiduaeg väljumistel E, R, L seoses sissesõiduga Haeskasse. Samadel nädalapäevadel sõidab liin nr 18 sisse Haeskasse ka tulles Haapsalust kell 16.30.

Alates 1. jaanuarist muutub bussiliini nr 30 Haapsalu–Lihula–Virtsu sõiduplaan. Väljumine Haapsalust kell 18.10 nihkub 10 minutit hilisemaks, uus väljumine on kell 18.20. Kuid seoses seisuaja kaotamisega Lihulas väljub buss Lihulast Virtsusse endiselt kell 19.10. Teine muudatus liinil nr 30 puudutab esmaspäeva varahommikust väljumist, mil buss hakkab väljuma Haapsalust kell 06.20 senise 06.10 asemel, näiteks Lihulast Virtsu suunal väljub buss kell 07.08 ja jõuab Virtsusse kell 07.35.

 

Tähelepanu, Vana-Vigala Tehnika- ja teeninduskooli õpilased ja teised bussiliini nr 38 Lihula-Vigala kasutajad.

Seoses sellega, et bussiliin nr 38 Lihula–Vigala teenindab Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli õpilasi ja koolivaheajal on vähe reisijaid, ei ole alates 2012 aastast bussiliin nr 38 käigus juulis ja augustis.

 

Tähelepanu, Kirbla, Seira, Võhma ja Rumba elanikud ja teised bussiliini nr 12/2 Lihula-Rumba kasutajad.

Alates 1. jaanuarist väljub bussiliin nr 12/2 Lihula–Rumba koolipäeviti Lihulast senise kell 07.10 asemel kell 07.05. Seetõttu nihkub kogu sõiduplaan 5 minuti võrra varasemaks, näiteks väljumine Rumbast saab olema kell 07.29. Muudatus on vajalik, et sellelt bussiliinilt reisijad saaksid ümber istuda Lihulast kell 08.20 väljuvale Haapsalu bussile.

Tähelepanu, bussiliini nr 108 Lihula–Virtsu kasutajad.

Alates 1. jaanuarist bussiliin nr 108 Lihula–Virtsu suletakse vähese reisijate arvu tõttu. Lihulast Virtsu suunal sõita soovivatel reisijatel on võimalik kasutada Lihulast kell 15.00 väljuvat bussi nr 19, millega saab kuni Kotini, Kotil on võimalik vajadusel ümber istuda bussiliinile nr 31. Teise võimalusena on võimalik kasutada kommertsliini nr 468 Tallinn–Kuressaare, mis väljub Lihulast kell 15.45. Bussiliini teenindav buss peatub alates 1.01.2012 lisaks Tuudi ja Virtsu peatustele ka Kõmsil.

 

Tähelepanu, Mägari, Ahli ja Asuküla elanikud ning teised bussiliini nr 10 Haapsalu-Asuküla kasutajad.

Alates 1. jaanuarist muutub bussiliini nr 10 Haapsalu–Asuküla sõiduplaan. Tööpäevade õhtutel hakkab buss väljuma Haapsalust kell 17.40 senise kella 17.50 asemel ja Asukülast kell 18.00 senise kella 18.15 asemel. Seoses sellega, et paljud piirkonna elanikud soovivad pühapäeviti tulla Asukülast ära hiljem, muutub uuest aastast ka pühapäevane väljumine. Buss hakkab pühapäeviti väljuma Haapsalust kell 17.40 senise 14.10 asemel ja Asukülast kell 18.00 senise 14.33 asemel.

 

Tähelepanu, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskuse (HNRK) külastajad, linnaliini nr 1 Lossiplats–Rohuküla ja bussiliini nr 34 Haapsalu–Rohuküla kasutajad.

Alates 1. jaanuarist muutub linnaliini nr 1 Lossiplats–Rohuküla sõiduplaan. HNRK palvel on muutunud nelja väljumise marsruut, et HNRK patsientidel oleks võimalik sõita bussiga otse Haapsalu bussijaamast HNRKsse ja vastupidi. Rohukülast kell 09.15 ja 10.10 väljuv buss ei sõida Lossiplatsile, vaid keerab pärast Vaba peatust Kalda tänavale ja sõidab sealt HNRK juurde, lõpp-peatuseks on Holmi.

Kell 09.36 ja 15.46 väljub buss Holmilt ja sõidab Ehte tänava kaudu Lossiplatsile ja edasi varem kehtinud sõiduplaani järgsetel aegadel ja marsruudil.

Alates 1. jaanuarist on bussiliin nr 34 Haapsalu–Rohuküla suletud. Pealelõunase väljumise asemel saab kasutada linnaliini nr 1 Haapsalu–Rohuküla, mis väljub bussijaamast kell 15.55 ja Rohukülast kell 16.15. Bussiliini nr 34 reede õhtune väljumine on lisatud uuest aastast linnaliinile nr 1, mis hakkab reedeti väljuma Lossiplatsilt kell 22.00 ja Rohukülast kell 22.30. Reedeõhtune väljumine võimaldab ümber istuda Hiiumaale sõitvale praamile.

Lisaks muutub veel linnaliini nr 1 õhtune väljumine 10 minutit varasemaks, buss väljub Lossiplatsilt kell 19.50 senise 20.00 asemel, Rohukülast väljub buss endisel ajal kell 20.20. Muudatus on vajalik, et tagada reisijatele Vormsi praamile ümberistumine.

 

Tähelepanu, linnaliini nr 3 Suur-Lossi-Ragn-Sells kasutajad

Alates 1. jaanuarist on linnaliin nr 3 Suur-Lossi – Ragn-Sells sõiduplaanis muudatus. Buss hakkab väljuma Ragn-Sellsist kell 07.24 senise 07.27 asemel. Muudatus on vajalik, sest hommikusel tipptunnil võtab piletimüük rohkem aega, aga liini teenindav buss peab püsima graafikus.

 

Alates 1.01.2012 on suletud bussiliinid nr 14 Haapsalu-Kirimäe-Palivere, nr 17 Haapsalu-Kirimäe, nr 23 Haapsalu-Haeska-Palivere, nr 34 Haapsalu-Rohuküla ja nr 108 Lihula-Virtsu.

 

Kontaktid:

Mati Kallemets
maaelu peaspetsialist
Tel 472 5618
E-post: mati.kallemets@lmv.ee

Teate koostas:
Külliki Kübar
ühistranspordi vaneminspektor
Tel 472 5631
E-post kulliki.kubar@lmv.ee

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments